Volební komise

PŘEHLED navrhovatelů A KANDIDÁTŮ

PRO VOLBU ČLENŮ /9/ KONTROLNÍ RADY GRANTOVÉ AGENTURY ČR

/stav ke dni 2. 2. 2010/

 

Navrhovatel

Pořadové číslo/Název

Kandidát

Pořadové číslo/Jméno

Doklady

Přijato

Č.j. VOK

1. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.

1. Milan ČÍZEK

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

29. 1. 10

VOK-23/10-KR GA

1. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.

2. Václav REJHOLEC

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

29. 1. 10

VOK-23/10-KR GA

1. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.

3. Rudolf ŽÁK

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

29. 1. 10

VOK-23/10-KR GA

2. Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice 2

4. Stanislav LABÍK

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

29. 1. 10

VOK-24/10-KR GA

3. Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, Praha

5. Pavol PAVLO

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

1. 2. 10

VOK-25/10-KR GA

4. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

6. Věra KALVODOVÁ

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

1. 2. 10

VOK-26/10-KR GA

5. Sociologický ústav AV ČR, Praha

7. Jana RESCHOVÁ

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

2. 2. 10

VOK-28/10-KR GA

6. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

8. Emanuel ŠUCMAN

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

2. 2. 10

VOK-29/10-KR GA

7. Ústav Státu a práva AV ČR, Praha

9. Zdeňka HŮLOVÁ

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

2. 2. 10

VOK-31/10-KR GA

8. Akademie věd České republiky

10. Jiří KAMARÁD

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

2. 2. 10

VOK-33/10-KR GA

 

 

 
ISP (příhlásit)