(15.20 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

Ale - a to je důležité - Explosia je podstatná firma pro plnění úkolů České republiky vzhledem k svému unikátnímu postavení, které spočívá v tom, že Explosia drží unikátní know-how, má významné možnosti výrobního portfolia, má jedinečný výrobní areál, jehož vybudování a certifikace v dnešní době by byla z hlediska platné legislativy velmi obtížná, má postavení klíčového strategického subjektu v rámci domácího obranného průmyslu, a to klíčového strategického subjektu, který je ovládán vládou, a právě proto je o to takový zájem.

Vývoj bezpečnostní situace v Evropě zvyšuje poptávku po vojenském segmentu trhu, především po velkorážové munici, přičemž Explosia, akciová společnost, v této oblasti patří mezi pět nejvýznamnějších světových producentů. Velkorážová munice ale není jediný program, Explosia toho dělá víc. A samozřejmě v důsledku zhoršené bezpečnostní situace v Evropě, konfliktu nebo války, ruské agrese na Ukrajině eviduje společnost Explosia neoficiálně zvýšené požadavky na široké spektrum výrobkových skupin, a proto - a to je součást mé odpovědi - také už zahájila kroky, které vedou ke zvýšení kapacity výroby. Každým rokem ale tato společnost zvyšuje díky prováděným investicím v řádech desítek milionů korun výrobní kapacity. V roce 2022, tedy letos, prodala společnost modulární náplň za 450 milionů korun, což je na hranici možností této společnosti.

Pokud tady zazněla nějaká kritika, tak chci říct, že společnost Explosia je finančně zdravá, zisková. Na příští rok se plánují investice do výroby ve výši 200 milionů korun, v následujících letech až půl miliardy korun. Čili je tady jasné, že nejde o otázku financování, ale spíš u navýšení kapacity o časovou náročnost, která je třeba potřeba pro získání povolení, realizace investičních záměrů a další věci, které pomohou navýšit výrobní kapacitu této společnosti.

Takže věnujeme se tomu a nemáme v úmyslu činit kroky, které by směřovaly k privatizaci, ale naopak k posílení kapacit a výroby.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Pan poslanec má ještě zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji panu premiérovi. Pane premiére, já jsem bývalý voják a naprosto chápu, že strategické fabriky významu Explosia se stát nikdy nemůže zbavit. Nicméně spíš ten dotaz směřoval k tomu, zda by poskytnutí investic privátnímu sektoru nezrychlilo modernizaci a zvýšení kapacit. Asi z této stránky jsem to myslel, ne z toho důvodu, že bych si představoval, že stát se zbaví takto významného podniku. To už tady v minulosti bylo a dodnes litujeme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuju. Pan předseda vlády má zájem ještě reagovat. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Já jsem říkal jednu větu, kterou tady zopakuji, že o potřebě vybudování budoucích společných výrobních kapacit tuzemských podniků obranného průmyslu je možno vést kvalifikovanou diskusi. Tuto diskusi je možno vést, nechci ji tady předjímat.

Setkal jsem se s různými názory na možnosti posílení výrobní kapacity Explosie i na otázku třeba kvality výroby. Jenom tady připomenu, že v dotazníkovém šetření společnosti Explosia mezi patnácti nejvýznamnějšími odběrateli, kteří tvoří 75 % obratu společnosti, kteří se vyjadřovali jak ke spolupráci, tak ke kvalitě produkce, Explosia dosáhla průměrného hodnocení spokojenosti 1,17 podle školní kvalifikace, to znamená, že dostala jedničku právě od těch, kteří jsou na jejích výrobcích závislí, respektive kteří jejich výrobky využívají. Takže na jedné straně tu zaznívá neoficiálně, možná někde i oficiálně určitá forma kritiky, ale na druhé straně právě tady vyjadřují spokojenost s činností Explosie.

Ale znovu říkám, určitě je v zájmu všech, aby se přiměřeným způsobem výrobní kapacita zvýšila, a tak, jak jsem to tady popsal, ty kroky se dějí a touto cestou půjdeme.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Karla Maříková. Máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, nejen během dnešních interpelací, ale i v mediálním prostoru můžeme slyšet, jak voláte po evropských řešeních. Já vám nyní připomenu přibližně část vašeho projevu, který je osm let starý: "Kdekdo se zaklíná Evropou, spoléhá na bruselské recepty. Ale které to jsou? Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne. Na všechno má Brusel jednu odpověď: když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává."

Pane premiére, můžete mi říct, co se stalo, že jste za těch přibližně osm let změnil názor na Brusel a nyní voláte po evropských řešeních? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji za dotaz. Pan premiér bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní poslankyně, děkuji, že tady připomínáte některé moje starší práce, čímž ukazujete, že jsem se problematikou Evropské unie zabýval a zabývám dlouhodobě. Nemohu potvrdit vaši tezi, kterou nic nedokládá, že jsem změnil názor. Já jsem názor nezměnil. Pokud jsou evropská řešení špatná, tak je kritizuji, pokud jsou dobrá v zájmu posilování jednotlivých států a v zájmu České republiky, tak je jednoznačně podporuji.

Není možné tady uvádět citáty vytržené z kontextu, protože jsem vždycky kritizoval konkrétní věci, za svými slovy si stojím a mnohokrát se ukázalo, že jsem měl pravdu ve svých odborných textech - například když jsem varoval před příliš rychlým přijímáním evropské ústavní smlouvy, právě s argumentem, že to narazí na nepochopení občanů států Evropské unie, tak se ukázalo, že jsem měl pravdu. A takto to bylo ve více případech.

Co se změnilo v případě energií a co se změnilo v případě současné situace a v případě výzev, kterým dnes Evropa čelí? Změnilo se to, že jsme dnes v dialogu uvnitř Evropské unie dál, že při rozhodnutích, která se dělají v oblasti energií, jsou mnohem více zohledňována specifika jednotlivých zemí, zájmy států střední a východní Evropy a velmi silně i zájmy České republiky. To je něco, čeho jsme vždycky chtěli dosáhnout, a v dialogu s dalšími zeměmi jsme schopni dosahovat takových evropských řešení, která jsou výhodná.

Uvedu některé příklady. Asi se shodneme na tom, že je dobré zastropování cen energií, že je dobré - to nevím, jestli se na tom shodneme, ale já jsem o tom přesvědčen - zavést i určitý prvek solidarity v situaci neočekávaného růstu cen energií tak, aby ti, kteří z toho mají neočekávaný zisk, na kterém se nijak nepodíleli svými inovacemi, změnami, aby se solidárně podíleli o to s těmi, kteří naopak v důsledku situace s cenami energií se dostávají do problémů. A to jsou věci, pro které jsme vytvořili společná pravidla na evropské úrovni. A myslím si, že to je určitě dobré. Stejně tak si myslím, že je dobré se domluvit například na společných nákupech plynu. Ta myšlenka je založena na dobrovolných společných nákupech, nikdo nikoho k tomu nenutí. Ale díky tomu, že budeme společně nakupovat, jsme schopni dosáhnout za prvé potřebného množství a za druhé jsme schopni dosáhnout i rozumné ceny do budoucna. A to je přece v zájmu České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP