(14.50 hodin)

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, zástupci vlády, kolegyně, kolegové. Moje dnešní první interpelace směřuje na pana premiéra a bude se týkat komunikace vlády - jak jsou jednotliví členové vlády schopni komunikovat mezi sebou a tím vlastně i navenek. Jste přece jenom naše vláda a čekala bych od jednotlivých členů jistou koordinaci vyjádření. Ostatně chaotická vyjádření svých předchůdců jste kritizovali při každé možné příležitosti a kritizujete je dodnes.

Jako politolog z politické filozofie nepochybně víte, že občané uzavírají takzvanou společenskou smlouvu se státem a přenášejí tak část svých práv na vládu. Na teorii společenské smlouvy je ostatně založeno moderní pojetí státu, jak jej známe dodnes. S přenesenými právy na vládu se samozřejmě pojí i její povinnosti - povinnosti a zodpovědnost vůči občanům, vůči jejich problémům a starostem, které by vláda měla řešit. To jsem již konstatovala při projednávání o nedůvěře vládě v pátek.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v podstatě tvrdí, že vláda je pouze od toho, aby na ni byla přenášena práva občanů, zatímco povinnosti a odpovědnost vůči občanům jsou vládě lhostejné. Svým výrokem, že vláda není od toho, aby se starala o lidi, že by se měli starat sami, to potvrdila.

Jak lidé sami mohou změnit enormní nárůst cen energií, pohonných hmot, potravin? Jak si lidé mají vyložit její výroky o prodeji dalšího státního majetku? Tak bych mohla ve výčtu nekoordinované komunikace pokračovat. Vy důležité záležitosti mezi sebou neprojednáváte? Nebo si zkrátka ve vaší pětikoalici dělá každý, co chce? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Poprosil bych paní poslankyni Balaštíkovou. Ještě bych chtěl jenom upozornit, že pan poslanec Zlínský bere svoji interpelaci zpět. Máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Pane premiére, v sobotu dne 3. září 2022 se na Václavském náměstí proti vaší vládě konaly velké demonstrace, kdy počet protestujících činil dle vámi předložených odhadů 70 000, dle odhadů i zahraničních médií se tam pohybovalo cirka 120 000 lidí. Přesto o těchto lidech, našich občanech, kteří tuto demonstraci svolali, jste řekl, že ji svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, jsou členové ruské páté kolony, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům Česka.

Já bych ráda věděla, a samozřejmě občané také, z čeho jste čerpal ve svých výrocích a kdo vám předložil zprávu, že tato demonstrace byla svolána někým jiným nežli občany naší země. Domnívám se, že jako premiér naší země byste se měl vůči našim občanům vyjadřovat slušně a s pokorou, a především byste neměl jejich strach ze současného zdražování a energetické krize podceňovat.

Naopak bych ráda viděla, že nám konečně ukazujete cestu, jak budeme současnou situaci řešit. Chtěla bych vědět, zda se budete ve svých výrocích napříště opravdu orientovat na oficiální předložené zprávy a zda nebudete nadále ignorovat požadavky a strach našich občanů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím další přihlášenou, a tou je paní poslankyně Štefanová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Iveta Štefanová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, moje interpelace na vás je ohledně zajištění toho, aby nedošlo k ohrožení chodu našeho zdravotnictví. S enormním zdražováním a inflací stoupají náklady i na provoz našeho zdravotnictví. Letošní náklady jsou dvoj- až trojnásobné než v loňském roce. Náklady na energie ve zdravotnictví narostly až o 100 %. Stále slýcháme, že energií nebude dostatek.

Dostupná zdravotní péče v České republice je pro SPD naprostá priorita. Nemocnice a další zařízení se v tomto případě bez pomoci státu neobejdou. Pan ministr Válek uvedl, že vláda hledá řešení, jak zajistit dostatek energií pro naše zdravotnictví, ale víceméně hovořil pouze o fakultních nemocnicích. Také uvedl, že je to v gesci Ministerstva průmyslu.

Myslím si, že je nutné toto řešit napříč rezorty, ať už zdravotnictví, průmysl či Ministerstvo financí. Podle mě už není čas jen hledat, ale je nutné konat. Tak bych chtěla vyjádření, jak vláda pokročila v řešení tohoto problému a zajistí, aby nebyl ohrožen chod našeho zdravotnictví, a pomůže stát i zdravotnickým zařízením mimo fakultní nemocnice? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím dalšího přihlášeného, a tím je pan poslanec Koten.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, já bych tady rád mluvil o zastropování cen energie, protože je to tady evergreen, který se stále vrací. Jako opozice jsme to tady navrhovali opravdu od jara, že je to nutné udělat, ale nyní tedy dochází na naše slova. Ovšem vy jste to asi pochopili s paní předsedkyní europarlamentu, s paní Leyenovou nebo jak se jmenuje, poněkud špatně jste to uchopili.

Protože jak jsem se dozvěděl, vy chcete zastropovat tu surovinu, co je laciná nějakým způsobem, tu, která ještě dříve, než se Nord Stream 1 zastavil, v podstatě jste ji mohli stropovat, jak jste chtěli, protože teď, když Nord Stream 1 stojí a žádný jiný plyn tam neproudí, tak jsem tedy zvědav, jak budete stropovat tuto surovinu z Ruské federace. Myslím si, že jste to tedy pochopili úplně špatně za vašeho předsednictví.

Co se týká Nord Stream 2, v podstatě dá se říct, že v případě certifikace Nord Stream 2 - což je pouze administrativní krok, protože Nord Stream 2 je natlakován - vy nejste tedy schopni se na evropské úrovni domluvit, aby se tedy před zimní sezonou doplnily zásobníky ke 100 %, a v podstatě je vám to jedno. Je vám jedno, že nemocnice nebudou mít plyn. Připravujete se na krizové scénáře, že tedy plyn nebude, ale vy tedy ten plyn ani kupovat nechcete, protože Nord Stream 2 je natlakován a připraven k provozu.

Takže takové ty řeči, které tady vedete, co všechno děláte pro to, abychom byli nezávislí na této surovině - tak opravdu budeme nezávislí, ale budeme v době kamenné. Dokonce bych řekl, že jdete tady s tím s křížkem po funuse. Co se týká názvu vaší vlády, tak si myslím, že to už není Fialova drahota, ale že už je to teď vláda ne pětikoaliční, ale pětidemoliční. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a prosím další přihlášenou, a tou je paní Lucie Šafránková. Máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, obracím se na vás ve věci poměrně kritické situace na kontaktních pracovištích úřadů práce v hlavním městě Praze. V posledních letech zde došlo k necitlivému slučování těchto pracovišť. Dodávám pro přesnost, že nikoliv ze strany vaší vlády. Z původních deseti obvodních pracovišť pro tradičních deset velkých pražských správních obvodů zbylo nyní pouze sedm těchto pracovišť. Ubylo zaměstnanců na těchto pracovištích, přibylo mnoho nových pracovních agend, a hlavně v důsledku zhoršující se ekonomické a sociální situace a strmého růstu cen základních životních nákladů rapidně přibývá občanů, kteří se na úřady práce obrací s žádostí o sociální podporu. V takové situaci je snižování kapacit úřadů práce špatným krokem. V důsledku toho musí tisíce občanů cestovat na tyto úřady o mnoho déle a komplikovaněji, mimo městské části, kde bydlí, což je problém zejména u seniorů a zdravotně postižených. Pro valnou část seniorů není řešením ani elektronizace agend, jelikož nepoužívají internet. Formuláře jsou pro ně příliš složité a preferují osobní kontakt s úředníkem. Dochází tak k tomu, že v mnoha případech trvá proces vyřízení přiznání podpory velmi dlouho. Mnohdy z těchto důvodů občané žádost o pomoc i předem nebo průběžně vzdávají.

Pane premiére, řeší vaše vláda tuto situaci? Jste si těchto problémů vědomi? Zcela zásadní je tento problém v případě Prahy 10 a jejích občanů, kterých je okolo 120 000 a kontaktní pracoviště úřadu práce pro ně se nyní nachází až na okraji městské části Prahy 4, na sídlišti Novodvorská, což je vůbec nejlidnatější městská část, tak se zde kapacitní problémy násobí. Kdy bude kontaktní pracoviště úřadu práce pro Prahu 10 vráceno zpět na její území? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a prosím další přihlášenou paní poslankyni Vladimíru Lesenskou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Vážený pane premiére, zaujala mě zpráva v Lidovkách ze dne 5. 9. letošního roku: "Německo odpojí koncem roku všechny své jaderné elektrárny ze sítě. Dvě z nich si nechá v rezervě." Tolik citace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP