(16.30 hodin)
(pokračuje Aleš Juchelka)

Proto mám tady dotazy. Zajímá mě, proč ministerstvo nedodržuje zákonnou lhůtu pro vyřízení žádosti, protože některé žádosti jsou nevyřízeny i déle než rok, to znamená, pětkrát delší dobu, než ukládá zákon. Co pan ministr udělal pro to, aby dodržoval tady tento zákon a aby tento proces při posuzování nároku byl spravedlivý, transparentní a jednotný? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Vladimíra Lesenská s interpelací na pana ministra Víta Rakušana. Předávám řízení schůze. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Dobrý den všem, pane ministře, i vám. Vážený pane ministře, předpokládám, že máte informace z jednotlivých krajů a víte, co se v nich připravuje nebo o čem přemýšlí vaši podřízení v jednotlivých územích. Zaujal mě rozhovor pana plukovníka Ing. Davida Pouče, krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, pro Žijeme Rychnovem - městem i okresem, ve kterém zdůvodňuje sloučení územního odboru Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Pan ředitel zamýšlí rozdělení oddělení IZS a služeb na sekci IZS a sekci služeb s tím, že proto musí sloučit oba územní odbory, neb na krajské ředitelství nedostal navýšenou tabulku o toto služební místo. Celých dvacet let krajský ředitel HZS v našem kraji a doposud i další krajští ředitelé jsou zároveň i řediteli územního odboru v místě krajského ředitelství. Zde by možná mohlo být příslušné tabulkové služební místo v Hradci. Navíc ale pan ředitel hledá další služební místo pro krajské ředitelství na úkor územních odborů. Víte, my na Rychnovsku máme velmi špatné zkušenosti se slučováním s Náchodem. Proběhlo sloučení nemocnic a můžete se zeptat starostů, jak jsou spokojení. A teď se obávají, že slučování v HZS bude stejně neúspěšné. Navíc ředitelství územního odboru Náchod sídlí ve Velkém Poříčí, cca 6 kilometrů za Náchodem, a projet ucpaným Náchodem na jakékoliv jednání je opravdu zážitek s mnohdy až hodinovým zpožděním.

Co příště, budeme slučovat i v rámci Policie České republiky územní odbor Náchod a Rychnov? Vždyť přece Rychnov je nejmenší okres. Jaksi všichni zapomínají na to, že okres je sice malý, ale rozlohou už to není pravda a Škoda Kvasiny zaměstnává 10 000 lidí ve třech směnách a další tisíce zaměstnanců jsou v celé průmyslové zóně po okrese.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Nyní zareaguje pan vicepremiér a ministr vnitra. Slova se ujme pan ministr Vít Rakušan, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuju vám za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená paní poslankyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně, samozřejmě jsem si zjišťoval i váš volební obvod a tušil jsem pravděpodobně, kam bude ten dotaz mířit. Tedy jsem si dopředu několik informací k dané věci zjistil, to jak od vedení HZS Královéhradeckého kraje, tak od generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Dovolte mi tedy předat informace, které k dané funkční změně mám k dispozici.

Územní odbory v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky obecně jsou organizační části sboru a jsou zřízeny na základě rozhodnutí generálního ředitele, tedy jsou zřizovány interně. Nejedná se o žádnou povinnost vyplývající ze zákona. Jedná se o historicky vytvořenou a praxí osvědčenou strukturu, která teritoriálně kopíruje převážně části území okresu.

V rámci HZS České republiky jsou zřízeny územní odbory na úrovni okresu, kde ne každý územní odbor má svého samostatného ředitele, a některé územní odbory jsou již sloučeny. Jako příklad takového sloučení bych uvedl územní odbor Kladno - Rakovník. V průběhu druhé poloviny roku 2022 ředitel HZS Královéhradeckého kraje projednal v rámci vedení HZS z kraje možnost optimalizace některých činností. Zejména se jedná o zajištění činností integrovaného záchranného systému a jednotlivých služeb u HZS České republiky - strojní, chemická, technická. Na základě tohoto vyhodnocení a projednání požádal sám ředitel tohoto kraje o změnu systemizace jako jednu ze změn, která byla koncepční v rámci celého kraje, a to 24. 10. 2022. Na základě posouzení generálním ředitelstvím generální ředitel tuto změnu k datu 1. 1. 2023 schválil. Tato změna nemá žádný dopad a vliv na činnost jednotek požární ochrany v rámci plošného pokrytí HZS Královéhradeckého kraje, pouze se jedná v souvislosti s dalšími změnami na úseku integrovaného záchranného systému o optimalizaci a řádné zajištění činností v rámci tohoto regionu. Tato změna nemá dopad na činnost jednotek, tedy občané ani další subjekty tuto změnu na provozu funkčnosti HZS daného kraje nepocítí. Jedná se o funkční změnu, která, jak bylo řečeno, je v rámci kompetence HZS České republiky, a jedná se tedy o vnitřní strukturu členění sboru. Ta je podložena za prvé statistikou výjezdů, statistikou činnosti prevence, ale i činností integrovaného záchranného systému jako celku.

Jak bylo řečeno, jsou případy, kdy takové uspořádání funguje, a dané územní odbory fungují stále stejně výkonně a v zájmu bezpečnosti občanů České republiky daného regionu. Základním předpokladem, základní premisou sloučení, případně zachování samostatného územního odboru je, že musí mít nejméně tři stanice na svém území, což například územní odbor Rychnov nad Kněžnou nemá, má pouze dvě stanice. Touto koncepcí bude nastaveno organizační členění v rámci celého Hasičského záchranného sboru České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji a vnímám, že je zájem o doplňující otázku - prosím.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Ano, všechna toto zdůvodnění zazněla ve zmiňovaném rozhovoru, takže ano, máte pravdu. Ale co se týče tří stanic v našem území, zapomněl pan ředitel konstatovat, že na silnici první třídy číslo 11 chybí v celé její délce po území rychnovského okresu jedna stanice HZS. Jsou tam pouze stanice dobrovolných hasičů.

Nyní spíše konstatování. Víte, pane ministře, na mě to celé působí spíše jako vyřizování si osobních účtů než systémové řešení fungování území, navíc když se v kuloárech šušká, kdo že to výběrové vyřízení vyhraje a obsadí sloučené ředitelství.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Ještě pan ministr se svou reakcí.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Paní kolegyně, prostřednictvím paní předsedající, já skutečně o žádném kuloárním šuškání nevím. Pokud víte vy nějaké informace, které by se ke mně měly dostat, nebo by se měly dostat k vedení Hasičského záchranného sboru České republiky, nějaké podezření na netransparentnost výběrového řízení, prosím, potom je lepší než šuškat tu informaci, oficiálně ji sdělit jasně a na mikrofon, včetně toho, jaké podezření máte. Potom jako ministr, případně generální ředitel Hasičského záchranného sboru ty procesy můžeme dobře a bedlivě prověřit. Reagovat na šuškání je poměrně obtížné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. My se přesuneme k další interpelaci. Je to interpelace pana poslance Patrika Nachera. Poté se připraví paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych to skoro ani nenazval interpelace, ale spíš taková pobídka k řešení. O co jde? Jde o zapisování nebo nezapisování exekucí do registru vozidel. Obrátil se na mě jeden klient, ale evidentně nebyl jediný, který si koupil vozidlo, a teprve až po tom nákupu zjistil, že je na něj exekuce, a ten exekutor na něj hned naběhl. Tak jsem si k tomu zjišťoval, proč se tak děje, proč v registru vozidel, kde se historicky nějakou dobu zapisovaly ty údaje, že ten majitel čelí exekuci... Přišel jsem na to, že ta praxe nebyla na jednotlivých dopravních úřadech na jednotlivých magistrátech jednotná. V roce 2009 došlo dokonce k tomu, že nějaký exekutor uložil pokutu městskému úřadu, že tento úřad odmítl zanést do registru vozidel údaje o tom, že majitel vozidla je v exekuci. Městský úřad se té pokutě bránil a nakonec Krajský soud v Ostravě rozhodl, že exekutor není oprávněn pokutu uložit, protože požadavek soudního exekutora na provedení zápisu probíhající exekuce do registru vozidel nemá oporu zákonnou, protože tento údaj není vyjmenován v zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy, od toho momentu, mělo to nějaké zpoždění, jednotlivé úřady to již nezapisují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP