(17.20 hodin)
(pokračuje Martin Kupka)

A pokud se tady najde shoda v tom, že ještě je potřeba něco podobného ošetřit, jsem opravdu připravený k dalšímu zásahu do zákona o civilním letectví tam takovou výjimku vložit. Ale nemyslím, že by tady na straně kohokoli z nás byla zlá vůle bránit dalšímu opodstatněnému zásahu nebo opodstatněné výjimce. Je jasné, že jednotlivé instituce hledaly rozumný kompromis, a já i po tom jednání a po hledání odpovědi na vaši interpelaci mám za to, že ho ty instituce našly. Ale jsem otevřený tomu i na základě zmíněné poznámky ohledně jednání (Předsedající: Čas.) případně se k tomu vrátit.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a vnímám zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Drahoslav Ryba: Pane ministře, já jsem rozhodně neměl na mysli žádné nečestné jednání, ale spíše jsem chtěl dopátrat se toho, kdo vydal stanoviska, která jsou zjevně mylná. To je první věc.

Druhá věc. Máte naprostou pravdu, a já s vámi souhlasím, že většina zásahů, které děláme, děláme podle zákona a děláme je na základě takzvaného plnění základního úkolu. Ale pak je řada zásahů, které děláme jako mimořádný úkol. Příklad vám uvedu - plošné vyhledávání v terénu, kde se ztratí třeba dítě nebo babička. To už není náš úkol. Byť jde o to, že tam bude zachraňován lidský život, tak už na toto ty drony použít nemůžeme. A já si myslím, že je to špatně.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a ptám se, zda má pan ministr zájem o reakci? Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Ministerstvo dopravy pochopitelně není autoritou pro výklad příslušných složkových zákonů v ochraně osob, zdraví a majetku podle příslušného zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že ten výklad, který se objevuje v našem zákoně o civilním letectví, kde je odkaz na opravdu základní úkoly, jimiž je ochrana životů a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat, majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, tak mám za to po selském rozumu, že v okamžiku, kdy by hasiči nasadili drony, kdy je to přesně indikovaná událost - v případě vyhledávání osob ztracených - tak že by to nepochybně ten náš zákon o civilním letectví pokrýval a k žádnému přestupku, k jakékoli sankci by nepochybně nedocházelo.

Co se týče toho zmíněného příkladu z Hřenska, tam k tomu nemůžu podat žádnou přesnější informaci, neb to řízení probíhá. A vzhledem k tomu, že skutečně došlo k porušení zákona, výsledkem nepochybně bude nějaké rozhodnutí o tom, jaká výše sankce například bude nebo jakým způsobem se to ve finále uzavře, ale nejsem schopen to nijak předjímat. Ale podotýkám, že podle informací, které k dispozici v tuto chvíli máme, skutečně k porušení zákona došlo.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a já opět načtu došlé omluvy: omlouvá se pan poslanec Michael Kohajda od 12.40 do 17.20 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Karel Tureček od 17 hodin ze zdravotních důvodů.

A my nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Petra Sadovského a připraví se paní poslankyně Jana Hanzlíková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře... Haló! (K ministru Kupkovi, který hovoří v poslanecké lavici s poslancem Rybou, ale po oslovení se s úsměvem hlásí, že poslouchá.) Děkuji. V médiích se objevila tato informace: Německo zavede od dubna příštího roku cenově dostupnou celoněmeckou jízdenku pro regionální a městskou hromadnou dopravu. Jak víme, jízdenka bude stát 49 euro na měsíc, což je řádově asi 1 200 korun. Měla by výrazně zlevnit a zjednodušit cestování především těm, kteří dojíždějí za prací a do škol. Nová jízdenka bude jednodušší a bude nástupcem takzvaného, co mají v Německu, 9eurového lístku. Německá vláda ho zavedla letos jako protiinflační úlevu na tři měsíce od června do srpna. Měsíční jízdenka za 220 korun se stala v Německu hitem a německý kancléř ji považuje za jedno z nejlepších opatření své vlády. U nás se naopak slevy zrušily - ne úplně zrušily, ale snížily. Budu rád, když mi řeknete, jestli máte v plánu něco podobného zavést i u nás? Já rozumím, že mně teď přečtete, jaké máme slevy, kolik jich máme, ale já se ptám cíleně na celočeskou jízdenku, která bude pro regionální a městskou hromadnou dopravu. Pominu to, že ve vztahu k životnímu prostředí si myslím, že by takový krok byl od ministerstva vhodný. A já bych jenom od vás chtěl slyšet ano nebo ne, jestli něco takového plánujete. Stačí mně taková odpověď, nemusí být úplně rozsáhlá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a nyní prostor pro odpověď v rozsahu do 5 minut.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme se skutečně i s Asociací krajů pustili do toho, jak upravit současné existující systémy, aby bylo možné dosáhnout moderní jednotné jízdenky. Podotýkám, že v tuto chvíli máme jednotnou jízdenku, která funguje ve veškeré železniční dopravě. Podařilo se pro ni získat většinu dopravců osobních. Je samozřejmě odrazem tarifní politiky Ministerstva dopravy České republiky, je samozřejmě dražší, než je oněch 9 euro. Pokud bych se měl vyjádřit k té slevě 9 euro, známe i stinné stránky toho kroku, kdy skutečně pro řadu pravidelných cestujících naopak ta 9eurová jízdenka znamenala v letních měsících poměrně významné nepohodlí. Ale nutno také říct, že německou vládu stála 2,5 miliardy eur, což je v přepočtu 62 miliard korun, a český rozpočet by na tohle určitě nedosáhl. Mimochodem, na tu letošní už sníženou slevu původně v rozpočtu České republiky schváleném ještě předchozí vládou byly vyhrazeny pouhé 2,5 miliardy korun. Ukázalo se už v průběhu roku, že kdybychom bývali zůstali u těch předchozích slev - u té výše 75 % - znamenalo by to, že bychom se v letošním roce nepochybně dostali v nezbytných výdajích nad 6 miliard korun, protože veřejnost se zpátky do dopravních prostředků vrátila. To, že se snížily slevy na 50 % ze 75 % - zdůrazním ale, že jsme rozšířili slevy na skupinu invalidů třetího stupně, na něž se zatím slevy nevztahovaly, a v tomto případě se nepochybně jednalo o dobrou adresnou pomoc, protože právě tato skupina cestujících má samozřejmě celou řadu těžkostí včetně zvýšených výdajů na své životní potřeby, tak tady si troufnu tvrdit, že se Česká republika určitě vydala správným směrem.

Abych se vrátil k tomu, kudy dál, protože tady samozřejmě jde o trvalou, systematickou podporu veřejné dopravy a zároveň nastavení systémů tak, aby bylo možné poskytnout nejenom v železniční dopravě, ale i pro případ přestupů z autobusové do železniční dopravy jednoduchý způsob zpoplatnění. Funguje to v tuto chvíli ve většině krajů, kde je možný přestup mezi jednotlivými módy a kde je možné zaplatit si buď měsíční, nebo roční jízdenku. Bohužel, ani ty jednotlivé krajské tarify nebo krajské systémy nejsou kompatibilní. Velkým posunem se ukázalo spojení středočeského a pražského integrovaného systému, kde je opravdu možné z jednotlivých míst Středočeského kraje, ať už s použitím autobusů, nebo vlaků, se dostat například do centra Prahy. Bylo to nepochybně namístě. A také se ukázalo, že už sjednocení toho ticketingu, sjednocení jízdenky přineslo pozitivní efekt v dopadu na využívání veřejné dopravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP