(15.30 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

Tohle je zrovna příklad, kdy Česká republika má jednoznačný profit a výhody z evropského řešení. Vždyť si to jenom připomeňme, my jsme stát, který je vnitrozemský, což asi některé výhody má, ale rozhodně v oblasti zásobování plynem to výhoda není, protože jsme na konci všech linek plynovodů, které v Evropě jsou, a hlavně nemůžeme sami budovat LNG terminály na moři, jak to dnes dělají prakticky všechny státy, které takovouto možnost mají, a my jsme závislí na dohodě s nimi, na plynovodech, které jdou přes jejich území. To stejné jsem tady uváděl příklad ropy. Ropovod TAL, opět jsme závislí na spolupráci s dalšími zeměmi. Ano, ve výrobě elektřiny jsme soběstační, ale v těch jiných klíčových komoditách ne, takže pro nás je evropské řešení něco, co přirozeně máme chtít a co odpovídá národním zájmům České republiky. A my tady nejsme žádnými pasivními hráči nebo pasivními příjemci, kteří čekají, co někde rozhodne někdo v Bruselu. My jsme aktivními hráči, aktivními aktéry. Využíváme i možnosti našeho předsednictví. Aktivně působíme například v radě pro energetiku, kterou jsme několikrát svolali a kde právě dosahujeme rozhodnutí, která jsou výhodná i pro Českou republiku, jednoznačně pro naše občany a pro naše firmy. A to jsou ta evropská řešení, o kterých mluvím a která jsou dobrá, na rozdíl od některých jiných, která jsem v minulosti kritizoval.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a vidím, že je zájem ještě o doplňující dotaz. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane premiére, vy říkáte jen to pozitivum. Je tu řada evropských řešení v rámci energetické krize, která vidíme, že nefungují, a státy si naopak přijímají svoje národní řešení. Já tady připomenu, že vyrábíme nejlevněji elektrickou energii a nejdráže ji prodáváme a jsme s cenami na tom nejhůře z Evropské unie. Ale když jste se tady zmínil o předsednictví, tak mi řekněte, co jste za těch půl roku udělal pro to, aby se změnilo to, co jste před osmi lety kritizoval? Že je to evropské řešení, evropská řešení nefungují a naopak státy přijímají národní řešení. A když jste tady mluvil o té solidaritě, tak to je fata morgána o tom, abychom si mysleli, že když bude opravdu krize, třeba o plyn, že se s námi třeba Německo bude dělit, když ho bude potřebovat pro svůj průmysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. Pane premiére, prosím, prostor pro odpověď.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Ale to není žádná, myslím, že jste řekla fata morgána nebo něco takového, určitě ne. To jsou konkrétní věci, které mají prostě konkrétní dopad. A mimochodem, s Německem jsme uzavřeli i dohodu o solidaritě. A můžete se nad tím usmívat, ale ono v případě, že bychom se dostali do problémů, to skutečně pomůže.

A co jsme domluvili na evropské úrovni? Například, já už jsem to připomínal, zavedení dočasného stropu na příjmy výrobců elektřiny ve výši 180 eur za megawatthodinu, solidární příspěvek společností ze sektoru fosilních paliv maximální výše 33 % z nadměrných zisků. Využíváme tyto věci. Prodloužili jsme a rozšířili jsme dočasný krizový rámec, který dává jasná pravidla, jak podporovat průmysl. Jednáme o citlivé dohodě, nařízení, které zavádí mechanismus společných nákupů plynu a také posiluje solidární opatření pro případ nouze. Shoda je také v podobě nařízení vytvoření rámce pro urychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů, kdy se zkracují lhůty, což je určitě také v zájmu České republiky, a tak bych mohl pokračovat. Domluvili jsme se také na tom, jakým způsobem budou snižovat státy poptávku a v jaké procentuální výši se bude snižovat spotřeba, což je zase prostě celkově výhodné pro Českou republiku. Takže těch opatření, která jsme dosáhli prostřednictvím našeho předsednictví, je celá řada. Máme i některé výjimky, které jsme si vyjednali právě pro české firmy, české občany i vzhledem k tomu, jaká máme specifika jako vnitrozemský stát v oblasti ropy nebo plynu. Takže mohu říct, že ty naše kroky (Předsedající: Váš čas, pane premiére!) jsou výhodné pro české občany a pro Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, a než udělím slovo, přečtu omluvy. Od 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Bělobrádek, od 18 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Petr Bendl a od 15 do 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Síla.

A nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Radim Fiala se svou interpelací na premiéra. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mně to nedá, abych se nevrátil ještě aspoň jednou, dvěma větami k předcházející interpelaci mé kolegyně a k evropskému řešení. Řekněme si pravdu, žádné evropské řešení dodnes neexistuje. Vy jste se domluvili, že se domluvíte, ale možná někdy příště. Stejně tak to komentují i komentátoři, kteří tam z médií stojí v Evropském parlamentu. Takže za půl roku, co řídíte Evropskou unii, Evropskou radu, jste nevyřešili nic a my to můžeme dokumentovat na číslech, kdy občané České republiky mají nejdražší elektrickou energii a nejdražší plyn, a koneckonců i pohonné hmoty. Takže já v tom žádný přínos nevidím.

Ale teď k mé interpelaci, protože jsem omezený časem. Já se obracím na vás v souvislosti s postupující a vaší vládou naprosto nezvládnutou energetickou krizí, konkrétně ve věci přímých dopadů nepřiměřeně a nepřijatelně vysokých cen elektřiny a plynu na naše domácnosti, zejména na ty sociálně nejohroženější z nich, na seniory, na rodiče, samoživitele, na zdravotně postižené, na pracující rodiny s dětmi a s nízkými příjmy. Já jsem z Olomouckého kraje, dostávám stovky dopisů, stejně jako asi vy, že ti lidé nemají na to, aby to zaplatili. A vy jste tady před malým okamžikem mluvil o tom, že jistě všichni musí vidět to, jak se jim snížily částky předpisů na energie. Je to právě naopak, pane premiére, vy jste ty faktury asi vůbec neviděl. Jsou to částky, které jsou minimálně o 100 % vyšší, než byly v loňském roce, a ti lidé řeší, jak to zaplatí. Spousta z nich si topí například jenom v jednom pokoji. Spousta z nich váží na lékárnických vahách, jestli zaplatí nájem energie, jídlo, anebo léky. A to jsou přece věci, které jsou dál nemožné. Tak daleko jste to, pane premiére, dotáhli.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Čas! Děkuji vám. Prosím, pane premiére, čas na odpověď. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Já vám, pane předsedo, rád na některé vaše otázky odpovím. Na druhé straně musím říct, že pokud tady vyjmenuji konkrétní věci, kterých jsme dosáhli na evropské úrovni a které jsou výhodné pro Českou republiku, to jsou prostě fakta, a vy na to řeknete, že jsme nic nedosáhli a že to jsou všechno sliby do budoucna, tak pak je ta debata hodně složitá. Platí to biblické: Kdo má uši k slyšení, slyš.

Ale já myslím, že se na nás dívají občané, kteří o to mají zájem a dokážou posoudit, jak a které argumenty jsou relevantní a které ne. A znovu opakuji a vracím se k těm evropským řešením. My jsme země, která z různých důvodů v oblasti zabezpečení energií potřebuje spolupráci s dalšími zeměmi, a kdybychom šli cestou, kterou taky občas tady slyším navrhovat, ale stále slaběji, protože čím dál víc veřejnosti ví, že to je nesmysl, že bychom se tady uzavřeli a měli představu, že budeme energeticky soběstační, tak velmi brzy zjistíme, že ne, že ty věci, které jsou třeba závislé na plynu, topení nebo na pohonných hmotách, abychom vůbec mohli jezdit, tak že bychom si je prostě asi museli odpustit, protože bychom prostě, kdybychom nespolupracovali s jinými zeměmi, ani ropu, ani plyn neměli.

Takže cesta, kterou občas od vás slyším - jenom národní řešení a dělejme to všechno sami - ta nefunguje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP