(17.50 hodin)
(pokračuje Martin Baxa)

Co se týká umělecké úrovně a situace v jednotlivých souborech Národního divadla, myslím, že už jsme si o tomto tématu tady jednou při interpelacích povídali, já jako ministr i jako kdysi primátor města Plzně jsem ctil a ctím autonomii ředitelů příspěvkových organizací v tom, co do jejich plné působnosti náleží, a to je jak personální politika, tak dramaturgie jednotlivých organizací, v tomto případě divadla.

Ano, Národní divadlo je největší státní kulturní instituce svého druhu, samozřejmě, je to tedy největší české divadlo, je logicky v centru pozornosti divadelní obce i četné obce diváků, která je navštěvuje. Naštěstí, musím říct, mám velkou radost, jak vysoká je návštěvnost dlouhodobě, Národního divadla, a to logicky vyvolává různé reakce. Takže čas od času mi na stůl dorazí stížnosti na to, jaká je umělecká úroveň jednotlivých představení, objevují se různé ohlasy v médiích. Prostě já k tomu přistupuji tak, že toto je autonomie vedení Národního divadla a pana generálního ředitele Buriana a jeho kolegů. Samozřejmě musím dodat, že vedle představení, která vyvolávají řekněme nějakou větší mediální pozornost v tom smyslu, na který jste se ptala, je samozřejmě celá řada představení, k nimž mi zase chodí podněty jiného druhu - zda bych neuměl sehnat lístky na Kytici, když to řeknu zjednodušeně, nebo na Audienci u královny. Jsou tam prostě také skvělé kusy.

Takže to bylo to organizační členění, personální otázky, a to je asi všechno. Myslím, že jsem odpověděl nebo reagoval na všechno, co paní poslankyně tady zmiňovala.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře. Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující dotaz? Vidím, že ano. Takže, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji za odpovědi. Ani to nebude otázka, bude to prosba, jestli byste mi mohl poslat výsledky hospodaření za rok 2021 a za rok 2020, abych mohla porovnat covidové a pocovidové roky, protože podle pana ředitele Buriana to hospodaření nevypadá tak dobře, aspoň podle toho, co mi říkal. Takže za to budu vděčná. Také by mě zajímal seznam sponzorů a částek Národního divadla. To si myslím, že to vstupuje do rozpočtu, a měl byste to vědět. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: V tuto chvíli požádám o reakci pana ministra kultury.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji. Já vím, na co jsem neodpověděl v reakci na vaši otázku, a to je hospodaření letošního roku. Tam se samozřejmě zejména dramatický nárůst cen energií projevil a vedle toho ještě jeden fakt a to, že se vlastně neobnovil v takové míře jako před covidem zahraniční cestovní ruch v Praze, který směřoval, co se týká Národního divadla, zejména do Státní opery, takže ten mix nebo koktejl vyšších příjmů a vyšších výdajů má samozřejmě na Národní divadlo ne úplně dobré účinky. Lék byl zvolen dvojí. My jako Ministerstvo kultury jak v návrhu novely státního rozpočtu na letošní rok, tak ze svých zdrojů uvolňujeme peníze, které budou mířit i do Národního divadla, a tak, jak jsem mluvil o autonomii Národního divadla, tak se Národní divadlo rozhodlo o prázdninách zvýšit ceny vstupenek. Mám za to, že u činoherních představení zhruba o 15 %, u baletu o 15 %, u operních představení se ty ceny zvýší o 15 % od ledna 2023.

Pevně věřím, že se podaří letos udržet hospodaření Národního divadla v černých číslech, koneckonců je to příspěvková organizace, tak by to být mělo, a myslím, že to tak určitě zvládneme, a údaje, které požadujete, vám samozřejmě pošleme.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře. Děkuji za odpověď a dodržení času. Jsme u další interpelace. Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Radek Koten, který přednese interpelaci na pana ministra zdravotnictví. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, ve sdělovacích prostředcích, a to i ve sdělovacích prostředcích středního proudu, se objevují poměrně značně - jak bych to řekl - no, objevují se tam v podstatě informace, které by mohly leckoho vyděsit, protože v České republice se objevil nově jako již vymýcená nemoc záškrt. Dá se říci, že takových nemocí, jako například TBC, HIV a podobně, se u nás v poslední době objevilo poměrně dost. Asi mnoho lidí si dokáže najít nějaké souvislosti s uprchlickou vlnou směrem z Ukrajiny k nám do České republiky.

Chci se vás touto cestou zeptat, zda máte tedy zmonitorován zdravotní stav těch lidí, kteří již nyní využívají náš zdravotnický systém po dobu takzvaného strpění v České republice, a zda máte vyčísleny náklady na tyto vymýcené, nyní již zase zcela reálné nemoci v České republice a jaké nebezpečí hrozí populaci českých dětí, protože si nejsem zcela jist, zda u nás probíhá očkování na záškrt anebo očkování proti TBC. Takže to je můj dotaz a doufám, že obdržím odpověď písemně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace. Pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek je omluven, takže bude vyřízena písemně.

Protože podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny poslední interpelace může být podána nejpozději v 17.55 a je v tuto chvíli 17.56, v tuto chvíli konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.

Všem bych vám poděkovala, popřála bych vám krásný večer a ještě bych si dovolila načíst poslední omluvu. Pan poslanec Antonín Tesařík se omlouvá od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů. Děkuji vám.

 

(Jednání skončilo v 17.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP