Aktuality ze Sněmovny

 

20. 12. 2010  Do 31. března 2011 mohou občané a organizace předkládat Poslanecké sněmovně jmenovité podněty k propůjčení na udělení státních vyznamenání.
Podněty je možno zasílat podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 nebo je předkládat prostřednictvím poslanců či poslaneckých klubů.

4. 11. 2010  Výzva k podání návrhů kandidátů
Předsedkyně VVVKMT vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů na Kontrolní rady Grantové agentury ČR a na členy Kontrolní rady Technologické agentury ČR do 6. prosince 2010.

25. 10. 2010  Den otevřených dveří
U příležitosti státního svátku se ve čtvrtek 28. října 2010 už tradičně uskuteční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně.

15. 9. 2010  Výzva k podání návrhů kandidátů
Předsedkyně Poslanecké sněmovny vyzývá oprávněné subjekty, aby Volebnímu výboru podaly návrhy kandidátů na volbu členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, do 30. září 2010.  

13. 9. 2010  Slib veřejného ochránce práv
Nově zvolený veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský v pondělí 13. září 2010 slavnostně složil slib do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové a ujal se úřadu.

7. 9. 2010  Prezident republiky v Poslanecké sněmovně
Poslaneckou sněmovnu navštívil v úterý 7. září prezident Václav Klaus.

13. 8. 2010  Usnesení RV k provedení zákona o platu představitelů státní moci
Rozpočtový výbor přijal 11. srpna usnesení č. 14, ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce.

11. 8. 2010  Harmonogram pravidelných akcí na 2. pololetí 2010
Organizační výbor schválil Harmonogram pravidelných akcí na 2. pololetí 2010.

24. 6. 2010  Ustavující schůze Poslanecké sněmovny
Na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny dne 24. června byla do jejího čela zvolena předsedkyně Miroslava Němcová.

25. 5. 2010  Stav legislativní nouze od 24. května 2010 do 3. června 2010
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 /sněmovní tisk 1093/, bude projednán ve zkráceném jednání.

13. 5. 2010  Smuteční rozloučení s JUDr. Otakarem Motejlem
Smuteční rozloučení s JUDr. Otakarem Motejlem, veřejným ochráncem práv, se uskuteční v pondělí 17. května 2010 v Divadle Na Fidlovačce.

10. 5. 2010  Dne 9. května 2010 zemřel pan JUDr. Otakar Motejl, Veřejný ochránce práv
Kancelář Poslanecké sněmovny v této souvislosti oznamuje, že kondolenční kniha, do které mohou lidé zápisem vyjádřit svou soustrast, bude vystavena od úterý 11. května, každý den od 9.00 do 17.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí č. 19.

30. 4. 2010  Den otevřených dveří
U příležitosti státního svátku se v sobotu 8. května 2010 už tradičně uskuteční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně.

30. 4. 2010  V pátek 30. dubna 2010 rezignoval na funkci předsedy Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček
Příslušné pravomoci související s funkcí předsedy Poslanecké sněmovny přecházejí na první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou

11. 4. 2010  Kondolenční dopis
Předseda Poslanecké sněmovny zaslal kondolenční dopis maršálku Sejmu Polské republiky v souvislosti s leteckým neštěstím u Smolenska.

12. 3. 2010  Podávání výročních finančních zpráv politických stran a hnutí
Kontrolní výbor zveřejnil informace k podávání výročních finančních zpráv politických stran a hnutí, jak vyplývá z novely vyhlášky 273/2005 Sb., do 1. dubna.

2. 3. 2010  Zemřel Jindřich Valouch
S lítostí oznamujeme, že v pondělí 1. března 2010 náhle zemřel přerovský člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jindřich Valouch.

18. 1. 2010  Výzvy k podání návrhů kandidátů
Předseda Poslanecké sněmovny vyzývá oprávněné subjekty, aby Volebnímu výboru podali návrhy kandidátů na volbu členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, Volební komisi návrhy kandidátů na volbu členů Kontrolní rady Grantové agentury, do 2. února 2010.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)