(17.40 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Ptáte se na trasu, tak v drtivé většině případů je zemí prvního vstupu do Evropské unie Maďarsko. To je zmapováno, a i proto máme stále v Maďarsku přítomen kontingent českých policistů, který neponižujeme, a dlouhodobě za chvály maďarské reprezentace, čeští policisté ve velkém počtu pomáhají chránit vnější hranice schengenského prostoru právě v Maďarsku a my samozřejmě tady v té spolupráci budeme pokračovat.

Včera jsem jednal se slovenským ministrem vnitra a důrazně jsem ho žádal, aby respektovali readmisní dohodu, která existuje a je uzavřena mezi Českou republikou a Slovenskem. Slováci z našeho pohledu v minulých týdnech ty readmise dělali řekněme vlažně. Stejně tak vlažně hlídali na své straně území před hranicí jako takovou. Včera bylo se slovenským ministrem vnitra dohodnuto, že budou zavedeny společné česko-slovenské hlídky, které na obou stranách hranice budou provádět kontroly, zvýšené kontroly. Nejedná se obnovení hraničních kontrol, ale ještě před hranicí, aby měli Slováci přehled o tom, kdo chce jejich území opustit. A samozřejmě jsem poukázal i na to, že existují i krajní řešení, která nikdo nechceme, protože Česko a Slovensko k sobě má blízko, otevřená hranice je i vzhledem k historii velmi přirozená, nikdo si nepřejeme, aby se nějakým způsobem uzavírala.

My jsme na 48 hodin udělali cvičení, které uzavřelo hranici, probíhaly klasické standardní kontroly. Logicky to velmi zpomalovalo provoz a běžným lidem, kteří pracují v Česku, Slovensku, přejíždějí hranici, to velmi komplikovalo život. Ano, ale i toto je krajní řešení ve chvíli, kdy bychom si neplnili svoje závazky. Další řešení je - mám už jenom 23 sekund - že se budeme na středoevropském V4 formátu plus Rakousko bavit o tom, jak pomoci Maďarsku se zvládáním té vlny. Ale poslední věcí je evropská politika, návratová politika, to znamená, politika navracení těch lidí do země původu, což ale vyžaduje změnu evropského azylového práva. (Místopředsedkyně: Pane ministře, čas.) A o to se určitě v rámci předsednictví budeme snažit.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Chci se zeptat, zda je zájem o doplňující dotaz? Ano. Poprosím pana poslance.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za odpověď. Dá se říct, že bych ještě směřoval v podstatě ten svůj dotaz, kterou částí hranice do Maďarska ti syrští uprchlíci proudí, zda tedy z té strany, jak je ostře hlídána, anebo zda tam například nejdou přes Rumunsko nebo z které strany, protože maďarská hranice je poměrně dost dlouhá. A nevím úplně přesně, která ta část, jestli jenom ta část se Srbskem, nebo i nějaká jiná část, je chráněna úplně stejným způsobem Maďarskem, takže tam bych směřoval doplňující otázku, protože těžko říct, jestli mohou vlastně přejít i přes Slovinsko a pak nějakým způsobem se dostat vlastně z té strany do Maďarska. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za doplňující dotaz. Poprosím o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Pokud se bavíme s maďarskou stranou, pod náporem je v téhle chvíli opravdu v podstatě veškerá maďarská hranice, a to ať už ze strany od Rumunska, tak i ta, která je řekněme docela důsledným způsobem kryta, ale i tam samozřejmě někdy dojde k průniku, a k ataku a tlaku na tu hranici dochází neustále.

Já ale chci říct ještě opatření, která jsem nestihl říci, která plánujeme. Za prvé posílení Frontexu i v těchto zemích, za další apel na Maďarsko, aby i v této nepříjemné situaci přijímalo zase ty slovenské readmise, protože jinak se z toho nedostaneme - abychom situaci řešili už v první vstupní zemi, kam se ten člověk dostane, a neposouvali ten příběh dál do Evropy.

A ještě jsem chtěl říci, že budeme mít v říjnu konferenci pražského procesu v Praze, která je svým konceptem odvážná. Není to jenom konference EU, ale my na tu konferenci zveme země západního Balkánu, protože ta západobalkánská migrační trasa je prostě problémová a na tu se musíme zaměřit, zveme na tu konferenci i země z centrální Asie a zveme na tu konferenci i Turecko, takže lze předpokládat, že převážně v kontaktu mezi Tureckem, Řeckem a Kyprem určitě dojde i k velmi konfliktním situacím a nejenom formálnímu jednání, a Česká republika i české předsednictví se tomu věnuje. Jenom chci ubezpečit, je to tranzitní migrace.

Mám 28 sekund, abyste neřekl, že jsem utekl z vaší otázky, a já vám rád odpovím. Hnutí STAN se s těmi svými problémy od začátku vyrovnává. My jsme měli ministra školství, který z toho důvodu, bez jakýchkoliv gest a vymlouvání se, odstoupil, odstoupil v řádu dvou dnů. A já jsem na rozdíl od jiných politiků v žádném styku kromě našeho bývalého člena, už vyloučeného Petra Hlubučka nebyl, ani s Redlem, ani s těmi dalšími z té kauzy. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za odpověď. Na základě vašeho dotazu, který tady zazněl, bych chtěla v rámci jednacího řádu: § 101 říká, že součástí přihlášky k ústní interpelaci musí být téma předložené interpelace. Nic jiného v jednacím řádu uvedeno není.

Takže nyní bychom přešli k další interpelaci. V tuto chvíli poprosím paní poslankyni Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která přednese interpelaci na pana ministra kultury. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, paní místopředsedkyně, a děkuji panu ministrovi, že tady vydržel do konce. Já jsem ani nepředpokládala, že na nás dojde, ale vážím si toho, že jste tady.

To téma je poměrně jednoduché, i když ten objem těch informací bude asi velký. Prosím, neberte můj dotaz žádným způsobem konfrontačně, mě by jenom zajímal váš pohled a názor na Národní divadlo a na stav, v jakém se nachází, protože samozřejmě covidové roky se podepsaly na hospodaření Národního divadla, a mě by zajímal třeba výsledek hospodaření za loňský rok 2021 a jakým způsobem chcete řešit negativní cestu nebo negativní výsledek hospodaření, který se zatím ukazuje, protože samozřejmě s nástupem energetické krize se na lepší časy příliš neblýská. To je jedna moje otázka.

Další otázka na vás směrovaná je, co se týče vůbec velikosti příspěvkové organizace Národního divadla, kam vedle Národního divadla samotného patří také Stavovské divadlo a Státní opera. Já třeba nejsem přesvědčena o tom, že je to úplně správná cesta, která byla dělaná ve spěchu a poněkud zvláštním způsobem ministerským rozhodnutím - zda třeba neuvažujete o tom, že by například Státní opera byla samostatná.

Pak by mě zajímal váš názor na uměleckou úroveň Národního divadla, protože stejně jako ke mně, i k vám musí doléhat negativní ohlasy veřejnosti na nastudování některých oper, ale hlavně na obsazování pěvců a herců v Národním divadle. Jde tedy zejména o operu, kde ty problémy jsou poměrně veliké a negativní ohlasy z odborné veřejnosti jsou také významné. (Místopředsedkyně: Prosím, čas.) Ano, děkuji. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji a nyní požádám o odpověď pana ministra kultury, pana Martina Baxu. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Téma vaší interpelace, jak bylo uvedeno, tedy v té přihlášce, je velmi obecné, nemohl jsem se tedy připravit na to, abych vám nějak komentoval výsledek hospodaření Národního divadla za rok 2021. Ale myslím si, že ten výsledek nebyl úplně špatný, protože dostaly příspěvkové organizace Ministerstva kultury poměrně velké covidové podpory v té době. A pokud si budete přát, tak my vám to číslo samozřejmě dodáme. Nevím ho úplně z hlavy.

Co se týká těch vašich dalších dotazů, tak bych to rozdělil na tři části. První z nich je vlastně stávající podoba Národního divadla jako příspěvkové organizace ve smyslu organizační struktury. Rozhodnutí o sloučení Státní opery a Národního divadla, respektive spojení těchto dvou organizací nebo při sloučení Státní opery k Národnímu divadlu, bylo uděláno před lety na základě nějakých analýz. Myslím si, že v té době ti, kteří to navrhovali, věděli, proč to dělají. Já jsem převzal řízení Ministerstva kultury už s Národním divadlem v této podobě a chci takto veřejně sdělit, že nemám žádný záměr tento stav měnit. Jednalo by se o velmi náročnou operaci, pro níž v tuto chvíli já nevidím žádné důvody nebo nevidím žádné silné argumenty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP