(17.20 hodin)
(pokračuje Zdeněk Kettner)

Akorát mám trošičku problém s tím načasováním v současné situaci, kdy to školství, učitelé, ředitelé mají spoustu práce právě s řešením ukrajinských dětí. Tak můj první dotaz zní, jestli by nestálo za to, ten termín vzhledem k tomu, že platnost má být až v roce 2025, nějakým způsobem posunout, dát možnost učitelům se k tomu vyjadřovat v situaci, kdy se trošičku zklidní situace, abychom tu situaci zbytečně neuspěchali, protože přece jenom řešíme koncepci na delší období. Tak jestli by to nestálo za zvážení.

A druhá věc. Na těch cirka 100 000 ukrajinských dětí bude vyčleněno 17 miliard, což je vlastně dvojnásobek toho, než je na běžné české děti, což chápu - předkladatelé a tak dále. Tak se chci zeptat, na co konkrétně ty zvýšené finance budou, jestli mi to pan ministr může zodpovědět.

A druhá věc, vzhledem k tomu, že se s těmito financemi vůbec nepočítalo v rozpočtu, tak jestli už má nějakou předběžnou představu, kde ty peníze na to vezmeme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji i za dodržení času a nyní se svou odpovědí pan ministr školství Petr Gazdík. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Už na mě ministr financí, vážený pane poslanče, vážená paní předsedající, významně zvedl obočí (Se smíchem.) před tím, než vám začnu odpovídat. A teď k vašim otázkám.

Co se týká RVP, prosím, oddělme od sebe dvě věci, to jsou rámce RVP a vlastní obsah RVP. Co se týká rámců, tak tam je v tuto chvíli termín do konce dubna, ale tam se bavíme jenom o těch obecných rámcích. Skutečně to není vlastní obsah dějepisu, zeměpisu, matematiky, na ten budeme mít víc než rok. V rámci těch rámců, jak jsem tady uváděl, na příslušných stránkách najdete odkaz - kdokoli má měsíc na to, aby se k těm rámcům vyjádřil. Ty pak budou vyhodnoceny, následně Národní pedagogický institut bude vybírat. A zas každý, i vy, se může přihlásit do výběrového řízení, k jakémukoli předmětu chcete. A na základě výběrového řízení Národního pedagogického institutu budete zařazen do skupiny, která bude měnit konkrétní předmět a bude řešit obsah konkrétního předmětu, to zhruba po roce. Ale rozumím tomu, dle potřeby budu sledovat, jak se ty jednotlivé skupiny budou vyvíjet, budu se s nimi bavit. A kromě toho chci stanovit takzvanou supervizorní ministerskou komisi, kde by neměli být učitelé, kde by měli být už odborníci z praxe, významní ekonomové, významní sociologové, kteří by se na výsledek podívali trochu z jiné strany, než se na něj díváme my učitelé. Na základě vyhodnocení té komise supervize by teprve měly být rámcové vzdělávací programy představeny veřejnosti a projít veřejnou či politickou diskusí. Členové školského výboru určitě tu možnost mít budou. Toto celé bude trvat asi rok, což je za mě dostatek času. Ale znovu říkám - a veřejně jsem to již říkal - pro mě je důležitější ne kvantita, jestli to bude za deset měsíců nebo za čtrnáct, pro mě je důležitější kvalita, takže budu na to dohlédat. Považuji to za nejzásadnější věc, kterou teď české školství potřebuje, a proto tomu chci věnovat speciální pozornost, proto jsme to započali už teď, kdy upřímně řečeno na ministerstvu máme trochu jiné starosti s ukrajinskými dětmi.

A k tomu směřovala vaše druhá otázka. Těch 17 miliard, abych to vysvětlil, je částka, když vezmu 125 000 dětí, na což to zatím vypadá, že by mohly přibýt do českých škol, a poměrem zjistím, jaký je rozpočet Ministerstva školství a co by asi mohlo stát navýšení 125 000 dětí. Ta částka taková nemusí být, je to skutečně jenom odhad, který jsem uvedl, protože ty děti tu nemusí být celou dobu, nebo naopak jich může být výrazně víc, můžou se přihlásit do škol hned druhý den, nebo se můžou přihlásit až za devadesát dnů, jak jim zákon ukládá, válka může skončit zítra, může skončit za pět let. Na tyto otázky nemá nikdo teď odpověď, takže těch 17 miliard je řekněme ten maximální rámec.

To, co reálně teď potřebujeme - a my jsme to rozdělili do dvou částí, první část je teď na tento školní rok, a to jsou věci navýšení rozpočtu nebo navýšení takzvaných krajských rezerv. Teď na konci března budou mít ředitelé čtrnáct dnů na to, aby přepočítali stav žáků a učitelů, ten v polovině dubna zveřejníme, kolik vlastně dětí přibylo, a na základě běžného školského zákona dojde k navýšení prostředků z krajských rezerv, které my doplníme.

Druhá věc jsou takzvané šablony na adaptační skupiny a na intenzivní jazykové kurzy. To je celkem asi 2,8 miliard korun, o té částce teď s Ministerstvem financí diskutujeme a v příštím týdnu se tomu nějakým způsobem budeme věnovat. Věřím, že co nejdříve ty adaptační kurzy spustíme, adaptační skupiny a šablony na ně. Jsme připraveni, hledáme zdroje, diskutujeme o způsobu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Není zájem o doplňující otázku, také děkuji.

A nyní tedy předám slovo panu poslanci Karlu Turečkovi, který se se svou interpelací obrací na řádně omluveného pana ministra Zdeňka Nekulu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, já bych se rád obrátil na zde nepřítomného opětovně pana ministra zemědělství Nekulu s dotazem týkajícím se problematiky růstu cen potravin.

V letošním roce samozřejmě díky válce na Ukrajině můžeme očekávat rekordní zdražení potravin. Růst cen potravin bude pokračovat v průběhu celého roku, kdy u potravin je navíc typické, že změny mají určitou setrvačnost, proto současné skoky v cenách pohonných hmot, energiích se naplno projeví ve druhém až třetím kvartálu tohoto roku. Očekává se, že nejvíce budou zdražovat oleje, tuky, ovoce a zelenina, vejce, pekárenské výrobky a mouka a samozřejmě maso. Celkově je třeba předpokládat, že nepůjde o jednotky procent, ale desítky procent. Situace bude velmi nepříjemná, bude mít dopad na všechny občany a pro určité domácnosti bude mít dopad katastrofický. Je potřeba si uvědomit, že budeme stát před zcela bezprecedentním sociálním problémem.

Proto se chci zeptat, jestli si ministerstvo uvědomuje tuto vážnou skutečnost, a zároveň se chci zeptat, jakými kroky a jakými nástroji bude Ministerstvo zemědělství zmírňovat tyto dopady. Každá rozumná vláda by se v takové situaci nebála opřít o produkční potenciál domácího zemědělství, který v České republice není ani zdaleka vyčerpaný. Bohužel, vláda Petra Fialy jde opačným směrem a svými kroky otevřeně říká, že o produkci našich zemědělců a potravinovou soběstačnost nemá zájem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za přednesenou interpelaci, bude vám odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

S další interpelací byla přihlášena paní poslankyně Alena Schillerová. Ta se omluvila, čili tuto interpelaci stahuje. Následuje pan poslanec Martin Kukla se svou interpelací na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru. Prosím.

 

Poslanec Martin Kukla: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat, jak je vaše vláda připravena pomoci obcím a krajům v důsledku pádu banky Sberbank. Mnohým obcím a krajům tam zůstalo mnoho finančních prostředků, které jsou v tuto chvíli pro ně nedostupné. Obcím a krajům to způsobuje nemalé problémy.

V dopise, který jsem si přečetl, píšete, že budete tyto problémy řešit individuálně. Já tady mám jeden konkrétní příklad a to je kraj Vysočina, kterému tam uvízlo zhruba 2,7 miliard korun - 2,4 miliardy kraji a 300 milionů příspěvkovým organizacím, což je celkem 50 % daňových příjmů kraje Vysočina, což je z mého pohledu velice zásadní a kraj Vysočina bude mít problém. Včerejší vaše vyjádření, když jste mluvil o advokátech, kterým tam zůstaly peníze, konkrétní ty advokátní úschovy, tak jste o nich moc dobře nemluvil.

Chtěl bych se vás zeptat, jak je vaše vláda připravena pomoci v tomto konkrétním příkladu. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP