(17.00 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Ale rozhodně nemůžeme tuto skupinu definovat jako bezpečnost ohrožující, už i z té logiky, že ti nově příchozí se ve velké míře nekoncentrují na nějakém jednom místě. Ti lidé jsou skutečně žijící po celém území České republiky, většinou v rodinách, většinou v nějakém ubytování soukromého typu. Mimochodem, to státem garantované ubytování ze současného počtu příchozích chce jenom 20 % lidí, 80 % příchozích (Předsedající: Čas.) má ubytování zajištěno vlastním způsobem. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a nyní postoupíme k další interpelaci, kterou je interpelace pana poslance Martina Kukly, připraví se paní poslankyně Marie Pošarová. Prosím.

 

Poslanec Martin Kukla: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, kolegyně, kolegové, moje interpelace je na včerejší rozpočet na rok 2023, kde na Ministerstvu zemědělství tato vláda sebrala včelařům 71 milionů korun. Nevím, čím si to včelaři zasloužili. Já jsem včelař, dlouhodobý podporovatel včelařů, a velice mě to mrzí. V současné době máme velikou inflaci. Včelaři potřebují hlavně cukr, který kdysi nakupovali za 15 korun, dneska stojí 35 korun. Pan ministr tady slíbil, že zjedná nápravu, ale bohužel, žádný náš pozměňovací návrh nebyl schválen, to znamená, včelaři přišli o dotace, o které mohli žádat - žádali na technickou pomoc, na kočování, na ošetřování včelstev, na rozbory medu a dále. Pane ministře, řekněte mi, kdy vrátíte včelařům peníze, které jste jim sebral. Nevím, proč tato vláda vystavila takovýto účet pro včelaře.

A zakončím svoji interpelaci slovy Alberta Einsteina, který kdysi prohlásil, že vymřou-li včely, lidstvo je nepřežije víc jak o čtyři roky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Pan ministr je omluven a odpověď přijde písemně do 30 dnů.

Přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Marie Pošarové, připraví se pan poslanec Lukáš Vlček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pošarová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající a pane nepřítomný ministře, můj dotaz směřuje k aktivistům Patrikovi Tušlovi a Tomáši Čermákovi, kteří jsou již téměř tři měsíce ve vazbě za natočení videa umístěného na Facebooku, kde kritizovali ukrajinské azylanty v České republice a vyzývali k protestům při demonstraci Ukrajinců svolané na den 24. 8. v Praze. Za toto video, které bylo označeno za trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, byli dne 26. 10. 2022 odsouzeni Okresním soudem v Kladně k nepodmíněným trestům. Oba obvinění se považují za nevinné a poukazují na to, že ještě za vlády Andreje Babiše bylo možné podobné výroky říkat beztrestně, maximálně to bylo řešeno jako přestupek, a až po nástupu vlády Petra Fialy začali být opoziční aktivisté takto kriminalizováni za svoje politické názory.

Patrik Tušl tvrdí, že byl ve vězení Praha - Ruzyně dozorci šikanován a ponižován, bezdůvodně jej zavírali na samotku do nevytopené místnosti, kde podle jeho vyjádření bylo zhruba 5 stupňů. Jednou prý byl na samotce proto, že žádal, aby za ním poslali psychologa. Byl proto převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci a jeho zdravotní stav se zhoršuje. Je nutno uznat, že výroky obou obviněných byly nevhodné a neslušné, ale přesto se na ně vztahuje svoboda projevu zaručená ústavním pořádkem, zejména čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Proto je nutné paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu vykládat restriktivně, nikoliv rozšiřujícím způsobem, který je i v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Považujete nepodmíněné tresty za verbální výroky za adekvátní? Zvažujete v tomto případě uplatnění mimořádného opravného prostředku stížnosti pro porušení zákona, kterou máte jako ministr k dispozici? (Předsedající: Čas.) Necháte prošetřit zacházení s oběma odsouzenými v rámci vězení? Jak je dohlíženo na jejich zdravotní stav? (Předsedající: Čas, prosím.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Opravdu požádám o dodržování času. A nyní pan poslanec Lukáš Vlček a připraví se pan poslanec Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Lukáš Vlček: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Já bych chtěl svojí interpelací, která míří na mého stranického kolegu a ministra vnitra Víta Rakušana, navázat na předchozí debatu o státním rozpočtu, konsolidaci veřejných financí a provozních výdajů státu a moje otázka zní, jak bude vypadat na Ministerstvu vnitra v roce 2023, pane ministře, systemizace služebních a pracovních míst a jaký to bude mít dopad na rozpočet České republiky? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a nyní prostor pro reakci pana ministra. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Děkuji kolegovi Vlčkovi za interpelaci, protože tady v téhle chvíli si myslím, že je potřeba uvést i něco ze včerejší debaty na pravou míru.

Ano, na Ministerstvu vnitra po počátku ukrajinské migrační krize, kdy jsme museli zvládat návaly, které byly v desítkách tisíc lidí přicházejících za krátké časové období do České republiky, když jsme zřídili Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, tak jsme, ano, opravdu ve stovkách, většinou na dohodu, zřizovali místa pod odborem azylové a migrační politiky, protože bychom to jinak nezvládli. Tohle vydávat v politické debatě za nějaké plýtvání státními prostředky, za nějakou rozmařilost a nárůst lidí ve státní správě, je prostě falešnost a v diskusi doslova a do písmene podlost, protože ti lidé, a bylo jich kolem tří stovek, pracovali na tom, aby kraje, města, obce a stát jako takový zvládl přijmout a vůbec zaregistrovat a uvést do systému všechny ty, kteří z Ukrajiny přišli. Já bych chtěl opravdu vyzvat opoziční kolegy k velmi kultivované debatě a k opravdovému rozboru čísel jako takových. Prostě počítat 300 lidí na dohodu, kteří se starali jen a pouze o přijímání migrantů, za rozmařilost, a to že tahle vláda přijímá navíc zbůhdarma lidi do státní správy, je prostě nefér argumentace.

K dalším číslům jako takovým - Ministerstvo vnitra zruší k 1. lednu 2023 236 míst a opět: ne, nejsou to místa, která by měla přejít pod DIA, jsou to místa, která s DIA nikterak nesouvisí, a z těchto 236 míst se nejedná jenom o nějaká dlouhodobě neobsazená místa, ale jedná se o 98 míst, která reálně existovala a my jsme je v rámci výkon agend vyhodnotili za zbytná, to znamená, že o 98 úředníků reálně na Ministerstvu vnitra klesá počet zaměstnanců. A samozřejmě škrtáme dlouhodobě neobsazená místa, která tady v téhleté chvíli jsou. Samozřejmě budeme ubírat místa postupně i na odboru azylové a migrační politiky - to neznamená, že to, co jsme navýšili v první fázi spojené s ukrajinskou krizí, že ta místa jsou zastabilizována na věky věků. Takže bych jenom chtěl říci, že to bylo dočasné opatření, a to se projeví v dalších krocích systemizace.

Redukce systemizovaných míst v téhleté chvíli pokryje schodek objemu prostředků na platy na rok 2023 ve výši 60 milionů korun. Tady je potřeba si uvědomit, že samozřejmě budeme mít více prostředků na to, odměňovat i ty kvalitní úředníky, kteří na Ministerstvu vnitra pracují. Na podřízených služebních úřadech jsme zrušili 4 místa bez náhrady. A jak bylo řečeno, ta místa, která jsou na odboru azylové a migrační politiky, tak 63 budeme hradit z prostředků Evropské unie a nebudou mít žádný vliv na rozpočet ministerstva vnitra, žádný vliv na státní rozpočet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP