(16.50 hodin)
(pokračuje Karla Maříková)

Zajímalo by mě proto, jak si to představujete, jelikož Listina základních práv a svobod říká, každý má právo na ochranu zdraví, občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon, a nadstandardy, co se týká komfortu, ty už tady máme. O jakých tedy nadstandardech je vlastně řeč? A jaká je vaše představa? Protože nadstandard není totéž co připojištění, o kterém jste hovořil. Je to prostě dvojí kvalita zdravotní péče. Tak bych poprosila, jestli tedy písemně, jelikož nejste přítomen, mi to můžete upřesnit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Jak jste řekla, pan ministr je řádně omluven a písemně do 30 dnů odpoví.

Další interpelaci bude mít pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Martin Kukla. Pan poslanec se blíží k pultíku. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat, zda jsou evidovány nějaké novinky, co se týká kriminality v České republice v souvislosti s nelegální ilegální migrací, zda tedy v tomto týdnu nebo v minulém týdnu na přechodech byl nějaký záchyt zbraní či střeliva.

Dále jsem se chtěl zeptat, já jsem teď v Lidovkách v internetovém vydání objevil takový narativ, že proputinovští agresoři prý vyhrožují a ničí auta ukrajinských občanů, tak jsem se chtěl zeptat, zda o tom něco víte nebo zda už je to někde zavedeno v policejních záznamech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za dodržení času a s reakcí pan ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Ještě jednou děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, nejdříve nechám hovořit asi data, fakta, čísla, protože na to jste se ptal v první části své otázky. Jejich interpretaci logicky nechám na vás, ale teď tedy čísla.

Co se týká ilegální migrace, to je především ta mířící západobalkánskou cestou, to jsou ty migrační proudy, kvůli kterým byly zavedeny znovu kontroly na slovensko-české hranici. Tam se jedná z 94 % o státní příslušníky Sýrie. Všichni víme, jak je to s jejich vyhostitelností do země původu. Celkově se na kriminalitě v celkové sumě za letošní rok podílí zcela minimálně, a to poměrem 0,07 % ze stíhaných osob, což je skutečně číslo zanedbatelné, a drtivá většina té trestné činnosti je spojena už se samotným faktem a snahou tranzitovat přes naše území, přes území České republiky, tedy nejčastějšími trestnými činy státních příslušníků Sýrie byly následující: nedovolené překročení státní hranice, padělání a pozměnění veřejné listiny a dopravní silniční nedbalostní delikty.

Co se týká ukrajinské migrace, trestná činnost spáchaná státními příslušníky Ukrajiny v roce 2021, tedy před vypuknutím ukrajinské migrační krize, byl počet 1 324 trestných činů spáchaných od 1. 1. do 31. 10. roku 2021. Ve stejném rozhodném období máme zaznamenáno 2 069 trestných činů za letošní rok, ale pokud si vezmeme, že jsme dočasnou ochranu udělili více jak 465 000 lidí v rámci České republiky, tak se nejedná o nějaký dramatický nárůst.

Pokud se ptáte na nějaké útoky, o kterých hovoří Lidové noviny, toto jsem konkrétně nezaregistroval, o čem hovoříte. Ale samozřejmě vedeme statistiku, a to hned nalistuji, i trestných činů, kterých se dopustily třetí osoby na příslušnících, tedy na státních příslušnících Ukrajiny, a logicky i toto číslo oproti předchozím letům vzrostlo, kdy byl tedy napadený státní příslušník Ukrajiny, v letošním roce to bylo 815 osob. Ale teď rozhodně nebudu těm deliktům dávat nějaký podtext. Nechci tuhle náladu rozhodně šířit, nechci jim dávat podtext, že je to vždy útok kvůli tomu, že jsou státními příslušníky Ukrajiny, rozhodně to tak není. Ti lidé se mnohokrát přimotali do nějaké rvačky, to znamená, byli běžně napadeni. Stejně tak ale trestné činy páchané státními příslušníky Ukrajiny na našem území jsou ve velké části mezi jednotlivými příslušníky té komunity. Často to bývají nějaké rvačky na ubytovnách a podobně. A hlavně, a to chci zdůraznit, v těch číslech teď nerozlišujeme, jestli to jsou ti nově příchozí, anebo ti, kteří už tady byli před vypuknutím konfliktu. A já si troufám predikovat, že v případě, kdy stále 70 % příchozích jsou ženy, že se většinou i ze struktury těch deliktů jedná spíše o nějaké rvačky, napadení, šťouchance a podobně na ubytovnách, kde už ukrajinští státní příslušníci žili ještě před válečným konfliktem.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a váš prostor pro doplňující otázku, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za odpovědi, pane ministře. Já bych měl ještě tedy několik doplňujících otázek, neboť já tady čtu z nějaké zprávy, která říká, že 17. 11. 2022, cituji tedy, "byl v Praze zaznamenán případ útoků proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele. Pachatel, občan Ukrajiny, fyzicky napadal svoji manželku a následně zasahující hlídce Policie České republiky vyhrožoval usmrcením, mimo jiné se slovy, že má granát. Svým jednáním způsobil realizaci bezpečnostního opatření, kdy obyvatelé přilehlého bytového domu byli evakuováni" a tak dále. Dále v Praze u občana Ukrajiny byly nalezeny návykové látky v množství větším než malém, kde je podezření z nedovolené výroby, držení a prodeje omamných látek. Mám tady takových zápisů tedy poměrně dost a samozřejmě jsou to nebagatelní trestné činy, samozřejmě přestupky, že jezdí tady občané Ukrajiny (Předsedající: Čas.) pod vlivem alkoholu, to je poměrně běžné ve svodkách. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Poprosím o dodržování času. Vím, že ten doplňující moment je krátký, ale tak to je. A prostor pro reakci.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Já bych se spíše než těch dojmů držel faktů, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Mně chodí takový ten informační ministerský servis, kde jsou zaznamenávány nejrůznější trestné činy, takže mám docela přesnou představu, co vážného se na území České republiky v ten daný den děje. A rozhodně mi věřte, že stále převažují čeští státní občané, kteří se dopouštějí trestné činnosti. A tady přece hovoří statistiky. Nárůst na základě toho, jak velké množství ukrajinských příchozích do České republiky přišlo, pokud tam evidujeme i skutky výtržnictví, vandalismu, nějakých potyček, rvaček, ten nárůst je opravdu zanedbatelný. A já tady nepřijímám rozhodně ten narativ, že teď je v České republice nebezpečněji proto, že jsme zvládli, a znovu opakuju, zvládli jako stát, neříkám jenom vláda, všichni, my, hejtmani, starostové, občané téhle země, přijmout obrovitánský počet prchajících před válkou z Ukrajiny. A samozřejmě že mezi nimi budou i lidé, protože Gaussova křivka platí v každé společenské skupině, kteří budou lepší, horší, průměrní, a určitě mezi nimi budou i lidé, kteří požívají návykové látky, stejně jako jsou bohužel i mezi našimi českými spoluobčany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP