(16.40 hodin)
(pokračuje Patrik Nacher)

A mně jde teď čistě o to, já jsem v tomhletom s panem ministrem v kontaktu, jakým způsobem to vyřešit do budoucna, aby zjednodušeně řečeno se v zásadě chovalo jako katastr, protože když kupujete nemovitost, tak víte, že tam je plomba, víte, že tam je nějaký problém, víte, že tam je nějaká exekuce, tak aby lidé, když kupují vozidlo, aby věděli (Předsedající: Čas.), že je na něj exekuce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji a nyní reakce pana ministra. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: S ohledem na to, že ta interpelace měla proběhnout už před nějakým časem, ale neodehrála se, Ministerstvo dopravy, ale zároveň i Ministerstvo spravedlnosti měly už nějaký čas na to, najít a hledat vhodné řešení pro popisovaný případ. Dovolím si jenom upřesnit konkrétní situaci, ke které docházelo před rokem 2017, a skutečně, jak uvedl pan poslanec Nacher, nejednotně na jednotlivých úřadech, protože do 1. června 2017 byla svázaná místní příslušnost pro vedení registru vozidel. A skutečně v té době některé úřady vedly, ovšem mimo samotný registr vozidel, v jakési vlastní databázi, soupisy toho, která vozidla by mohla být nebo byla v exekuci. Nicméně ten údaj se do registru vozidel jako do takového nikdy nezapisoval s tím, že by skutečně pro přehled do budoucna bylo opravdu vhodné, aby bylo takovou informaci možné i v registru vozidel zachytit. My jsme se jako Ministerstvo dopravy tedy vydali pátrat, jak by toho bylo možné dosáhnout, s tím, že z hlediska dostupných prostředků si dovedeme představit - a vydali jsme se tou cestou, protože existuje precedens v případě registru pojistitelů - že bychom dokázali do našeho registru vozidel umístit data i z registrů, které jsou na straně současné Exekutorské komory.

Bohužel, neexistuje v České republice jeden datový soubor, jeden registr, který by shromáždil v tuto chvíli všechny informace o rozhodnutích vedených podle různých legislativních předpisů. Neexistuje tedy v tuto chvíli žádný registr, kde by bylo možné najít na jednom místě exekuce vedené podle exekučního řádu, exekuce vedené na základě výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu a také podle daňového řádu. Ministerstvo spravedlnosti nicméně v komunikaci, kterou společně vedeme, vyjádřilo záměr vybudovat takový jednotný registr, který by umožnil shromáždit data a odtamtud migrovat - a to si dovedeme představit, k tomu bychom určitě dali nejenom prostor, ale rádi se na tom budeme podílet - migrovat data z toho jednotného registru exekucí do našeho registru vozidel, protože pak by skutečně bylo možné už uvádět u každého takového dopravního prostředku, zda, tak jako je to v případě katastru nemovitostí, tam v tuto chvíli není vázaná nějaká exekuce, která v případě, že by si někdo takové vozidlo pořídil, tak by následně byl vystaven problémům.

Dospěli jsme k tomu, že navíc ještě v tomto týdnu proběhlo jednání na Ministerstvu vnitra, jehož se účastnili i kolegové z Ministerstva dopravy. To jednání probíhalo s Exekutorskou komorou České republiky i proto, abychom se dobrali co nejpřesněji toho, jakým způsobem samotní exekutoři vedou ty záznamy. A i tady bude nutné upravit metodicky tu práci tak, aby u vozidel, která zatíží exekucí, aby se to opravdu i do jejich rejstříku propsalo, a bylo možné přenést pak jako informaci do našeho rejstříku vozidel. Nicméně první kroky jsme v tom podnikli. Míříme k tomu, aby na prvním místě spravedlnost dala dohromady všechny kroky k vytvoření jednotného rejstříku, kam se shromáždí data o všech exekuovaných vozidlech, a následně my dotvoříme spolu s Ministerstvem spravedlnosti ten datový tok - interface, který by umožnil přenos informací o vozidlech v exekuci k nám do rejstříku vozidel. Je to nejjednodušší možný způsob, protože pochopitelně Ministerstvo dopravy nemůže nést odpovědnost za pravdivost, přesnost záznamů a exekucí. Ale jsme otevřeni, jsme připraveni tomu, aby se opravdu ta informace k nám do registru umístila, bylo možné ji samozřejmě odtamtud zobrazit, zobrazit ji na příslušných úřadech, a samozřejmě by se zobrazila i příslušným vlastníkům. Zmíním, že samozřejmě zákon už v tuto chvíli zapovídá nakládat s tím majetkem toho, kdo podlehl exekuci, neměl by to tedy v žádném případě poskytnout do prodeje, neměl by s tím nakládat, a pokud se tak děje, dopouští se fakticky podvodu a trestného činu.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a vnímám zájem o reakci. Prosím, prostor pro doplňující otázku.

 

Poslanec Patrik Nacher: Moc děkuji panu ministrovi. Jsem rád, že se to hýbe dopředu. Je opravdu potřeba přiznat, že tady vlastně jsou tři základní subjekty: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorská komora. Tam je to potřeba nějakým způsobem propojit. Vítám iniciativu toho jednotného rejstříku a to, že by se to potom propisovalo. Ale samozřejmě vnímám i to, že Ministerstvo dopravy nemůže nést zodpovědnost za pravdivost těch údajů. Můj tedy jediný dotaz je, kdy se tak asi dá očekávat ten jednotný rejstřík, řekněme časově, aspoň přibližně, a jestli bychom do té doby nemohli třeba nějak společně, já v tady tomhletom nabízím pomoc a spolupráci, a nerozděloval bych to koalice - opozice, nějakou osvětu kolem toho. Nejsou to zase tisíce případů. To, co jsme společně i zjišťovali, tak jsou to desítky, možná lehké stovky případů, ale aby těch klientů (Předsedající: Čas.) bylo co nejméně.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: A prosím.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Přístup obou ministerstev, jak Ministerstva dopravy, tak Ministerstva spravedlnosti, k tomu dotazu byl opravdu poctivý, takže i Ministerstvo spravedlnosti opravdu ve své odpovědi a ve svých reakcích dokládá i reálnou možnost a jejich vlastní podklad k tomu, se do toho záměru pustit, protože vytvořit takový nástroj ve výsledku zahrnuje i akční plán na roky 2021 až 2023. Nicméně pořízení takového rejstříku bude záležitost, která nepochybně vyjde na řádově desítky milionů korun. Není v tuto chvíli v plánu a ani v rozpočtu žádného z rezortů, s tím ale, že zároveň Ministerstvo spravedlnosti, do jehož gesce by nepochybně takový rejstřík měl patřit, uvádí, že se bude dál poctivě věnovat jednak získání potřebných dokladů, i tomu, jak by vypadala potenciální ekonomická náročnost toho projektu, a jak samozřejmě - protože to bude nezbytně nutné doplnit - jak by také zároveň vycházel poměr mezi vynaloženými náklady a efektem takového kroku.

My jsme - i z hlediska dalšího vývoje našeho vlastního registru vozidel - tak připravíme i do budoucna možnost, aby, pokud taková potřeba vznikne, abychom to dokázali velmi rychle pak realizovat. Zároveň už jsou zmapovány i nezbytné legislativní kroky, které by bylo potřeba k tomu podniknout. V tuto chvíli stávající legislativa sjednocený rejstřík sama o sobě neumožňuje a Ministerstvo spravedlnosti v tomto ohledu poukazuje na to, že bude potřeba dojít i ke změně zákonů, aby takové jednotné úložiště všech informací o vedených exekucích prostě vzniklo.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji i za dodržení času. Ještě načtu došlé omluvy v mezičase. Omlouvá se paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová od 17 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Strýček od 17 hodin z pracovních důvodů.

A nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové a jako další se připraví pan poslanec Radek Koten. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane nepřítomný ministře, vy jste se zmínil, že byste do hry chtěl vrátit nadstandardy. Konkrétně jste řekl, že chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče. Novelu zákona, která umožnila dělit zdravotní péči na nadstandard, zrušil před zhruba devíti lety Ústavní soud. Norma umožňovala rozdělení péče na základní a ekonomicky náročnější. Pojišťovny hradily levnější variantu, rozdíl v nákladech platil pacient. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP