Aktuality ze Sněmovny

 

8. 12. 2009  Vánoční sbírka v Poslanecké sněmovně
V úterý 8. 12. 2009 se v prostorách Poslanecké sněmovny uskutečnila Vánoční sbírka neziskové organizace SVĚTLO PRO SVĚT. Její výtěžek je určen na prevenci a léčbu slepoty v Africe.

30. 11. 2009  Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Výsledek zadávacího řízení "Provedení kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu vč. prostředků státního rozpočtu".

30. 11. 2009  Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Výsledek zadávacího řízení "Dodávka 220 ks notebooků včetně odběru použitých notebooků".

12. 11. 2009  Výroční zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Edinburghu
Delegace Parlamentu ČR se ve dnech 13. – 17. listopadu 2009 zúčastní 55. výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Edinburghu

3. 11. 2009  Harmonogram pravidelných akcí na 1. pololetí 2010
Organizační výbor schválil harmonogram pravidelných akcí na 1. pololetí 2010.

14. 10. 2009  Volba členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu
Předseda PS vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů kandidátů na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, do 29. října.

14. 10. 2009  Volba členů Kontrolní rady Grantové agentury
Předseda PS vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů kandidátů na členy Kontrolní rady Grantové agentury, do 29. října.

18. 9. 2009  Změna harmonogramu pravidelných akcí
Organizační výbor usesením č. 418 změnil Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 2009.

10. 9. 2009  Předání finančního příspěvku Stálé delegace PSP ČR do MPU neziskové organizaci Světlo pro svět
Darovaná částka bude použita na zakoupení oftalmoskopu pro oční kliniku v Zeway (Etiopie).

31. 7. 2009  Informace o Zadání veřejné zakázky
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provedení kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu vč. prostředků státního rozpočtu". (doplněno)

24. 6. 2009  Změna harmonogramu pravidelných akcí
Organizační výbor usesením č. 408 změnil Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 2009.

20. 5. 2009  Volba člena Rady České televize
Předseda PS vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů kandidátů na člena Rady České televize, do 4. června.

13. 5. 2009  XLI. Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC), Praha, 10. – 12. května 2009
Za účasti téměř 150 poslanců z parlamentů celé Evropy se v Praze na Žofíně uskutečnilo XLI. zasedání COSAC.

30. 4. 2009  Konference předsedů rozpočtových a finančních výborů parlamentů členských zemí EU v Praze 27. – 28. dubna 2009
Zástupci parlamentních rozpočtových a finančních výborů se shodli na potřebě společného evropského postupu v boji proti současné finanční a hospodářské krizi za pomoci jednotné politiky a společných institucí.

23. 4. 2009  Česká pomoc je „vidět“ v Etiopii
Na začátku dubna se členové Stálé delegace PSP ČR do Meziparlamentní unie zúčastnili 120. Shromáždění MPU v etiopském hlavním městě Addis Abebě. V době mezi zasedáními navštívila česká delegace z iniciativy poslankyně Evy Dundáčkové projekt české neziskové organizace Světlo pro svět - oční kliniku v městečku Zeway.

20. 4. 2009  Členové Evropského parlamentu a amerického Kongresu v Praze
V pražských prostorách Poslanecké sněmovny jednali ve dnech 17. - 20. dubna zákonodárci Evropského parlamentu a amerického Kongresu o bezpečnostní situaci na Středním Východě, klimatických změnách, finanční krizi a o lidských právech.

17. 4. 2009  Volba členů Výboru pro finanční trh
Rozpočtový výbor vyzývá oprávněné osoby k podávání návrhů na kandidáty na předsedu, místopředsedu a člena Výboru pro finanční trh, do 20. května.

6. 4. 2009  Parlamentní konference - Aktuální výzvy evropské bezpečnosti
Jednodenní parlamentní konference s názvem Aktuální výzvy evropské bezpečnosti se 6. dubna 2009 konala v Praze na Žofíně.

6. 4. 2009  Veřejné slyšení kandidátů k volbě členů Rady České televize
Volební výbor na své 8. schůzi 15. dubna uskuteční veřejné slyšení kandidátů k volbě členů Rady České televize.

18. 3. 2009  Volba člena Rady České televize
Předseda PS vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů kandidátů na člena Rady České televize, do 31. března.

18. 3. 2009  Harmonogram na 2. pololetí 2009
Organizační výbor schválil Harmonogram pravidelných akcí PS na 2. pololetí 2009.

12. 3. 2009  Konference předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU COFACC v Poslanecké sněmovně PČR ve dnech 9. – 10. března 2009
V rámci českého předsednictví Radě EU se ve dnech 9.-10. března 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnilo setkání vedoucích představitelů evropských parlamentních zahraničních výborů COFACC. České předsednictví si za jednu ze svých hlavních priorit zvolilo téma „Evropská unie ve světě“ a na ně navazovalo i hlavní téma COFACCu - “Bezpečnostní a ekonomická dimenze transatlantických vztahů“.

25. 2. 2009  Členové evropských parlamentů chtějí řešit otázky migrace pozitivně
Ve dnech 22. a 23. února 2009 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila konference předsedů bezpečnostních výborů „Integrovaný záchranný systém, legální a ilegální migrace v souvislosti s environmentální bezpečností“.

11. 2. 2009  Volba členů Rady České televize
Předseda PS vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů kandidátů na pět členů Rady České televize, do 27. února.

6. 2. 2009  Volba členů Dozorčí rady Grantové agentury ČR
Předseda PS vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů kandidátů na volbu dvou členů Dozorčí rady Grantové agentury ČR, do 20. února.

5. 2. 2009  Miloslav Vlček zahájil výstavu „Evropa bez bariér“
Ve čtvrtek 5. února byla v Poslanecké sněmovně zahájena výstava prací studentů českých vysokých výtvarných škol „Evropa bez bariér“.

2. 2. 2009  Setkání předsedy Evropského parlamentu s předsedy parlamentů Francie, České republiky, Švédska a Španělska
Na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka se v pátek 30.ledna v Praze uskutečnilo setkání...

9. 1. 2009  Do 31. března 2009 mohou občané a organizace předkládat Poslanecké sněmovně jmenovité podněty k propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.
Podněty je možno zasílat podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)