Robert Klein

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLEIN Robert

I. voleb. kraj

ČSD O SS ČSD

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. a živnost.

Stal se členem klubu SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Stal se členem klubu ČSD.

295, 30. X. 1924; 36. X.

Návrhy:

na vydání zákona o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 930.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na vydání zákona o pracovním poměru soukromých zaměstnanců, obchodních učňů a kancel. praktikantů, t. 1361.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

obnoven č. 3763; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

aby byl vydán zákon o právních poměrech obchodních jednatelů, t. 1677.

62, 10. III. 1921; 2521. II.

obnoven č. 3762; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

aby vydán byl zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22. XI. 1921; 743. IV.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

aby byl vydán zákon o ochraně zaměstnanců podléhajících zákonu ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., t. 3889.

176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538), týkající se změny v § 5.

63, 11. III. 1921; 2557. II.

12 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1, 2, 9, 12, 20 a 33.

202, 19. IV. 1923; 153-156, 158, 160-162. VII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 4078) k §§ 9, 13 a 22.

202, 19. IV. 1923; 163. VII.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k §§ 1, 3, 4 a 6.

202, 19. IV. 1923; 164-166. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 31.

257, 7. IV. 1924; 322. IX.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se sloučení min. obchodu s min. pro zahraniční obchod.

31, 4. XII. 1920; 1244. II.

k osnově zákona o odpočivných požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se pensistů býv. rak.-uh. říše.

50, 3. II. 1921; 2069. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

Zpravodajem:

výb. živnost. zpr. t. 113 (zřízení úřadu pro zahraniční obchod).

7, 15. VI. 1920; 332. I.

živnost. výb. zpr. t. 1066 (úprava cla na automobily).

35, 17. XII. 1920; 1432. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 3272 (zákon o nároku obchodních pomocníků a pod. zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti).

111, 17. XII. 1921; 1706. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3666 (změna ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, čís. nař. z 10 XII. 1914, č. 337 ř. z.).

146, 14. VI. 1922; 817. V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1165. II.

o naléh. interp. V. Johanise (t. 2499), dr. Czecha (t. 2524), A. Tučného (t. 2550) a J. Bubníka (t. 2561) o stávce bankovního personálu.

74, 19. VII. 1921; 640. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1181. IV.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 420. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2381. VI.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 136. VII.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 346. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1542. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 626. X.

Interpelace:

o poměrech v hotelových živnostech v R. Č.,

t. 945. 31, 4. XII. 1920; 1267. II.

odpov. t. 1282. 45, 20. I. 1921; 1812. II.

o dovozu různého zboží zejména krajek a vyšívání do Československé republiky,

t. 1634. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2371. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

Dotazy:

jak se provádí nařízení vlády R. Č. ze dne 13. září 1920, č. 532 Sb. z. a n.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

v záležitosti protizákonných voleb do pomocnické hromady příslušníků Obchodního gremia v Brně dne 19. října 1924.

306, 26. XI. 1924; 691. X.

odpov. 342, 5. III. 1925; 1235. X.ISP (příhlásit)