Výroční zprávy politických stran a hnutí

Podle §18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jsou politické strany povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu.

Vzor zprávy je dán vyhláškou Ministerstva financí č. 273 ze dne 23. června 2005, upravenou vyhláškou č. 40 ze dne 3. února 2010.

Zákon 424/1991 Sb.

Vyhláška č. 273/2005 Sb. (PDF, 170 KB), 40/2010 Sb. (PDF, 260 KB); vzor příloh (XLS, 100 KB).
ISP (příhlásit)