(15.40 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

Taky nevím, co si představujete pod tím evropským řešením. Já si pod tím nepředstavuji žádné prostě nařízení, jak to máme všichni dělat, ale představuju si pod tím - a toho také dosahujeme - společná pravidla a společné limity, které jsou potom pro nás výhodné. Opravdu nevidím žádný smysl v tom, že budeme soupeřit s Německem o to, kdo více podpoří na základě svého národního rozhodnutí a možností svého národního rozpočtu svůj průmysl. Kdo toto navrhuje, prostě nenavrhuje věc, která je v zájmu České republiky, takže neohrnujme nos nad evropskými řešeními. Nemáme nejdražší ceny, nestrašte lidi - to jsme tady poslouchali, jak se máme dívat na nějaká řešení v jiných zemích. Pořád jsem tady slyšel Maďarsko a něco podobného. Podívejte se, jak to s pohonnými hmotami vypadá v Maďarsku. Podívejte se, jak to tam vypadá s cenami. Podívejte se i do jiných zemí, jejichž příklady tady zaznívaly, jak už mají dávno zastropované ceny. Teď teprve o tom přemýšlejí, kdy už čeští občané mají jistotu zastropovaných cen. Že jsme neudělali nic pro české občany? No, tak to se podívejte na to, co každý z občanů vidí právě na vyúčtováních, která jste tady zmiňoval, kde jsou připomenuty těmi, co jim prodávají elektřinu nebo plyn, opatření, která udělala vláda, zastropované ceny energie, odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, úsporný tarif v letošním roce a spousta dalších věcí. Kdybychom je neudělali, cena elektřiny a plynu je násobně vyšší a to tam občané vidí. To se nedá zpochybnit.

To, co samozřejmě nám nedělá radost, ale co asi chápe každý rozumný člověk, že úplně snadno ovlivnit nejde, to jsou ceny energií v Evropě a na světových trzích a my děláme to, co dělat máme, to znamená, na jedné straně je ovlivňujeme prostřednictvím společných kroků států Evropské unie - a ta opatření měla vliv na to, jaká je dneska cena elektřiny a plynu na burzách, to je jedna rovina - a druhá jsou národní řešení, která nám umožňují právě zastropovat cenu plynu, odpustit poplatky za obnovitelné zdroje energie nebo udělat opatření, která vedla ke snížení ceny pohonných hmot, jak už jsem je tady zmínil. A mám radost z toho, že řada opatření v té těžké a kritické situaci - já ji vůbec nezpochybňuji - funguje. Jsou to opatření drahá, stojí desítky a stovky miliard korun, proto jsme také přijali mimořádné opatření jiné, které nám zajistí příjmy do státního rozpočtu a posílí prvek solidarity ve společnosti, a to je válečná daň neboli windfall tax.

Takže konkrétních věcí, které udělala naše vláda, je celá řada, ale o to nejde. Jsou tu konkrétní výsledky pro občany České republiky, které jim pomáhají zvládnout tuto situaci (Předsedající: Váš čas.) s drahými energiemi, a to je to nejdůležitější.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane poslanče, doplňující otázka.

 

Poslanec Radim Fiala: Tak podívejme se na některé vaše výsledky. Například solidarita, mluvíte o solidaritě. Znamená to, že jste podepsali právně nezávazné memorandum. A já vám tady garantuju, že solidaritu budou všichni vaši kolegové v Evropské unii dodržovat, jenom pokud budou mít plné zásobníky. Až je budou mít prázdné, k žádné solidaritě nedojde.

Ale já tady mám studii, analýzu společnosti WOOD & Company, která říká: "Během prvních devíti měsíců letošního roku si domácnosti v Česku připlácely za plyn meziročně více o 50 %, elektřina je vyšla dráž než loni o 30 %, teplo o 17 %." Dále říkají: "Nadměrné vysoké náklady na bydlení má přitom 25 % obyvatel z těchto skupin domácností. Míra přetížení náklady na bydlení se týká přibližně 648 000 Čechů. Nedoplatky na účtech za energie má více než 157 000 obyvatel. V nedostatečně vytápěných nemovitostech žije 231 000 lidí. Neschopnost zajistit si v bytě nebo v domě adekvátní teplo se týká v největší míře (Předsedající: Váš čas.) domácnosti jednoho rodiče s dětmi. To jsou výsledky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: To jsou výsledky čeho? Působení naší vlády? No, to určitě nemyslíte vážně, protože to je úplný nesmysl. Ale nezpochybňuji to, že řada domácností má problémy s existenčními náklady, s důsledky inflace a zdražování. Mimochodem, podívejme se i na to, jakým způsobem bojujeme s inflací, ale to je jiné téma. Inflace je v České republice vysoká a jsou zde i ceny energií, které v kombinaci toho všeho mohou způsobit lidem existenční problémy. My to víme, a proto jsme také jednali, proto jsme připravili Deštník proti drahotě, který obsahuje opatření, která právě těm, kteří se dostanou do existenční nouze, pomáhají. Nejsou to jenom jednorázové příspěvky, jako byl třeba příspěvek 5 000 korun pro ty velmi ohrožené i v rámci střední třídy, samoživitele, samoživitelky, rodiny, které mají malé děti, ale je to i významné rozšíření sociální pomoci, navýšení některých sociálních dávek, a především rozšíření příspěvku na bydlení a úprava jeho parametrů tak, aby na něj mělo nárok mnohem více domácností, než tomu bylo dosud. A to je příspěvek, který pomáhá, kde opakovaně vyzýváme občany, právě ty, kteří nikdy nežádali o žádnou sociální dávku, aby pokud se dostanou do existenčních potíží, tak možnost, kterou jim nabízí tento příspěvek, využili. My jsme několikrát už upravili jeho parametry tak, aby více odpovídal současné situaci, taky se zvyšuje počet těch, kteří tento příspěvek využívají. Poslední úprava parametrů bylo srovnání mezi Prahou a zbytkem republiky, protože víte, že tam byl 35 %, teď je 30 %, a to je věc, která určitě občanům pomáhá. Takže (Předsedající: Čas.) komu nestačí zastropování cen a všechny ty věci, které jsme udělali, má možnost požádat o příspěvek na bydlení nebo jinou sociální pomoc.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu další omluvy. Od 18 do 23.45 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jana Krutáková a dále od 15.30 se omlouvá pan poslanec Jan Volný.

A nyní vystoupí s interpelací pan poslanec Oldřich Černý. Prosím.

 

Poslanec Oldřich Černý: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážený, pane premiére. Rád bych znal váš osobní postoj k likvidačním krokům českého včelařského sektoru s vaším ministrem zemědělství. Tohle odvětví je totiž bezpochyby pro naše zemědělství zcela klíčové. Bez včel a opylování bychom totiž většinu potravin ani nevypěstovali, i kdyby na ně stát dával bůhvíjak vysoké peníze. Nevím, jestli to víte, ale i přes tento nesporný fakt vaše vláda na příští rok snižuje podporu chovatelům včel, a to velmi razantně o méně (více?) než polovinu její obvyklé a mnoha lety prověřené výše, o opravdu neuvěřitelných 55 %. Přitom právě tyto dotace pomohly za posledních dvacet let vrátit stavy včelstev po jejich velkém propadu v devadesátých letech na úroveň, která zabezpečí opylení celé naší země. Pro státní rozpočet je tahle částka opravdu zanedbatelná. Ovšem pro mnohé včelaře bude tak razantní snížení dotací již v této zimě zcela likvidační, a to i v souvislosti s velkým zdražením tolik potřebného cukru. Nedostatek včelstev pocítíme opravdu, ale opravdu všichni. Nebude dostatek ovoce, zeleniny, ale i ostatních komodit, které opylení potřebují, a ceny poletí skokově nahoru. Zcela skandální je fakt, že jeden z náměstků ministra Nekuly, tedy jeho pravá ruka, ještě před dvěma měsíci na jednání odborné rady pro včely a med Agrární komory slíbil, že Ministerstvo zemědělství včelařům na dotace nesáhne, a jen několik týdnů poté je všechno přesně naopak. Stojíte, pane premiére, za svým ministrem, který likviduje takřka celý svůj rezort a jehož nejbližší spolupracovníci dávají občanům sliby, které vzápětí zapomenou? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji včetně toho, že jste dodržel čas určený na interpelaci, a požádám pana premiéra, aby odpověděl. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážený pane poslanče, pan ministr Nekula určitě nelikviduje rezort zemědělství. Naše vláda, strany, které vládu tvoří, se v oblasti zemědělské politiky zavázaly už ve svých programech k potřebným změnám, které se týkaly financování, dotační politiky, způsobu hospodaření, což s tím souvisí, snažili jsme se trošku narovnat podmínky mezi velkými a malými zemědělci, protože podle všech údajů dostávali ti největší mnohem více peněz na hektar plochy. Vláda to změnila ve strategickém plánu, který po několika kolech dojednávání s Evropskou komisí byl v minulých týdnech schválen a od 1. ledna by se podle něj mělo hospodařit. Zároveň jsme se zavázali, že po roce dojde k jeho vyhodnocení a popřípadě úpravám, pokud se tam objeví nějaké nedostatky. Tady ten nový trend se projevuje už v rozpočtu na rok 2023, takže o žádnou likvidaci zemědělství nebo rezortu ze strany pana ministra Nekuly určitě nejde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP