(17.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji panu ministrovi za odpověď. A nyní s další interpelací pan poslanec Josef Kott, přednese ji na pana ministra Zdeňka Nekulu, který je omluven. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Přesně tak. Moje interpelace je určena na nepřítomného pana ministra zemědělství pana Nekulu.

Bezpečnostní situace v Evropě, ale i v celém světě se za posledních několik týdnů zásadně změnila. Kromě obranyschopnosti Evropské unie a jednotlivých členských zemí je třeba se zaměřit i na potravinovou a energetickou bezpečnost. Válečný konflikt na Ukrajině se již nyní projevil a bude se dle mého názoru dále projevovat extrémním růstem cen některých zemědělských komodit, a především enormním růstem cen zemědělských vstupů, jako jsou hnojiva, paliva, energie, krmiva a další. To bude nevyhnutelně znamenat výpadek části produkce či nárůst její ceny, zejména pokud budeme závislí na dovozech.

Produkční zemědělci, kteří zajišťují většinu surovin pro výrobu potravin v této zemi, zavčas varují před hrozícím výrazným zdražením potravin a ohrožením potravinové bezpečnosti České republiky. Zemědělská evropská rada v pondělí schválila podporu ve výši 11 milionů eur, což je 270 milionů korun, pro Českou republiku z rezervy Evropské komise na komodity, ve kterých si daná země není soběstačná. Má otázka tedy zní a je velice prostá: Je ministerstvo připraveno kofinancovat v maximální možné výši, což je dvojnásobek, to znamená 540 milionů korun, podporu citlivých komodit? A pokud ano, tak konkrétně kterých by se to mělo týkat?

A ještě si neodpustím: ty pozitivní interpelace ze strany koaličních poslanců - už mi zde chybí jenom: Pane ministře, jak to děláte, že to děláte tak dobře, za což jsme tady byli v minulém volebním období často kritizováni.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za vaši interpelaci, pane poslanče. Pan ministr zemědělství, který je řádně omluven, na ni odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

A nyní s další interpelací je připravena paní poslankyně Barbora Urbanová, přednese ji na pana ministra Ivana Bartoše. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Barbora Urbanová: Vážený pane ministře, chtěla bych se zeptat, protože jsem shodou okolností byla na návštěvě na území obcí postižených tornádem minulý rok, tedy na jižní Moravě, a samozřejmě protože jsem se tam setkala s pár lidmi, dozvěděla jsem se o množství lidí, kteří bohužel neměli možnost žádat o nějakou pomoc, o nějakou náhradu, nebo propadli takzvaným sítem. Proto bych se vás ráda zeptala, zda na vašem rezortu došlo k nějakému posunu v této věci? Mám informace, že původně sítem programu pomoci mnoho lidí propadlo, a proto bych ráda věděla, zda máte v plánu tuto situaci napravit.

A protože pan kolega se tady vymezoval proti interpelacím ke koaličním ministrům, proto jsem byla takhle stručná. Nebudu mít doplňující otázku a doptám se později. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za vaši otázku, za vaši interpelaci, a k pultíku se dostaví zodpovědět pan ministr a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš: Děkuji za otázku. Já bych teď mohl všechny překvapit, protože pochválím iniciativu předchozí vlády, protože řada programů na pomoc obcím, které byly zasaženy tornádem, byla spuštěna už v minulém roce. Konkrétně to byly dva programy - první, který mířil na jednotlivce, na lidi, kteří přišli třeba o rodinný dům. Tam byla vyčleněna částka, pokud se nepletu, 1,8 miliardy - možná něco kolem toho. Tam se čerpá - absorpční kapacita, respektive firmy, které zvládnou zrekonstruovat ty domy, i ta sezona, která byla zimní, která úplně nepřeje rekonstruování, tak tam SFPI odbavuje jednotlivé žádosti, staví se. Dostavěno ještě není, ale v rámci kapacity to pokračuje.

Druhý program, který byl namířen od MMR, vedl vlastně na pomoc obcím a krajům na rekonstrukci jednotlivých jejich majetků, které tím byly zasaženy. My jsme byli na Moravě spolu s panem premiérem, s panem ministrem Síkelou, s paní ministryní životního prostředí. Žádost od obcí byla o prodloužení termínu podávání žádostí, čemuž jsme vyhověli. Tam jde o 1,3 miliardy korun. A zároveň tam byl ještě požadavek o zahrnutí těch řekněme dalších prací, jako třeba opravy poničených komunikací při rekonstrukci, kde jsme se domluvili taktéž, že toto lze zahrnout do jednotlivých nákladů a nepřesáhne to částku 1,3 miliardy.

A pak je tam ta otázka, na kterou jste mířila. Ano, skutečně lidé propadli sítem. Je to třeba i mediálně známá rodina Sečkářů, kteří tam mají hospodu. Je to moment, kdy ti lidé nebydleli v objektu, který byl jejich, a podnikal tam někdo jiný. My jsme se na toto téma bavili i s panem ministrem Síkelou a podle mých informací Ministerstvo průmyslu a obchodu stavělo speciální program - a já doufám, že v tom pokračuje - který bude mířit právě na lidi, kteří se nevešli ani do skupiny A, což je pomoc na vlastní nemovitosti pro konkrétní lidi, ani do skupiny B, která mířila na obecní a krajský majetek. Takže ty peníze se tam čerpají, snažíme se vyhovět, a aktuální stav, zda již byly poskytnuty peníze i na lidi, kteří takzvaně propadli sítem těchto dvou programů, nemám, ale tuto informaci můžu zjistit a můžu ji dodat záhy.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Bylo avizováno, že není zájem o doplňující otázku.

Nyní je na řadě paní poslankyně Vladimíra Lesenská se svou interpelací na řádně omluveného pana ministra spravedlnosti pana Pavla Blažka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Dobrý den, nebo dobrý podvečer, vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Pan ministr tady sice není, nicméně svou interpelaci přečtu. Má interpelace směřuje na pana ministra ve věci problematiky boje s korupcí.

Korupce či jak známo zneužití veřejné moci pro soukromé účely je velké téma, které má zásadní dopady na celou společnost. Za prvé snižuje důvěru ve státní instituce, ale za druhé právě i důvěru mezilidskou. Má negativní dopady na ekonomiku, respektive ekonomický růst, nemluvě o dopadech na politickou participaci, kdy kvůli korupci klesá zájem lidí se vůbec politicky angažovat, jelikož se mohou domnívat, že jejich angažovanost, ať už formou hlasování ve volbách, ve výsledku vůbec nic nezmění.

Největší světová organizace zabývající se problematikou korupce každý rok sestavuje takzvaný index vnímání korupce, který je agregátem celé řady ukazatelů, podle kterých je možné vnímanou korupci měřit. Podle nejnovějšího indexu roku 2021 jsme obdrželi hodnotu 54 ze 100. Hodnoty takovýchto indexů korupce nelze zanedbávat.

Co mě však znepokojuje, nejsou jen hodnoty korupčních indexů, ale i postoj vlády k této problematice. V programovém prohlášení vlády najdeme jen tři zmínky o korupci, které se mají přetavit v jednotnou veřejnou evidenci dotací, rozklikávací rozpočty na úroveň faktur při zachování zásad obchodního tajemství či novelu zákona o střetu zájmů a tak dále.

Moje otázky tedy jsou ve smyslu, proč je boj s korupcí ze strany vlády takto zanedbáván, ať už programově, či organizačně, na Ministerstvu spravedlnosti... (Předsedající: Váš čas.) ... a jaké další kroky v něm vláda hodlá činit, pokud vůbec nějaké?

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Co se týče dalšího pořadí, nyní je se svou interpelací na řadě pan poslanec Zdeněk Kettner a přednese ji na pana ministra školství Petra Gazdíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kettner: Děkuji, paní předsedající. Za prvé bych chtěl poděkovat panu ministrovi za jeho slova, která tady zazněla, protože nemám rád takový ten odezdikezdismus, jak formuloval, že musíme najít kompromis mezi memorováním a vyhledáváním informací na internetu, což já kvituji, pod to se podepíšu a naprosto to podpořím. Za to bych chtěl poděkovat.

První otázka se týká právě revize RVP. Musím říct, že proběhla takzvaná malá revize, která ale ještě jde na vrub bývalého pana ministra, s tím současný pan ministr těžko může něco zpětně udělat, která prošla, když to řeknu, de facto v utajení, protože široká pedagogická veřejnost neměla moc možností se nějakým způsobem do toho zapojit. Ale nyní nastává takzvaná velká revize. Předpokládám, že připomínkové řízení - to veřejné - rádi využijí právě i kantoři, kteří jsou dost často zároveň i rodiči. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP