(15.10 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

Já jsem zde také už připomenul některé kroky, které udělala naše vláda. Novela energetického zákona, která nám umožnila zastropovat ceny energií pro domácnosti, malé a střední firmy, ale nejenom to. To jste tady připomenul, ale já k tomu přidám ještě jednu věc, která není zanedbatelná. My jsme to zastropování samozřejmě udělali i také pro veřejné instituce, respektive pro všechny, kteří poskytují veřejnou službu, bez ohledu na to, jestli je to státní, soukromá nebo veřejná instituce. To vedlo k zastropování silových cen energií na úrovni 6 korun u elektřiny a 3 korun u plynu za kilowatthodinu včetně DPH. Odpustili jsme poplatek za obnovitelné zdroje energie, ten se vztahuje úplně na všechny. A když jste říkal, že jste se nedozvěděl, co jsme udělali pro velké firmy: no, tak jste se to dozvěděl, protože já jsem tady jasně mluvil o tom, jak využíváme možnosti dočasného krizového rámce.

Mimochodem ani dočasný krizový rámec není samozřejmost. Je to věc, kterou vláda využila a kterou také jsme aktivně prosazovali, její prodloužení na příští rok na úrovni, na evropské úrovni, což pokládám za důležité. Jasně jsem řekl, kolik finančních prostředků do toho dáváme, 30 miliard korun. Řekl jsem také, kolik z toho mohou jednotlivé firmy čerpat.

A řekl jsem také jasně, že pokud nedosáhneme evropského řešení, které je výhodné - to není, že toužíme po nějakém evropském řešení, protože si nevíme rady. Evropské řešení a jasná pravidla pro všechny, jak podporovat vlastní průmysl, je výhodné pro české firmy. Budeme-li (Půjdeme-li?) cestou národních rozpočtů a jejich soutěže, tak to výhodné není. A řekl jsem jasně, že pokud nedosáhneme tohoto evropského řešení, jsme připraveni přikročit k tomu národnímu a provést zastropování i pro velké firmy, kde se k tomu vyjádřil už pan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který řekl, že ten cenový strop by byl někde, nebo pokud by byl ten cenový strop někde blízko tomu stropu, který jsme zavedli pro domácnosti a malé a střední podniky a veřejný sektor, tak by ta částka vyšla někde mezi 30 a 50 miliardami korun. Čili v tom veřejném prostoru už ze strany vlády i nějaký odhad je, ale znovu říkám, musíme dělat nejprve to, co je skutečně výhodné pro české firmy a co je skutečně výhodné pro český průmysl, a to jsou společná evropská pravidla.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Pan poslanec má ještě doplňující dotaz? Prosím.

 

Poslanec Martin Kukla: Pane premiére, děkuji za částečnou odpověď. Jenom bych se v krátkosti ještě zeptal, na který jste mi neodpověděl. Cena na burze klesá, ale u prodejců od nového roku stoupá, protože samozřejmě prodejci jsou si jistí, že jim to stát doplatí přesně, jak bylo řešeno, na zastropované ceny. Chtěl jsem se zeptat, zda stát to bude nějakým způsobem regulovat a jestli to bude dělat přes Energetický regulační úřad a jakým způsobem, protože ti malí prodejci samozřejmě cenu navyšují, možná i ti velcí za účelem toho, že zákazníka se to nedotkne. Děkuju za dotaz... za odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Pan premiér bude ještě reagovat.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: A tak ano, my stropujeme tu silovou složku. Abychom to úplně prostě pochopili nebo správně o tom přemýšleli, prodejcům se budou kompenzovat skutečné náklady, ne samozřejmě ne ceníkové ceny. A prodejci nekupují na spotu, ale prodejci nakupují v průběhu celého roku.

A když jste se ptal na to, jaká je tady kontrola, k tomu je přece příslušný úřad nebo orgán, Energetický regulační úřad, který má za úkol tyto ceny kontrolovat nebo tento postup kontrolovat, a má k tomu i metodiku, která ho zavazuje, jak má postupovat. Takže tady znovu opakuji, kompenzují se skutečné náklady, nikoliv ceníkové ceny, a to je postup správný. Ale klíč k tomu, aby občané neměli násobně dražší energie, násobně neplatili víc za elektřinu a plyn stejně jako firmy, stejně jako veřejné instituce, hlavní klíč je v tom nástroji, který jsem tu připomenul, a to je zastropování cen energií a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, v tomto roce ještě úsporný tarif, než nastoupí zastropování cen energie. Já myslím, že už všichni vidí na zálohách, na tom, co dostávají od těch, kteří jim poskytují energie, ať už je to elektřina, nebo plyn, tak už občané vidí, jak se cena právě zásahem vlády upravila a snížila a že jsme dosáhli efektu, který jsme chtěli, a to je posílit jistotu jak občanů, tak podnikatelů, pokud jde o ceny energií. A každý dnes ví, že i když cena vzrostla, tak se mu nemůže stát, že by platil násobky a násobky a nekontrolovaně ceny rostly dál, protože je to právě ten strop, který jsme nastavili.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. A poprosil bych dalšího, kdo je přihlášený řádně s interpelací, a to je pan poslanec Roman Kubíček. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, byl jsem informován, že české firmy, které mimo jiné vyrábí tak žádanou munici do houfnic ráže 155 milimetrů, mají problémy s rychlostí a kvalitou subdodávek ze státní společnosti Explosia. Tyto potíže by podle mých informací rádi vyřešili strategickou spoluprací se společností Explosia, a to ať buď formou poskytnutí dlouhodobých investic, nebo skrz příjmový kapitálový vstup.

Vzhledem k tomu, že dodávky této munice jsou v rámci NATO velmi žádané a důležité nejen pro českou, ale i slovenskou, polskou, lotyšskou armádu a mají svůj opodstatněný význam především v době ruské agrese na Ukrajině, dovolím si vám položit dvě následující otázky. Ta první: Můžete potvrdit, že ke zmíněným problémům skutečně dochází, a zda existuje konkrétní návrh vládě na řešení spolupráce ve státním podniku Explosia? A ta druhá: Jestliže ano, jak bude vláda na tuto situaci reagovat a na případnou nabídku odpoví? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a prosím pana předsedu vlády o reakci.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážený pane poslanče, děkuji za vaši otázku, která se týká strategické společnosti Explosia. V ní stát vykonává - pro úplnost tady dodám - akcionářská, v níž za stát tedy vykonává akcionářská práva, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hned na začátku nebudu nic skrývat a řeknu, že je pravda, potvrzuji, že se na mě v nedávné minulosti - a myslím, že stejným způsobem na ministra průmyslu a obchodu nebo na jiné členy české vlády - obrátilo více zbrojařských firem z České republiky a jedna zahraniční, které nabízely dokonce privatizaci majetkového podílu ve společnosti Explosia, takže zájem o tuto společnost ze strany firem je opravdu velmi intenzivní. Nebudu samozřejmě ty firmy tady specifikovat nebo blíže určovat, to by nebylo vhodné. Chci jenom jasně říct, že Česká republika, vláda České republiky neuvažuje o privatizaci této společnosti a nic takového nepřipravuje, ale prioritou státu je modernizace výrobních kapacit související prvořadě s podstatným navýšením produkce rozhodujících komodit. A v tomto smyslu - a já myslím, že ti, kdo tu situaci znají, tak vědí, o čem mluvím - a v tomto smyslu byly již některé kroky započaty. Myslím, že můžeme vést i diskuzi o vybudování společných výrobních kapacit tuzemského obranného průmyslu v tomto směru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP