(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, paní ministryně, za dodržení času. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, převzala jsem řízení schůze. V tuto chvíli se zeptám, zda má pan poslanec zájem o doplňující otázku, dotaz? Ano má, takže poprosím pana poslance Josefa Kotta, aby položil doplňující otázku.

 

Poslanec Josef Kott: Paní ministryně, děkuji za odpověď. A jestli jsem to dobře pochopil, to znamená, že do konce roku bude vše vypořádáno a k 1. 1. 2023 bude vyhláška platná. Moje doplňující otázka tedy zní, nedojde tedy k tomu, že by jednotliví garanti odvozu čistírenských kalů z těch čistíren odpadních vod byli postaveni k tomu, že nebudou moci vlastně vyplňovat příslušnou dokumentaci, a je možný tedy příslib ze strany MŽP, že vše bude v pořádku a oni budou moci plynule pokračovat od 1. 1. 2023?

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji mnohokrát za dodržení času a nyní poprosím paní ministryně životního prostředí o odpověď.

 

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková: Já nevím přesně, jaké jsou teď. V tuto chvíli nevím, jak vypadá ten formulář, ale neočekávám žádný problém především proto, že limity - ty nové - mají být platné od 1. 1. 2023 a ty naše ještě novější vlastně to nahrazují od 1. 1. 2023. Nemělo by dojít k nějakému excesu. A možná - ale my v té pracovní skupině Ústřední kontrolní a zkušební zemědělský ústav máme, takže oni jsou dokonale seznámeni.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, takže to byla vyčerpaná interpelace v rámci pana poslance Josefa Kotta a nyní bych poprosila pana poslance Petra Letochu, aby přednesl interpelaci na ministra práce a sociálních věcí, na pana Mariana Jurečku. Pana poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Letocha: Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, pane ministře, obrací se na mě občané ohledně výše příspěvků na bydlení. Víme, že výši příspěvku na bydlení ovlivňují takzvané normativy na bydlení, které již absolutně nereflektují aktuální realitu nákladů na bydlení. Vzhledem k tomu, že pocházím z Karviné, Karviná stejně jako řada jiných měst v Moravskoslezském kraji se potýká s úbytkem obyvatel a letos poprvé se v jedné ze tří databází evidence obyvatel dostala pod 50 000 obyvatel, což v podstatě znamená, že již tak nízké normativy se pro občany Karviné ještě snížily. Nebudu teď řešit správnost výpočtu počtu obyvatel, protože to už řešíme na úrovni Ministerstva vnitra, ale společně jsme, pane ministře, před časem jednali o zvýšení normativů na bydlení, a to samozřejmě pro všechny občany České republiky.

Mé dotazy tedy zní: Je již jasné, že se zvednou normativy na bydlení? Pakliže je to možné, tak uvést alespoň v procentech, případně o kolik. A to nejdůležitější - mě zajímá, kdy se případná změna projeví na zvýšených příspěvcích na bydlení pro občana? To znamená, kdy občan skutečně dostane již zvýšené příspěvky? Zejména v dnešní době na zvýšení příspěvků, respektive normativu na bydlení, čeká mnoho občanů České republiky. Proto moc děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane poslanče, za dodržení času a nyní bych požádala pana ministra práce a sociální věcí, pana Mariana Jurečku o odpověď. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já si myslím, že debata kolem normativů je debata, která je opravdu hodně důležitá, je poměrně zásadní pro nastavení pomoci domácnostem v České republice, které bojují nejenom s vysokými cenami nákladů na bydlení, jako je nájem, ale právě jako jsou rostoucí náklady na elektřinu a plyn. Musím říci, že jsme ten normativ zvýšili velmi výrazně v lednu tohoto roku, kdy se stalo to, že ještě v období do konce minulého roku normativ stropoval 50 % žadatelů o příspěvek na bydlení. Tím výrazným razantním zvýšením normativů od ledna došlo k tomu, že 70 % dnešních žadatelů není stropováno normativem, zůstává nám tam zhruba 30 %, na které opravdu dopadá strop normativu. My jsme si udělali podrobnou analýzu, která nám udělala report toho, jakým způsobem normativ dopadá na jednotlivé skupiny žadatelů s tím, že v tento okamžik zhruba 45 % žadatelů, kteří jsou z jedno- a dvoučlenných domácností, stropuje normativ. Je to dáno tím, že to je určitá specifická skupina obyvatel, často jsou to navíc ještě senioři, kteří bydlí sami nebo ve dvojicích. Takže jsem jasně deklaroval a řekl jsem, a teď opravdu v průběhu příštích dnů finalizujeme přesnou podobu normativu, abychom ten normativ upravili. Bude upraven od 1. 10. tohoto roku. Počítám, že na jednání vlády tato úprava bude 21. září.

Normativy fungují tak, že v okamžiku, kdy by někdo požádal nově od začátku října, nový žadatel o příspěvek na bydlení, může samozřejmě i žádat zpětně tři měsíce, takže jsme schopni pokrýt i třetí kvartál. To přesné zvýšení nebude paušálně. Já jsem dnes o tom měl jednání se svým pracovním týmem, takže nemůžu říct, že to bude o nějakou přesnou procentní sazbu pro všechny skupiny podle počtu domácností a podle velikosti měst, ale mým cílem je, abychom ten normativ upravili tak, že zohledňuje opravdu ty nárůsty cen energií, ale zároveň i specifickou situaci jedno- a dvoučlenných domácností, na které musíme pamatovat, které nemůže normativ stropovat tímto způsobem tak, aby řekněme ta stropová částka nebo stropový objem domácností byl někde kolem 15 %, u kterých bude platit strop normativu. Ten strop je tam důležitý proto, aby se nám nerozjela situace, že nám tady budou někteří - říkám někteří - pronajímatelé nemovitostí uměle zvyšovat nájemné těm domácnostem a těžit z toho, že stát zvyšuje normativ. Takže proto ten normativ je tam potřeba, ale předpokládám, že opravdu velkou většinu žadatelů, kterým samozřejmě i teď pro čtvrtý kvartál narostou ceny, tím zvýšeným normativem dokážeme velmi dobře vykrýt. My budeme ten normativ zvyšovat i pro ty tří-, čtyř- a vícečlenné domácnosti, tam to zvýšení bude také. Znovu říkám, nejsem schopen tady teď ještě finálně říct ta procenta, protože to bude opravdu rozfázováno a více individualizováno na velikost domácnosti, ale mohu garantovat, že se speciálně zaměřujeme právě na tu situaci jedno- a dvoučlenných domácností, které teď tím normativem opravdu byly řekněme stropovány ve velmi velkém objemu, to znamená zhruba těch 45 % platil ten strop.

Pokud jde o konkrétní situaci, kterou jsme ještě nerozebírali z hlediska poklesu obyvatel v Karviné, tady musím říct, že samozřejmě chápu obyvatele, chápu vedení města, ale tady s tím já nejsem v tento okamžik schopen nic dělat. Souhlasím ale s tím, že do budoucna z mého pohledu aspoň logicky by bylo asi objektivnější, aby se posuzovala velikost dané obce a města a jejich počet obyvatel přímo z registru obyvatel, který podle mě má asi nejaktuálnější data, ne data Českého statistického úřadu, a jsme připraveni tuto změnu podpořit a reagovat na ni.

Jenom chci ještě doříci, že za minulý měsíc žadatelů o příspěvek na bydlení bylo skoro 180 000, průměrná výše příspěvku na bydlení 4 185 korun měsíčně v průměru, ale třeba už u domácností, které mají dvě děti, je měsíční příspěvek vyšší než 6 000 korun. Od začátku roku do konce července byla poskytnuta podpora lidem, kteří řešili problematiku vyšších nákladů na bydlení, v částce větší než 5 miliard korun. To znamená, zhruba víc jak 4,5 miliardy korun bylo poskytnuto v rámci příspěvku na bydlení a zbývající víc jak půlmiliarda byla poskytnuta ve formě doplatku na bydlení a ve formě mimořádné okamžité pomoci, která souvisela s mimořádnými událostmi, které se týkaly bydlení. Takže tolik, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Pane ministře, děkuji za dodržení času. A nyní se zeptám pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Nechce, takže děkuji.

Další interpelace - pan poslanec Jan Lacina. (Ministr Balaš sděluje, že se omluvil.) Omlouvám se, není přítomen. Dobře, takže další, kdo je na řadě, je pan poslanec Zdeněk Kettner, který má interpelaci na pana ministra školství Vladimíra Balaše. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP