(15.50 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

A tady jenom připomenuty celkové parametry. Výdaje kapitoly zemědělství pro rok 2023 jsou ve výši 57,4 miliardy korun, z toho kapitálové výdaje jsou 10 miliard, běžné výdaje 47,4 miliardy korun. Pro srovnání, rozpočet na letošní rok počítá s částkou 59 miliard korun a ještě musíme přidat na příští rok dotace z Evropské unie, které jsou plánovány ve výši 33 miliard korun. Národní spolufinancování činí dalších 5,3 miliardy korun. Na podporu rozvoje venkova je určena částka 13 miliard korun, z toho prostředky Evropské unie 8,5 miliardy a s tím související národní financování 4,5 miliardy. Celkové prostředky z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 2.6 Ochrana přírody, adaptace na klimatickou změnu jsou pro rok 2023 ve výši 4,4 miliardy korun. Přidat bych mohl výdaje na podporu lesního hospodářství ve výši 2,7 miliardy korun, vodní hospodářství 1,2 miliardy, výzkum, vývoj, inovace také 1,2 miliardy. Pak bych mohl připomenout dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu skoro 40 miliard korun.

A tak bych mohl pokračovat, takže je tu samozřejmě řada důvodů, které potvrzují moje tvrzení, že o žádnou likvidaci zemědělství nejde, ba právě naopak. Pokud se týká vašeho konkrétního dotazu na podporu včelařství, v tuto chvíli nejsem schopen vám dát na to podrobnou odpověď, takže vás mohu odkázat na to, že vám odpovím písemně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chcete, pane poslanče, ještě doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Oldřich Černý: Děkuji ještě jednou za slovo. Moc jste mi toho opravdu o těch včelách neřekl. Tomuto odvětví základního pilíře zemědělství opravdu nejlépe rozumí včelař, a ne politik. Ani já, ani vy včelaři nejsme. Jak si mám tedy, pane premiére, vykládat informaci, kterou jsem se nedávno dozvěděl, že ministr Nekula je právě mnoholetým, skoro dvacetiletým vášnivý včelařem? Podezírat jej z toho, že dané problematice nerozumí, zcela určitě není namístě, střet zájmů se dá přece veřejně přiznat, a tedy vůbec nechápu, proč celou problematiku on sám vám všem na vládě nevysvětlí. Nabízí se zde totiž otázka, zda není cílem vaší vlády včelařský sektor utlumit a likvidovat a tím snížit zcela zásadní potravinovou soběstačnost České republiky.

Děkuji za vaši doplňující odpověď, která se může omezit pouze na dvě slova: Pomůžeme včelařům, nebo nepomůžeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: No, mě zaujalo v té vaší doplňující otázce, že víte, že já nejsem včelař. (Hlas z pléna: Já taky ne.) No ne, to jste řekl, ale vy to o sobě víte určitě, ale že to víte o mně. Ale já opravdu tedy nejsem včelař, takže měl jste pravdu, a ani tady nebudu předstírat, že této problematice do detailu rozumím. Pokud jsem informován, v České republice máme rekordní počet včelařů a včelstev a návrh na snížení těch dotací odpovídá nějaké proporci těch dotací, celkově to je asi ta reakce, se kterou by tady vystoupil pan ministr Nekula. Ale já tady nebudu nějak improvizovat nebo vycházet z nějakých informací, které teď nemohu mít podložené, takže platí, co jsem řekl, podrobnosti k včelařům a dotacím pro včelaře vám poskytnu písemně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a nyní přistoupíme ještě k poslední interpelaci a požádám paní poslankyni Ivetu Štefanovou. Jenom pro pořádek upozorňuji, že v 16 hodin potom zase nastávají interpelace na členy vlády. Prosím.

 

Poslankyně Iveta Štefanová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, obracím se na vás s dotazem ohledně schválené daně z neočekávaných zisků v rámci řešení energetické krize, který se týká energetických, petrolejářských či těžebních firem a bank od příštího roku. Dle ČTK chce vláda pověřit správou této mimořádné daně Energetický regulační úřad a já bych se chtěla zeptat, proč. ERÚ se samozřejmě brání, podle mého názoru správně argumentuje tím, že nemá v oblasti daní žádné kompetence, potřebné informační systémy ani dostatečně kvalifikované pracovníky.

Vláda přece očekává výnos z této mimořádné daně až několik desítek miliard korun a s těmito příjmy přece počítá i do rozpočtu pro rok 2023. Tyto příjmy mají také sloužit k pokrytí mimořádných nákladů na kompenzace, které stát bude mít se stanovením maximálních cen energií. Chce tímto vláda ohrozit příjem až desítek miliard korun, do státního rozpočtu tím, že svěří správu daní úřadu, který k tomu není kompetentní, a sám to přiznává, že toto nezvládne? Chci se zeptat, jak to tedy vláda nakonec bude řešit. Bude tyto daně spravovat ERÚ? A proč vláda volí tento postup? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana premiéra, aby odpověděl.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní poslankyně, samozřejmě myšlenka, že by vláda chtěla ohrozit výběr této daně, je absurdní a vy jste ji určitě nemyslela vážně, beru to jako nějakou nadsázku řečnickou. My potřebujeme být úspěšní ve výběru, ať už toho odvodu, nebo válečné daně právě proto, že musíme uplatnit princip solidarity, o kterém jsem tady už dnes několikrát mluvil, a potřebujeme tyto příjmy do státního rozpočtu právě proto, že pomoc, kterou jsme připravili pro občany a firmy a která je naprosto namístě a je správná, je také současně nákladná. Když si jenom představíme zastropování cen, co to znamená, tak pro státní rozpočet to určitě znamená částku kolem 100 miliard korun. Když si uvědomíme, že v důsledku inflace a růstu mezd valorizujeme opakovaně důchody, musíme počítat jenom s jenom na důchody s plus 93 miliardami korun. A tak bych mohl pokračovat, prostě ty náklady jsou velké a nemůžeme to krýt běžnými příjmy, musíme využít taková opatření mimořádná, která jsou možná, to je právě válečná daň neboli windfall tax a také odvod z nadměrných zisků, z nadměrných příjmů z výroby elektřiny.

Ta daň, jak už bylo schváleno a jak už je to i ve Sbírce zákonů, bude platit od 1. ledna 2023 na dobu tří let. Bude platit pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. U bank se počítá s čistým úrokovým příjmem více než 6 miliard korun. Parametry té daně jsou taky dané, nebudu to připomínat. A pokud jde o výběr a kdo to má dělat a kdo to má kontrolovat, no, tak my v této oblasti v České republice nemáme žádný jiný orgán, který by byl kompetentnější než Energetický regulační úřad. A to není organizace, která má několik zaměstnanců a nějakou radu. To je velký státní úřad se stovkami zaměstnanců a s potřebnými kompetencemi. Energetický regulační úřad na to bude mít jasnou metodiku a bude ty věci kontrolovat ex post. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP