(15.50 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Čím my se teď ještě zabýváme s panem policejním prezidentem - samotný průměrný plat policistů není špatný, co je ale horší, je nástupní hladina, za kolik nastupují noví policisté, kde je částka poměrně nízká, přestává být na pracovním trhu konkurenceschopná. A my se bavíme, jak ve stávajících tabulkách změnit parametry tak, aby se noví policisté dostali nad 30 000 korun při nástupním platu.

Tedy od 1. 1. tarify - 10 % - hasiči i policisté.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Máte prosím doplňující dotaz? Nikoli.

Tak poprosím pana poslance Aleše Juchelku, který bude interpelovat pana ministra školství Vladimíra Balaše. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já tu interpelaci, a jsem rád, že je tady i pan ministr vnitra Vít Rakušan, mám pro oba dva stejnou, tak já se potom té jedné vzdám. Jenom bych chtěl, protože to je napříč rezorty, aby se nějakým způsobem třeba na tom nějak domluvili.

Vážený pane ministře a vážený pane ministře, obracejí se na mě jako na poslance za Moravskoslezský kraj ředitelé základních škol. V našem regionu jsou často v nezáviděníhodných situacích, s přílivem uprchlíků z Ukrajiny do České republiky nabírají postupně základní školy do tříd také ukrajinské děti a v současné době v novém školním roce jich od září mají na některých školách i vyšší desítky. V jednom konkrétním případě, a detaily potom rád předám, by ukrajinské děti vzhledem k jejich počtu vydaly na celou jednu třídu, to znamená 30 dětí, uvítali proto možnost zaměstnat ukrajinského asistenta, v tomto případě přímo rodiče jednoho ze žáků, který splňuje podmínky pro takového asistenta. Vyskytl se však zádrhel. Tato konkrétní osoba má již od 8. června zažádáno o prodloužení pobytové karty, avšak Ministerstvo vnitra stále nerozhodlo, a bez pobytové karty není možné tohoto člověka zaměstnat. Vznikla tedy patová situace. Já jsem byl přesvědčen, že jde o obdobu správního řízení, kdy je tedy lhůta běžně 30 dnů, která se potom může posunout na 60 dnů, ale v tomto případě je to 92. den od vydání pobytové karty, nebo nevydání pobytové karty, zatím je to bezvýsledné a obávám se, že se může také jednat o obecný problém.

Tak jsem se chtěl zeptat, zdali se třeba tady s tímto problémem nesetkáváte častěji, kdy je možnost zaměstnat třeba nějaké ukrajinské odborníky, i v tom, že prostě a jednoduše je nemohou například tady tyto školy zaměstnat právě z důvodu, že jim není dána ta pobytová karta. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Prosím pana ministra školství.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vladimír Balaš: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, děkuji za zpětnou vazbu. Určitě to je dobře zjistit, jestli to není systémový problém, my zatím ty informace tohoto typu nemáme. Naopak víme, že máme registrovaných asi víc než tisíc Ukrajinek a Ukrajinců, kteří by mohli poskytovat tuhletu asistenční pomoc, a více než 400 pedagogických pracovníků.

Pokud jde o to, na co se ptáte, to je opravdu v gesci Ministerstva vnitra, ale přestože to je v jejich gesci, tak se snažíme navázat kontakt se všemi potenciálními ukrajinskými asistenty nebo pedagogy. Problém byl v tom, že oni používají jiné sociální sítě, než na jaké my jsme zvyklí, například Telegram nebo TikTok. Ale máme i přehled o tom, v jakých krajích a v jakých ORP ten problém může být, je to spíše v těch větších aglomeracích, jak jste zmínil. A máme samozřejmě tendenci také s nimi spolupracovat a zvyšovat jejich kvalifikaci i ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které se na tu oblast zaměřují.

Ale prověřím, jestli to opravdu není obecný problém, a právě tím, že jsme začali komunikovat přes jejich sítě, věřím, že ty informace dostaneme. Trošku nám vadí, že se přerušila kooperace s ukrajinskou ambasádou. Poté, co odešel pan velvyslanec, ta aktivita není taková, jakou bych si představoval. Myslím si ale, že to znovu obnovíme a že zjistím, skutečně dám vám vědět, jestli to je obecný problém, nebo není.

A budu samozřejmě prosit pana ministra vnitra, aby se podíval, v čem by mohl být problém. Může to být opravdu otázka, jak je vyplněna žádost, může něco chybět v té žádosti, může to být celá řada věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Pan poslanec má doplňující dotaz, prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Taktéž děkuji. Doplňující dotaz určitě mít nebudu. Jenom bych chtěl se vzdát další přihlášky v stejné interpelaci, kterou mám i na pana ministra Rakušana. A tímto bych ho chtěl také požádat, jestli by byl tak laskav a mohl se mi taky písemně vyjádřit a odpovědět potom, jakým způsobem ten systém třeba mezi Ministerstvem školství a Ministerstvem vnitra je nastaven, protože tady toto může být opravdu obecnější problém, když víme, že je tady tisíc pedagogických nebo nepedagogických pracovníků, které můžeme nějakým způsobem zapojit do školství. Děkuji moc, děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Vidím, už se nebude reagovat, tak prosím dalšího přihlášeného. To je pan poslanec Kott, který bude interpelovat paní ministryni Hubáčkovou. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, děkuji pěkně za vaši přítomnost. Dovoluji si obrátit se na vás s následujícím dotazem. Vzhledem k tomu, že ještě ve Sbírce zákonů nevyšla novela vyhlášky č. 273/2021 pro kaly, tak ÚKZÚZ nemůže schvalovat programy použití kalů na zemědělském půdním fondu pro kaly druhé kategorie pro aplikaci v příštím roce. Jenže ve spoustě míst už docházejí vlastně formuláře, a tudíž nastane situace, že nebude moci dle mého názoru v desátém či jedenáctém měsíci odvážet z čistíren odpadních vod, kde ten schvalovací proces plus vzorkování půd je dva měsíce. ÚKZÚZ Brno zaslal tento týden dle informací žádost o vyjádření k dané problematice na Ministerstvo životního prostředí k rukám inženýra Maršáka. Vzhledem k tomu, že čas ale běží až příliš rychle, dovolil bych si vás, paní ministryně, požádat o informaci, v jaké fázi se nachází příprava novely vyhlášky č. 273/2021. Chci jen připomenout raketový nárůst cen průmyslových hnojiv, a to, že ty ceny letí raketově nahoru, ještě neznamená, že nemůže dojít k úplnému zastavení výroby průmyslových hnojiv.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Poprosím paní ministryni, aby se ujala slova.

 

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Já jsem se s touto problematikou potkala někdy v polovině roku, kdy mě navštívili zástupci SOVAKu a Svazu měst a obcí a upozornili mě na to, že končí možnost vyvážet z čistíren odpadních vod kaly na zemědělskou půdu, protože budou platit nové limity. My jsme se tím zabývali, svolala jsem si takovou pracovní skupinu, abych si ověřila, co je možné a nemožné, protože především se to týkalo středních a menších měst, která mají čistírnu odpadních vod, a tedy ten problém nebyl jenom nahodilý, ale týkal se skoro bych řekla průběžně měst a obcí v celé republice. Jde především o limity pro mikrobiologii, jako je salmonela, enterokoky a podobně. Takže jsme začali pracovat na změně té vyhlášky, sehnali jsme si nejaktuálnější podklady z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a debatovali jsme o těchto limitech.

Návrh vyhlášky již existuje, v pracovní skupině byl projednán jak Ministerstvem zemědělství, v pracovní skupině je už definitivní návrh, připravujeme ho do mezirezortního připomínkového řízení. A protože to není vyhláška, není zákon, nebude procházet Poslaneckou sněmovnou ani Senátem, ale končí vyhlášením u nás, schválením na Ministerstvu životního prostředí. Předpokládám, že ji vydáme ještě letos, a že tedy účinná bude od 1. 1. 2023. Vzhledem k tomu, kdo všechno byl zapojen jak z ministerstev, tak i z odborných organizací a ústavů, tak doufám, že při mezirezortním připomínkovém řízení nedojde k nějakému neočekávanému problému, který by zabránil vydání té vyhlášky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP