(17.10 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Takže prosím ještě jednou, na Ministerstvo vnitra jsme nepřijali jediného nového úředníka, 98 míst jsme zrušili, živých míst. Do toho jsme přes 100 míst neobsazených škrtli a ta, která přibyla, se týkala jen a pouze činnosti odboru azylové a migrační politiky ve spojitosti s ukrajinskou migrační krizí. Toto jsou doložitelná fakta a byl bych rád, kdybychom v naší parlamentní debatě také fakta používali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Nevnímám zájem o doplňující otázku, čili přistoupíme k další interpelaci, ale předtím načtu došlou omluvu. Omlouvá se pan ministr Marian Jurečka od 17 hodin z pracovních důvodů.

A nyní prosím, prostor pro pana poslance.

 

Poslanec Richard Brabec: Děkuju za slovo, vážená paní předsedající, a to je zrovna ta nešťastná náhoda, protože to byl zrovna tedy můj rezortní ministr, ale když už jsem tady, tak se ho aspoň takhle na dálku na něco zeptám. Ne, my jsme si to s panem ministrem Jurečkou vyříkali, já ten důvod chápu. Ty další dvě interpelace potom stáhnu a nechám je, když bude přítomen buď on, nebo nějaký jeho nástupce.

Tak ale k té mé interpelaci, ta se týká Národního parku České Švýcarsko a katastrofického požáru, je to pravda, který tam poničil v červenci a srpnu letošního roku velkou nebo větší část nebo významnou část národního parku. A já jsem se chtěl pana ministra zeptat, zda bude dostatek peněz v rozpočtu národního parku, respektive Ministerstva životního prostředí, na obnovu parku, protože v rozpočtu jsem nějaké mimořádné peníze nenašel. A další důležitá věc je, že ta obnova mimo jiné znamená i možnost znovuotevření soutěsek řeky Kamenice. Tyhlety soutěsky jsou klíčovou turistickou atrakcí Ústeckého kraje a mimo jiné i významným zdrojem financí pro obec Hřensko. Je tam potřeba udělat celou řadu kroků, nejenom tedy kácení stromů, ale také provést geologický průzkum stavu okolních skal z důvodu zajištění bezpečnosti, a samozřejmě to si vyžádá nějaký čas.

Takže já jsem se chtěl zeptat, jak rychle by měly tyto kroky proběhnout, protože ty soutěsky by měly být otevřeny, jestli se nemýlím, v dubnu příštího roku, což je už relativně zakrátko, a je otázka, zda se to povede takhle rychle. A určitě bych se za to přimlouval, aby ty kroky byly co nejrychlejší. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji, a jak jsem četla, pan ministr je omluven, odpoví do 30 dnů písemně.

S další omluvou hlásím, že pan ministr Zbyněk Stanjura se od 17.30 hodin omlouvá ze zdravotních důvodů.

A nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Drahoslava Ryby. Připraví se pan poslanec Petr Sadovský, prosím.

 

Poslanec Drahoslav Ryba: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Já si ve své interpelaci dovolím interpelovat tady pana ministra Kupku a ve své interpelaci se vracím k nedávno zde projednávanému zákonu o civilním letectví, kde tedy jsem měl svůj pozměňovací návrh a s panem ministrem jsme diskutovali o tom, zda vládou navržená novela zákona umožní zásah u všech zásahů, kde je třeba zachraňovat lidský život, jestli umožní použití dronů. Pan ministr na základě informací, které měl zejména z Ministerstva vnitra, se domníval, že ano, že umožní zásah u všech zásahů, kde se zachraňují lidské životy. Já jsem oponoval, že ne. Myslím si, že to ovlivnilo i potom to, jak o mém pozměňovacím návrhu bylo dále hlasováno.

Já jsem si tedy vyžádal právní stanovisko věcného garanta zákona o Hasičském záchranném sboru a zákona o požární ochraně, které právě řeší to, co spadá pod takzvaný základní úkol Hasičského záchranného sboru a pod takzvané mimořádné zákony. To stanovisko mi dalo za pravdu, že existuje řada zásahů, které nebudou spadat pod výjimku z novely zákona.

A jak to dopadne, kdyby zákon použil dron v případě, kdy se bude jednat o mimořádný úkol, jsme viděli nedávno, kdy Úřad pro civilní letectví udělil pokutu pilotovi vrtulníku v Hřensku. On to udělil správně, protože vychází ze zákona.

A teď k těm otázkám, abych to stihl, mám tři otázky: Kdo konkrétně dal zjevně nesprávné nesouhlasné stanovisko a zda je má pan ministr v písemné formě, zda mi ho může poskytnout? Pan ministr ve svém vystoupení uvedl, že i v průběhu jednání to komunikoval s Ministerstvem vnitra, tak bych se opět rád zeptal, s kým konkrétně komunikoval? A třetí otázka je, co a kdy hodlá pan ministr udělat, aby tento omyl napravil (Předsedající: Čas!) a potenciálně, případně nemohli umírat tedy u zásahu lidé. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. A nyní reakce pana ministra dopravy, prosím.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu odpovídat vstřícně, ale rozhodně nepřistoupím na nedůstojnou hru, abych tak, jak jsme to zažili před nějakým časem, říkal: Nebuďte slušný, řekněte jména!

Mám za to, že mezi rezorty Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra i v rámci projednávání zmíněného stanoviska proběhlo několik konkrétních debat, několik konkrétních jednání. Mám k dispozici pochopitelně, a rád vám je předám, i stanoviska a souhlas s tou úpravou tak, jak byla schválena v Poslanecké sněmovně, jak od Policie České republiky, tak od Hasičského záchranného sboru, tak od samotného Ministerstva vnitra. Chci zároveň tady při té příležitosti znovu zopakovat, oč běží.

My jsme i na základě právě jednání s Ministerstvem vnitra, s Hasičským záchranným sborem i s Policií České republiky přistoupili na úpravu, která umožňuje při plnění základních úkolů Hasičského záchranného sboru zajistit a tolerovat odchýlení v rozsahu nezbytném od pravidel létání, kdy se tady potkává několik veřejných zájmů. Stejně tak ochrana bezpečí osob, ale i majetku z důvodu například nekoordinovaného provozu ve vzdušném prostoru znamená prostě jeden z důležitých parametrů, jedno z důležitých hledisek, který musí stát chránit, a docházelo jednoduše k hledání dobrého kompromisu i s ohledem na to, že od všech dotčených institucí jsme pro finální řešení našli shodu, našli souhlasné stanovisko. Máme za to jako Ministerstvo dopravy, že je to v pořádku.

Nicméně zároveň i z dnešní mé diskuse s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru vím, že proběhne další jednání s ředitelem Úřadu pro civilní letectví tak, aby zmapovali, zda opravdu, když se v současné podobě zákona o civilním letectví praví, že tedy je možné odchýlení od pravidel létání v nezbytně nutném rozsahu, takže se opravdu, když se vztahuje na ony základní úkoly, jímž je ochrana životů a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat, majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, že tím opravdu pokrýváme většinu těch zásahů. Budeme-li v tu chvíli opravdu rozebírat jednotlivé situace, nepochybně bude možné odchýlení od těch pravidel v okamžicích například zásahu u rozsáhlých požárů, podobně jako to bylo například v Hřensku. Bude to ale nepochybně znamenat zároveň i zásah při dohašování a případně i při monitoringu, protože i při tom monitoringu je zcela zjevné, že chrání Hasičský záchranný sbor majetek i zdraví osob v okamžiku, kdy je to z mnoha zkušeností a odborných postupů jasně indikováno. Mám za to, že tohle všechno jsou konkrétní situace a konkrétní případy, které jsme změnou toho zákona, ke které máme v tomto ohledu jasný konsenzus všech těch dotčených rezortů, ale i složek, takže to opravdu pokrýváme.

Zároveň, ale protože přece sledujeme stejný záměr, pokud by se tady objevila ještě nějaká tím zákonem nepokrytá situace, kterou potřebujeme pro Hasičský záchranný sbor vyjmout z pravidel létání, pohybu ve vzdušném prostoru, a bude to akceptovatelné například i pro Policii České republiky, která se ve vzdušném prostoru pohybuje rutinně a samozřejmě vyjadřuje se i k těm zásahům, protože často je to právě ona, která koordinuje, tak jako v případě Hřenska, i zásahy Hasičského záchranného sboru. Ty důvody jsou dobré a jsou opodstatněné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP