(17.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za vaši interpelaci, pane poslanče. A nyní s odpovědí přijde k pultíku pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem včera podle mě jenom přesně popsal případ, který nastal. Tak zkusme si upřesnit ta čísla. Mnoho obcí, mnoho peněz, já mám konkrétní čísla. Podle mého se to týká 180 obcí pěti krajů, celková částka nedostupných peněz v této chvíli je 5 miliard korun. Mám za sebou jednání se Svazem měst a obcí, dneska asi od 15. do 16. hodiny. S panem předsedou Luklem a ostatními členy jeho delegace jsme se plně shodli. Jednání bylo klidné, věcné, konstruktivní. První věc, kterou jsem nabídl a Svaz měst a obcí to akceptoval a přivítal, že dotčeným obcím a krajům pošleme v květnu celou tranši peněz za přenesený výkon státní správy do konce roku tak, abychom vylepšili jejich cash flow, to znamená, nepůjde to jako obvykle, ale dostanou v květnu všechny peníze až do konce roku.

Na druhé věci, na které jsme se shodli, že budeme postupovat individuálně, každou obec budeme řešit zvlášť. Je tam několik možností. Za prvé zapojení Národní rozvojové banky, to je bývalá Českomoravská záruční banka, je to banka plně v rukou státu. Jsou tam tři v zásadě rovnocenní akcionáři - Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nevidím žádný problém v tom, aby tato banka půjčovala za rozumných podmínek obcím peníze na to, aby překlenuly tu těžkou dobu.

Za druhé jsem vyzval Svaz měst a obcí a pak jsme spolu s panem předsedou vyzvali, když jsme měli spolu krátký brífink s novináři, zastupitele dotčených obcí a krajů, aby ten problém nepoužívali, pokud je to jenom trochu možné, v politickém souboji mezi vládnoucí většinou a menšinou. Letos jsou komunální volby, klidně se může stát, že ti, kteří jsou dneska v opozici, budou mít většinu na městě a naopak. Ten problém se do komunálních voleb nevyřeší. Nevyřeší! Je nereálné očekávat, že do konce října letošního roku budou uvolněny ty peníze. Myslím si, že to je správný postup, protože teď nejde o to, abychom hledali viníky, ale jde o to, abychom našli řešení.

Od příštího týdne bude k dispozici kontaktní osoba na Ministerstvu financí, budeme realisticky posuzovat každou obec zvlášť, protože je něco jiného, budeme prostě posuzovat množství nedostupných peněz vzhledem k objemu ročního rozpočtu. To si myslím, že je rozumné kritérium, a jsem přesvědčen, že to zvládneme tak, aby nedošlo k omezení investic zejména tam, kde je vícezdrojové financování. Tam, kde je investice pouze na straně obcí, je pravděpodobné, že některé z těchto investic budou odsunuty, ale s tím se bohužel nedá nic dělat. Takže říkám, my jsme se s delegací Svazu měst a obcí dohodli, žádný rozpor tam v této chvíli není. Budeme k němu přistupovat klidně. Nebudeme ani na mikrofon ani jinde zveřejňovat seznam těch obcí, aby zbytečně nevznikala panika nebo obavy těch občanů. To řešení není ve prospěch ani starosty a většiny, ani opozice a menšiny. Je to ve prospěch občanů, kteří v těch obcích, městech či krajích žijí.

To, že mám kritické připomínky, že některé ty samosprávy podle mě zcela nerozumně měly peníze v jednom bankovním ústavu, a teď nebudu říkat ve kterém, já to považuji za riskantní. Mám zkušenost komunálního politika a myslím si, že je mnohem lepší - a naprostá většina měst a obcí má ve více bankách své prostředky. Ale to se prostě stalo, já si ten komentář prostě neodpustím, když se mě ptáte na můj názor. Ale parlament ani vláda nemají radit samosprávám. Ty mají z ústavy právo na to, aby si rozhodovaly samy. Nicméně komentovat to určitě můžeme, tak jak zcela oprávněně samosprávy mnohdy komentují rozhodnutí vlády či parlamentu.

Poslední věc, kterou bych k tomu řekl, že pouze tři obce splnily zákonné povinnosti, aby měly ten vklad pojištěný. Ty už ty peníze dostaly. Takže zůstává těch 180 plus pět krajů a je třeba říct, že je rozdíl, když například jeden velký kraj tam má 150 milionů korun a má příjmy desítky miliard, tak je to sice nepříjemné, ale je to prostě procentuálně málo. Proto jsme zvolili individuální přístup a budeme posuzovat objem nedostupných peněz vzhledem k ročním příjmům dané obce.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, čili prosím.

 

Poslanec Martin Kukla: Děkuji za odpověď, pane ministře. Souhlasím, že byla určitě podceněna diverzifikace rizik, ale já jsem se ptal na konkrétní příklad, kterým je Kraj Vysočina, 2,7 miliardy korun v tuto chvíli uvízlé finanční prostředky. A přenesený výkon státní správy pro Kraj Vysočina je nějakých něco málo přes 100 milionů korun, tak to ten problém jim určitě nevyřeší. A odpověď od vás, jak tento konkrétní příklad budete řešit, jsem se nedozvěděl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Pan ministr má zájem reagovat, prosím.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Tak jste mě prostě neposlouchal. Říkal jsem, že se to bude řešit individuálně. Já o problému Kraje Vysočina samozřejmě vím. Vzpomeňte si na vyjádření bývalého hejtmana: "Mně to poradili kluci na Hradě. Já tomu nerozumím, tak jsem tam ty peníze dal." Jenom cituji, nic nepřidávám. Řekl jsem, že se budeme přes Národní rozvojovou banku snažit, aby tyto zasažené obce a kraje dostaly půjčku z Národní rozvojové banky. Kraj Vysočina nepotřebuje letos 2,7 miliardy. Jsem v poměrně častém kontaktu s panem hejtmanem, řešíme to vlastně od prvního dne, ale nejsou to věci, které se mají řešit přes mikrofon, o tom jsem fakt přesvědčený.

Víme o tom problému, tady ten poměr, o kterém jsem mluvil, poměr nedostupných peněz a ročního rozpočtu, je opravdu významný, a proto k tomu takhle budeme přistupovat.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a přistoupíme k další interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Andrea Babišová na řádně omluveného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Babišová: Děkuji za slovo, paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych interpelovat pana ministra Jurečku ve věci problematiky vyloučených lokalit. Pocházím z Moravskoslezského kraje, který je jeden z krajů, který je nejvíce zasažený touto problematikou, dále jsou to kraj Ústecký a kraj Karlovarský. Chtěla bych se zeptat pana ministra na to, jakým způsobem budou tedy řešit v době uprchlické krize rozdělení obyvatel v těchto lokalitách. V této chvíli už máme jasné indicie k tomu, že do těchto lokalit proudí samozřejmě i velké množství ukrajinských uprchlíků, a majitelé stávajících objektů, které v těchto lokalitách stojí, dávají samozřejmě v této chvíli v uvozovkách přednost před stávajícími klienty a obyvateli svých vlastních domovů a budov. Jaká z toho plynou pro nás rizika, jsou zcela jasné. Především nám hrozí poměrně velká migrace těchto obyvatel z vyloučených lokalit, kteří zůstanou bez bydliště. Samozřejmě v ostatních krajích, městech a obcích mají své rozšířené rodiny, takže tam se samozřejmě budou ke svým rodinám stěhovat a hrozí nám poměrně velká fluktuace obyvatelstva. Čekáme, jaké nám přijdou ještě k tomu další problémy. Kromě bezdomovectví očekáváme navýšení kriminality, protože se samozřejmě stávajícím občanům v těchto lokalitách sníží životní úroveň, ve které v této chvíli pobývají.

Takže se ptám nebo interpeluji pana ministra, jakým způsobem je Ministerstvo práce a sociálních věcí připraveno řešit problematiku vyloučených lokalit, migraci stávajícího obyvatelstva a umisťování ukrajinských uprchlíků v těchto lokalitách. (Předsedající: Váš čas!) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Ještě zkonstatuji, že dostanete odpověď písemně do 30 dnů.

A oznámím, že se ještě omlouvá pan ministr zdravotnictví, a to od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní následuje interpelace paní poslankyně Jarmily Levko, a sice na pana ministra Petra Gazdíka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jarmila Levko: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, vážený pane ministře, v posledních týdnech, tedy konkrétně řečeno od doby, kdy vypukl ozbrojený konflikt na Ukrajině, jsme svědky obřího a nečekaného přílivu lidí, kteří prchají před válkou, a velká část těchto lidí jsou děti nebo mladí lidé ve studijním věku a ti by se samozřejmě měli vzdělávat. Ano, my jsme tu přijali zákon, který urychlí jejich začlenění do českých škol, který pomůže navýšit kapacity a tak dále. Ale já se domnívám, že zásadním problémem je jazyková bariéra. Prostě bez alespoň částečné znalosti češtiny to nepůjde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP