(16.20 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Další věc, s kterou přicházím teď na vládu, na jednání příští týden ve středu, je úprava platové křivky tím způsobem, že v nejnižším platovém ohodnocení pro začínající policisty se poprvé dostaneme do situace, kdy plat příslušníka Policie České republiky při nástupu bude začínat trojkou. Je to řekněme psychologická záležitost, ale nějaké zvýšení z 26, 27 tisíc na těch 30 000 samozřejmě vytváří nějakou větší konkurenceschopnost k jiným nabídkám, které tady jsou. A dále chceme přistupovat cestou především věkové stabilizace, to znamená, stabilizační příspěvky vyplácet policistům, u kterých už řekněme je odpracovaný slušný kus kariéry, mají za sebou velký kus praxe, získali zkušenosti, rozhodně o ně policie nechce přijít a zároveň jsou to příslušníci, kteří se blíží do kategorie výsluhovosti, anebo už jí dosáhli. Samozřejmě je chceme motivovat a zastabilizovat právě tuto věkovou kategorii zkušených příslušníků, o které by žádná policie neměla chtít v této době přijít.

Co se týká tabulkových míst, vy víte určitě, že se vede debata. Četl jsem doporučení NERVu, který doporučuje dokonce tabulková místa škrtat. My touhle cestou jít nechceme, já jsem to i na vládní debatě odmítl. To znamená, že chceme jít samozřejmě i dobrou, kvalitní náborovou kampaní, platovou perspektivou, stabilizací, pravidelnou valorizací a zároveň zvýšením nástupního platu chceme naopak těch cca 5 000 neobsazených tabulkových míst obsazovat.

Jenom chci říci a podotknout, že situace nijak nevybočuje ze situace v předchozích letech. Tento stav je v podstatě stabilizovaný v několika posledních letech. Naopak ta náborová kampaň jako taková se poměrně daří.

Na detailní otázky na jednotlivé měsíce dostanete ode mě odpověď písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chcete se ještě doptat? Prosím, doplňující dotaz. Máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Děkuji, já teď budu stručný. Trochu mě, jak jste říkal o tom zvýšení platu, tak mě trochu napadla parafráze z filmu Účastníci zájezdu, zdali to bude stačit, ale to je věc asi názoru. Já si myslím, že by tam to přidání možná bylo větší.

Ta druhá otázka, nebo tam, kam mířím s tou otázkou, je - já si myslím, že informace, které se dostávají ke mně, to není už jenom o penězích, ale je to o času, že příslušníci policie mají spoustu přesčasů, už je to začíná unavovat, ne vždy se jim chce dál pokračovat a mnohdy je lepší odejít i možná s menší výsluhou, ale jde o přesčasovost, o ta chybějící místa. Koneckonců nemusíme chodit daleko. Vidíme, jak skvělou práci odvádí ochranná služba v budově Parlamentu, kdy dělají přesčasy, a já pevně doufám, že to policejní prezident ocení na letošních odměnách.

Chtěl bych položit dvě konkrétní otázky, jestli můžete říct, zda tedy nikde není ohrožena řekl bych akceschopnost policie, a druhá otázka, rychlá, protože mi skončil čas, zdali to nebude mít i vliv na případnou třeba ochranu nebo spolupráci na ochraně hranic se Slovenskem a s dalšími zeměmi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji, prostřednictvím pana místopředsedy, pane poslanče, za korektní a věcné otázky. V té první to vidím stejně. Přesčasovost, a netýká se to jenom letošního roku, ale v posledních řekněme třech letech v souvislosti s covidovou krizí, v souvislosti s krizí migrační, je opravdu veliká. My jsme, jak víte, vyplatili i přesčasy, které zákon nepřikazoval, to znamená přesčasy odsloužené v době nouzového stavu. Na pokyn policejního prezidenta byly od začátku evidovány tak, jako by měly být proplaceny, a finálně po rozhodnutí vlády opravdu proplaceny byly. Snažíme se samozřejmě důsledně proplácet veškeré přesčasy, které jsou, ale souhlasím s vámi, vytíženost je v současné době enormní. Nehrozí teď, a ani to z čísel o kriminalitě nevyplývá, že by někde byla ohrožena bezprostředně bezpečnost, ale dávám vám za pravdu, že dlouhodobé nasazení Policie České republiky třeba na státní hranici určitě vede k tomu, že nároky na policii jsou příliš vysoké. Proto toto opatření dlouhodobě nazýváme dočasným a doufáme, že situace na západobalkánské trase se zlepší.

Ale jednou větou: akceschopnost Policie České republiky není v současné době žádným způsobem ohrožena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než udělím slovo, přečtu omluvy. Dnes od 18 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Jan Bureš, dále od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Mračková Vildumetzová, od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Smetana a také od 18 hodin z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Róbert Teleky.

Jako další s interpelací vystoupí paní poslankyně Zuzana Ožanová na pana ministra Lipavského, ten se omlouvá, tak já vás poprosím, načtěte interpelaci, bude vám odpovězeno písemně. Připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, mám dotaz k formě účasti České republiky na Expu 2025 v Ósace. Vláda sice odsouhlasila účast na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace, ale zatím se nevyjádřila k podobě a formě účasti. Do konce února roku 2023 by měla Česká republika sdělit Kanceláři pro EXPO 2025 v Ósace podobu české expozice, formu a rozsah prezentace. Mé otázky zní: Kdy Česká republika oficiálně sdělí druhé straně podobu, formu a rozsah prezentace? Druhá otázka: Jaká bude podoba, forma a rozsah naší prezentace? Předem děkuji za odpověď a možná bych uvítala, aby nebyla až 30. den. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další vystoupí paní poslankyně Lenka Knechtová na pana ministra Vladimíra Balaše. Ten se také omlouvá, takže i vám bude odpovězeno písemně. Připraví se poslanec Aleš Juchelka. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Knechtová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jaké dotační výzvy připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na finanční podporu adaptačních skupin pro děti migrující z Ukrajiny od ledna 2023 a jakým způsobem budou zveřejněny a stávající příjemci informováni? Ve státním rozpočtu na rok 2023 nejsou žádné další finanční prostředky na integrační aktivity spojené s uprchlíky z Ukrajiny, na adaptační aktivity realizované mimo vzdělávací systém. Přitom vláda navrhuje prodloužení dočasné ochrany do března 2023. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy pan poslanec Aleš Juchelka s interpelací na pana ministra Vlastimila Válka. Také i vám bude odpovězeno písemně. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Určitě, děkuji moc. Od ledna roku 2022 vešel v účinnost zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a díky tomu si mohly žádat osoby protiprávně sterilizované v období od roku 1966 do roku 2012 o odškodnění. Já jsem osobně šokován posledním rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, které zamítlo žádost ženy, která uvedla romskou příslušnost jako důvod své sterilizace. Ministerstvo se nezabývalo a ve svém zdůvodnění zcela ignorovalo, že etnicita sehrávala zásadní roli pro provedení zákroku. Absurdní je to, že ministerstvo odmítlo žádost, kdy odbor zdravotní péče zaujal stanovisko, že etnický původ, který žadatelka doložila ve zdravotnické dokumentaci, byl v rozporu s právem. Není možné, aby ministerstvo ignorovalo v posuzování žádosti společenskou situaci Romů, že šlo o běžnou praxi veřejné moci. Praxe a postup státu vycházely z přesvědčení, že romská kultura a životní styl ohrožují zdravý vývoj dětí, a proto je nutné jejich porodnost regulovat. Nejen regulace porodnosti, ale také masivní odebírání dětí bylo zavedenou praxí komunistického režimu. Dále ministerstvo ve svém odůvodnění uvedlo, že žena ve své žádosti dostatečně neprokázala, že její souhlas se sterilizací byl vynucený.

Chci mluvit také o procesu posuzování nároku na odškodnění u jiných žádostí. Tato rozhodnutí byla jednoznačně v rozporu s příslušným zákonem. Podle mých informací jsou nejčastějšími důvody pro zamítnutí žádosti nedoložené zdravotnické dokumentace, které jsou už dávno skartovány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP