(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Slovo má pan vicepremiér Rakušan. Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, nejprve mi dovolte zareagovat podrobněji na tu první část otázky. Obecně na evropské úrovni čekáme na návrh Komise, který si myslím, že už by mohl přijít na té v uvozovkách ministeriádě, která bude v říjnu, na to, jak se Komise staví k institutu dočasné ochrany. Těch variant je samozřejmě více. Všichni jsme trochu optimisticky doufali, že ta válka nebude trvat takovou dobu, a teď to vypadá, že Komise se na svém zasedání - a to předjímám, ten návrh ještě na stole položen není - bude zabývat prodloužením institutu dočasné ochrany, což je samozřejmě věc nejjednodušší. Ale vedle toho tady samozřejmě existuje i takzvané vízum za účelem strpění, což je český institut, který nezanikl ani s tím, že je aplikována evropská dočasná ochrana. Existují lidé ve specifických případech, cizinci, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu z nějakého důvodu, a oni mají právo zažádat právě o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění. Ale to se týká lidí, kteří nemají nárok z nějakého legislativního důvodu na dočasnou ochranu. Takovýchto víz vedle dočasných ochran, kterých bylo uděleno přes 420 000 v České republice, tak vedle toho ještě bylo uděleno asi 6 500 víz za účelem strpění, což je asi sedminásobný nárůst oproti celému roku 2021, tedy období, které bylo před ukrajinskou krizí.

Pokud by se Evropská komise nakonec nerozhodla prodlužovat institut dočasné ochrany, my jako Česká republika jsme na to legislativně připraveni a mohli bychom, stejně jako jsme tehdy překlopili ten český právní institut do dočasné ochrany, efektivním, zjednodušeným způsobem se zase vrátit k tomu českému instrumentu, takže ti lidé, kteří tady mají práci, jejich dětí chodí do školy, mají tady nějaké vlastní zázemí, nebudou ohroženi na tom, aby v případě toho, že ten konflikt bude pokračovat, tady mohli zůstat. Kdyby pánbůh dal a konflikt by skončil, tak samozřejmě skončí institut dočasné ochrany v tom termínu, jak je dán, a potom by samozřejmě ti lidé na území České republiky byli vystaveni takovým procesům jako všichni ostatní cizinci, kteří mají zájem v České republice za nějakým účelem zůstat.

To je asi shrnutí těch právních instrumentů a já doufám, a i jsem o tom v pondělí hovořil s paní eurokomisařkou Ylvou Johansson, zodpovědnou za vnitřní bezpečnost, a opravdu jsem ji žádal, aby nám Komise dala tu vizi a svoji představu v co nejbližší době, protože jednotlivé členské státy se tomu musí přizpůsobit, případně i my tady v Poslanecké sněmovně, legislativně přizpůsobit ve Sněmovně a v Senátu, abych se nedotkl druhé, horní komory parlamentu, i oni by se tím samozřejmě zabývali.

Co se týká celkových počtů, jak jsem říkal, už bylo uděleno přes nějakých 425 000 víz o dočasné ochraně, z toho vyplývá, i z té celoevropské analýzy, že nějakých 20 až 25 % lidí na území Evropské unie není. Ta čísla odpovídají i tomu, co jsme zaznamenali ve školských zařízeních podle původní predikce a podle reálně přihlášených dětí, tak i tady nám to říká, že nějakých 20 až 25 % lidí, kteří přišli na území České republiky, zaregistrovali se, tady není.

To řešení se teď hledá i na evropské úrovni, kdy už funguje konečně evropský informační systém, ten jednotný, o který jsme dlouho i jako Česká republika usilovali, a my v téhle chvíli na evropské úrovni se chceme přiklonit k tomu, že ti lidé, kteří na delší dobu opustí území toho členského státu, prostě už nebudou mít nárok automaticky na to, aby institut dočasné ochrany se jim udržel. Na druhou stranu je potřeba říci, že spousta těch lidí se vracela i za tím účelem, aby zkontrolovali svoji nemovitost v létě a podobně, a třeba nebude k žití v zimě, takže určitá část z nich, netýká se to jenom České republiky, ale celé Evropské unie, se vrátí.

Já jsem teď stihl asi jenom ty dvě otázky, omlouvám se, tu první jsem vysvětloval podrobněji, ale vy ještě máte nárok na dodatečnou a já toho využiji ve druhé části. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Vidím, že paní poslankyně má zájem ještě položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych stihla - nebo abyste mi odpověděl i na tu třetí, jestli tedy ta krajská centra mají statistiky, jako že musejí mít, protože vím, že se tam vyplňuje ukončení, tak jestli to sledujete, jestli už jste připraveni na to, že když třeba někdo skončí v prosinci, v lednu a budou tady ti uprchlíci dál, jestli počítáte i s tím, že pro ně budete mít jiné ubytování, protože některé rodiny to musejí ukončit z nějakých různých důvodů, tak jestli jste na to připraveni.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Pan ministr bude reagovat.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji, že jste mi tu otázku připomněla, protože jsem trochu pozapomněl. My jsme dali úkol strategické komisi, která spolupracuje i s komisí Ministerstva práce a sociálních věcí, aby na svém zasedání, které je 13. 9., předložila statistická data a plány, co s ukončováním ubytování jako takového. My to státem garantované ubytování třeba v nařízeních ministerstev stále prodlužujeme, byť uznávám, že i tady to začíná být poměrně komplikované, protože ty úřady mnohokrát to zařízení také potřebují, ale co se státem garantovaných ubytovatelů týče, ty prostě udržíme a pokusíme se je udržet co nejdéle z pozice nějaké autority ministerské.

Co se týče soukromých ubytovatelů, kraje opravdu evidují, kteří a kdy končí, připravují se na to nějakým lokálním řešením. Na druhou stranu poukazujeme na to, že více jak 110 000 Ukrajinců v současné době pracuje, a mnohokrát jsou i upozorňováni na to, že se prostě budou muset stále více zapojovat do vlastního hledání ubytování, zapojit se do klasického nájemního bydlení. Pokud vydělávají, nebudou moci spoléhat na to, že kraje, stát, města, kdokoliv jim ubytování bude donekonečna zajišťovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo teď přijít s tím, co pak bude projednávat vláda, to znamená s nějakými termíny, do kdy budou všechny ty příspěvky vypláceny, v jaké výši a v jakém horizontu. Předpokládáme, že ti lidé se opravdu o sebe začnou z velké míry starat i tady v České republice sami.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a můžeme přejít k další interpelaci. Prosím, aby se slova ujala paní Pokorná Jermanová, paní poslankyně, která bude interpelovat pana ministra dopravy Martina Kupku. Máte slovo.

 

Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová: Já bych chtěla jenom svoji interpelaci stáhnout, protože s panem Kupkou jsem se domluvila, už jeho odpověď mám písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, prosím tedy další řádně přihlášenou a vylosovanou - paní Marii Pošanovou. Pošarovou, omlouvám se.

 

Poslankyně Marie Pošarová: Děkuji za slovo. Já mám dotaz na nepřítomnou tady paní ministryni Janu Černochovou, jelikož jsem dávala písemnou interpelaci a odpověď jsem nedostala, tak bych se chtěla zeptat: jelikož máme 8. září, jedná se o letiště Líně, zajímá mě, jestli bylo tedy vyhodnoceno, stejně jako v roce 2019, jako potřebné, či nikoliv, a jaké důvody k tomu tedy byly uvedeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Paní Jana Černochová, paní ministryně, je omluvena řádně.

Další přihlášený - a teď, já zde mám pana poslance Raise, ale nevybíhá mi zde na počítači, jenom se dívám - pan Rais je řádně přihlášen zřejmě, takže máte slovo, pane poslanče, a budete interpelovat pana přítomného ministra školství Vladimíra Balaše. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, já už jsem také znervózněl, proč tam nejsem. Můj dotaz odpovídá tomu, co jsem dal do zadání, to znamená, zajímala by mě představa nového pana ministra školství - kterému přeji hodně úspěchů, samozřejmě - jaké on má představy o digitalizaci výstupů na CERMATu, protože to je instituce, která čítá zhruba devadesát lidí, byly tam průšvihy, když končil pan ministr Gazdík, v podstatě ministerská kontrola tam zjistila poměrně hodně problémů. Takže jde mi o to, jaká je vlastně jeho představa zhruba, jak bude vypadat digitalizace výstupů CERMATu, protože to považuji za jistý digitální pravěk, to, co se tam odehrává, a myslím si, že to neodpovídá představám třeba Pirátů o tom, jak má být digitalizovaná veřejná správa. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP