(15.00 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

Ale abych odpověděl ještě konkrétně na nějaké vaše otázky a už se nezabýval obecně problémy mobilizace a jejího legislativního ukotvení. Posilujeme českou armádu, paní ministryně Černochová už v březnu zahájila program náboru do Armády České republiky, a především do aktivních záloh. Naším cílem je přijmout větší množství profesionálních příslušníků Armády České republiky. V této souvislosti došlo už ke zvýšení počtu nebo toho cíle z 1 100 na 1 800 vojáků a vojákyň. Stanovený cíl do roku 2030 je mít 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivních záloh.

Byly zahájeny i některé projekty, například projekt přípravy k obraně státu, který na dobrovolné bázi aktivně zapojuje občany, bez kterých by potom obrana země byla neúplná. Takže děláme kroky, které posilují obranyschopnost České republiky, a to jak v rámci současné legislativy, tak Ministerstvo obrany připravuje takové úpravy v legislativě, které by byly adekvátní té současné situaci a výzvám, které před naší armádou stojí.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a táži se pana poslance, jestli má zájem ještě o doplňující dotaz.

 

Poslanec Vladimír Zlínský: Vážený pane premiére, chápu, že tyto informace jsou v režimu utajení, nicméně pokud na ně není vůbec odpovězeno nebo konkrétně odpovězeno, vznikají určité dohady, vy byste to třeba nazvali dezinformace, které se objevují na sociálních sítích, kde pak je oznamováno, že má být mobilizováno u nás 250 000 lidí, kteří se mají cvičit v Polsku a má se o jejich vystrojení a vyzbrojení postarat NATO.

Tak já jsem vás chtěl požádat, jestli přece jenom byste se nemohl k tomu vyjádřit, protože tak vzniká nedorozumění mezi námi, a byl bych rád, kdyby to bylo trošku konkrétnější. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Ano, děkuji. Pan premiér chce ještě upřesnit.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Samozřejmě nemohu říkat informace, které podléhají stupni utajení, minimálně v režimu důvěrné. Ale zrovna myslím, že na tuto část vaší otázky, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, jsem odpověděl. Současná právní úprava nic takového, co jste tady zmínil, neumožňuje. To nemluvím o tom, že to nikdo ani nechystá a nikoho to ani nenapadlo. Naše armáda je konstruována na principu profesionální armády. Já jsem tady uvedl konkrétní čísla, jakým způsobem chceme navýšit počet aktivních profesionálních členů, tedy vojáků z povolání, členů naší armády, na 30 000 do roku 2030. Že pracujeme na tom, abychom měli i víc příslušníků aktivních záloh, že pro občany, kteří mají zájem, se tu připravují určité projekty v přípravě občanů k obraně státu, kde se zapojují právě příslušníci aktivních záloh, bývalí vojáci, bývalí váleční veteráni, to všechno souvisí s procesy modernizace armády, to souvisí i s tím, že posilujeme i financování armády. Ale opravdu by nebylo správné, a mohu to jenom vyvracet, strašit občany tím, že tady hrozí nějaká mobilizace a povolání statisíců lidí a výcvik někde jinde. Já jsem o tom ani neslyšel. A pokud to někde probíhá, tak to mohu jednoznačně vyloučit. Nikdo to nepřipravuje, legislativa to neumožňuje, touto cestou určitě Česká republika nepůjde a naše vláda nic takového nejenom nepřipravuje, ale ani nedovolí.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, a než ještě přijde pan poslanec Kukla, přečtu omluvenky: pan Jan Bauer od 18 hodin z pracovních důvodů, pan Jaroslav Dvořák od 14.30 do 15 z pracovních důvodů, pan Stanislav Fridrich od 14 ze zdravotních důvodů, paní Marie Jílková od 14.30 do 18 z pracovních důvodů, pan Jan Kubík od 18 do 20.45 z pracovních důvodů, pan Petr Liška od 18 z pracovních důvodů, paní Renata Oulehlová od 14.30 z pracovních důvodů, pan Jan Síla od 14.30 do 15 taktéž z pracovních důvodů, pan Julius Špičák od 12 do 14 ze zdravotních důvodů, paní Helena Válková od 14.30 z pracovních důvodů, pan Marek Výborný od 14 z pracovních důvodů. A ještě členové vlády: pan ministr Mikuláš Bek od 18 z pracovních důvodů a pan ministr Vlastimil Válek od 16 z pracovních důvodů.

A máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kukla: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, navážu na dotaz kolegyně, která se ptala na ceny energií. V tuto chvíli zde máme windfall tax, máme zde zastropování a platí se daň. Nebudu tady polemizovat, jestli to je dvojí zdanění a co nám hrozí. Vláda nám představila, že z těchto odvodů nebo daní se do státního rozpočtu dostane nějakých 100 až 125 miliard. Tyto peníze byly použity právě na zastropování, které se týká fyzických osob a malých podniků. Odpověď na to, zda stát připravuje nějakou podporu, která by se týkala zastropování pro velké podniky, jsem se nedozvěděl. Ty velké podniky samozřejmě v tuto chvíli musejí vytvářet také rozpočty na rok 2023 a nevědí, žijí v nejistotě. Nemůžou investovat a musejí držet velký balík peněz právě na ty energie. Tak bych se chtěl pana premiéra zeptat: pokud nedojde na evropské řešení, jakým způsobem dojde k zastropování a kolik případně finančních prostředků na to počítají?

A druhý můj dotaz je k prodejcům. V tuto chvíli máme zastropované ceny, ale co se týká prodejců, tam žádný strop není. Prodejci nejsou žádným způsobem nuceni tu cenu snižovat, takže oni ji budou nabízet zákazníkům za 13, 15 korun s jistotou, že to samozřejmě všechno doplatí stát. Pokud by to měl kontrolovat Energetický regulační úřad, tak se chci zeptat, zda na to má kapacitu, a existuje také nějaká legislativa, například co se týká přiměřeného zisku právě u malých prodejců Děkuju.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a prosím pana předsedu vlády o reakci.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Ano, děkuji. Vážený pane poslanče, to bylo několik dotazů, já se na ně pokusím odpovědět. Možná začnu ale jedním číslem. Ceny energií jsou problém (Se smíchem.), naše vláda se jim věnuje velmi intenzivně a myslím, že jsme udělali řadu opatření, která povedou k tomu, že ceny energií nebo dopad vysokých cen energií, který je v Evropě, bude na české občany co nejmenší. Když se podíváte na statistiky, například na statistiku Eurostatu, cena elektřiny v České republice v říjnu poklesla nejvíce z celé Evropské unie, a to o 38 %. Samozřejmě že v tom se promítají právě opatření, která udělala naše vláda a které jsem tady už zmínil. To je třeba odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie nebo úsporný tarif.

S cenami energií souvisí i jedna věc, kterou bych tady chtěl připomenout, je to novinka ze včerejšího dne. České republice se podařilo definitivně prosadit rozšíření ropovodu TAL, tedy projekt TAL+, což bude znamenat navýšení kapacity tohoto ropovodu ze 4 milionů tun na požadovaných 7 až 8 milionů tun ročně, a to učiní Českou republiku do budoucna nezávislou na ropovodu Družba a budeme moci posílit naši bezpečnost, energetickou bezpečnost i v této oblasti.

Připomínám, že jsme zajistili dostatečnou kapacitu plynu a provedli jsme další kroky, které nám vůbec umožňují, že se tady nebavíme o tom, zda máme nebo nemáme dostatek energie, ale bavíme se o její ceně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP