(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Dovolte, abych všem popřál hezké odpoledne. A uvedu další bod pořadu naší schůze, a to jsou

 

171.
Ústní interpelace

které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve tedy na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky a poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

A nyní tedy dávám slovo poslankyni paní Lucii Šafránkové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu, a prosím, aby se připravila paní poslankyně Karla Maříková. Máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážený nepřítomný pane premiére, už i zástupci odborné veřejnosti, například v podobě Národní ekonomické rady vlády, silně kritizují současné nastavení valorizací důchodů, zejména těch mimořádných. Totéž dlouhodobě tvrdí i hnutí SPD.

Národní ekonomická rada vlády ve svých doporučeních pro vaši vládu jasně říká, že současná podoba valorizací důchodů významně poškozuje nízkopříjmové důchodce a setrvale zhoršuje jejich sociální situaci tím, že valorizace důchodů probíhají zvyšováním jejich procentuální, a tedy nestejně vysoké složky, což poškozuje tyto nízkopříjmové důchodce. To je nepřípustné obecně, a zejména dnes, v době enormního zdražování základních životních potřeb. Národní ekonomická rada vlády, stejně jako hnutí SPD, vám doporučuje tento nespravedlivý systém valorizací důchodů změnit a zvyšovat důchody vždy o stejnou finanční částku všem jejím příjemcům.

Pane premiére, plánujete zvýšit, a případně kdy, protože včera bylo pozdě, základní složku důchodu, která je pro všechny jejich příjemce stejná a činí aktuálně 10 % průměrné mzdy, tedy 3 900 korun měsíčně? Hnutí SPD navrhlo zvýšit ji o 3 procentní body, což je asi o 1 800 korun měsíčně víc pro naše důchodce. Kdy bude tento náš návrh projednán? Zasadíte se o jeho urychlené projednání? Co konkrétně uděláte pro nízkopříjmové důchodce, kteří jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin, a čím dál vyšší počet jich žije v příjmové chudobě? Jak konkrétně a kdy jim pomůžete? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Jak už jsem říkal, předseda vlády je omluven, a odpoví tedy v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně, což platí pro všechny poslance, kteří budou dnes pana předsedu vlády interpelovat.

S další interpelací vystoupí paní poslankyně Karla Maříková, která byla vylosována na druhém místě, a já bych poprosil, aby se připravila paní poslankyně Pošarová. Děkuji.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný premiére, vy a vaši ministři nám stále opakujete, že plynu máme dostatek, ale odborníci říkají něco jiného. Energetický expert Pavel Janeček uvedl, že pokud nám Rusko vypne plyn, prostě ho mít nebudeme. Co se týče zásobníků, ty se teď plní minimálně. Premiér Fiala má v tomto zjevně špatné poradce, uvedl Janeček. Dále uvedl, že zásobníky jsou na vyrovnávání flexibility v dodávce potrubního plynu, to není spižírna, kam si dojdete pro plyn, když ho zrovna potřebujete. Tak jak to, pane premiére, je? Pokud máme plynu dostatek, pak tedy nechápu, že dochází k nějakým opatřením, a to třeba vyhláška o vytápění ministra Síkely, která už je tady aplikovaná od začátku topné sezony v praxi, a to samozřejmě není všechno.

Určitě by mě zajímalo, jak to pak bude, když bude krizový stav. Jako alarmující považuji snížení teploty vody, jelikož při snížení na 45 stupňů se už může množit legionella. Tak pane premiére, pokud máme plynu tak dostatek, jak tvrdíte, tak proč opatření a proč omezení? Nejenže vaše vyjádření o plných zásobnících nijak nekoresponduje s tím, jak fyzikálně fungují, tak si protiřečíte s tím, že máme dostatek plynu, na druhou stranu máme šetřit a udržovat se v chladu. Jak to bude, pokud plynu bude nedostatek? Přijmete odpovědnost a podá vaše vláda demisi?

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím další přihlášenou, a to je paní poslankyně Marie Pošarová. A prosím, aby se připravil pan poslanec Sládeček. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pošarová: Děkuji za slovo. Vážení kolegové. Mám dotaz na pana nepřítomného premiéra. Zda již čerpáme plyn ze zásobníků, z těch oněch 240 milionů kubíků, které tam máme nakoupené, neboť z důvodu vypnutí plynu mám informaci, že již z toho čerpáme, tak bych si to chtěla jenom ověřit. A popřípadě, zda máme nakoupený jiný plyn, na který jsou kapacity. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím pana poslance Sládečka. Další z vystupujících bude pan předseda Tomio Okamura. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Sládeček: Děkuji, pane místopředsedo. Pane premiére, majitel energetické skupiny Sev.en Energy pan Pavel Tykač nabídl české vládě počátkem května, že bude státu dodávat elektřinu v objemu 3 terawatthodin ročně, a to za předválečnou cenu. Z jakého důvodu, pane premiére, vláda nabídku na levnější elektřinu nepřijala? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím dalšího přihlášeno, to je pan předseda Tomio Okamura, a prosím, aby se připravil pan Marek Novák. Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, vaší vládou nejsou zajištěny dodávky plynu pro firmy na nadcházející zimu, na dodávky uhlí se čeká až dva měsíce, ceny elektřiny, pohonných hmot a potravin dále strmě stoupají, inflace kvůli vaší vládě atakuje 20 % a občané mají oprávněný strach, aby kvůli nečinnosti vaší vlády zimu vůbec přežili. Vláda nemá žádná zásadní řešení a vyjádření jejích členů jsou zmatečná. Vláda nemyslí na naše občany, firmy krachují, kraje a obce nemají smluvně zajištěny dodávky energií pro školy, nemocnice a domovy pro seniory na příští rok.

A já se vás ptám, dotaz číslo jedna: Proč nepodáte demisi a držíte se u moci jako klíšťata, když už drtivá většina lidí vaší neschopnou vládu nechce, protože občané vidí, že neumíte situaci vyřešit a nechcete pomoci lidem? Navíc vaše vláda hodlá zadlužit naší republiku o více než bilion korun. Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Před volbami vaše vláda přitom slibovala, vaše vládní koalice, vaše koalice slibovala snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Takto koncipovaný státní rozpočet, který vy nám tady předkládáte, je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. Jde tedy o další z řady vládních cynických a vědomých lží. Neškrtáte zbytné výdaje, dál podporujete dávky nepřizpůsobivým, ale zároveň vydáváte nehorázné peníze na zbytné zahraniční zakázky a tak podobně.

A já mám dotaz číslo dvě. Proč jste před volbami lhali vašim voličům a teď děláte pravý opak, než jste slíbili ohledně zadlužování státu?

A zároveň mám i dotaz číslo tři. Proč nechcete zestátnit polostátní ČEZ, aby bylo možné snadno zastropovat ceny energie a zajistit levnou energii pro naše občany a firmy? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a prosím dalšího přihlášeného, to je pan poslanec Marek Novák, a prosím, aby se připravil pan poslanec Koten. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane nepřítomný premiére, 24. srpna vaše vláda vydala nesouhlasné stanovisko k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon o platebním styku. Jde o to, aby i firmy měly právo na bankovní účet. Vzhledem ke stylu práce vaší koalice se tak tento potřebný návrh zákona buď nedostane na pořad jednání, nebo jej zamítnete v prvním čtení. Přitom je tato úprava potřebná a podporuje to, na čem stojí princip vaší strany - na podpoře podnikatelského prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP