(16.40 hodin)
(pokračuje Petr Gazdík)

Připravujeme také intenzivní jazykové kurzy pro mládež ve věku 14 až 18 let, které by vytvořily pro úspěšný nástup na střední školy podmínky. Realizátory by měli být veřejné vysoké školy a školská zařízení. Připravujeme také intenzivní jazykové kurzy pro ukrajinské pedagogy a snažíme se řešit také kapacity škol.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. A již ani není zájem o doplňující dotaz.

Pokročíme tedy dále k interpelaci paní poslankyně Ivany Mádlové a ta bude přednesena na pana ministra Martina Baxu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Mádlová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dobrý den, pane ministře, Plzeňanka zdraví Plzeňana. Vážený pane ministře, pravděpodobně se shodneme na tom, že i stav kultury vypovídá o vzdělanostní úrovni společnosti. Obracím se na vás v souvislosti s dopisem uměleckého ředitele opery Národního divadla pana Hansena, který zaměstnancům divadla před několika týdny napsal, že Národní divadlo neuvede v souvislosti s aktuálně vedeným válečným konfliktem na Ukrajině představení na motivy opery Petra Iljiče Čajkovského Střevíčky.

Ano, Vladimír Putin, současný ruský prezident, již měsíc vede útočnou válku proti Ukrajině, je agresorem a já jsem se samozřejmostí podpořila usnesení této Sněmovny, které mimo jiné tuto skutečnost konstatuje. Odsuzuji tuto válku, cítím s nevinnými ukrajinskými civilisty, kteří čelí těžké zkoušce. Nikdy jsem si však, pane ministře, nemyslela, že za Putinovy činy budeme principem kolektivní viny trestat ruské umělce druhé poloviny 19. století, kteří jsou celému světu tolik vzácní a s Putinovou válečnou agresí nemají nic společného. Petr Iljič Čajkovský, autor světoznámých baletů Labutí jezero, Louskáček nebo Šípková Růženka, má dnes platit za Putinovu válečnou agresi? Budeme už opravdu hledat politiku i ve fantastické Čajkovského pohádce, která pochází z druhé poloviny 19. století? Budeme, pane ministře, odevzdávat knihy ruských klasiků Dostojevského, Puškina nebo Gogola? Budeme ničit obrazy ruských realistů? Argumentace Národního divadla dějem této pohádkové opery na mě působí nedůvěryhodně. Divadlo uvádí, že sama o sobě opera nemá politickou tendenci. Je to fantastická pohádka napsaná podle Gogolovy povídky... (Předsedající: Váš čas.) ... z cyklu Večery na samotě u Dikaňky. (Předsedající: Váš čas, paní poslankyně.) Dovolím si tedy dát otázku. Má otázka směrem k vám je prostá. Jaký je váš osobní postoj k rozhodnutí Národního divadla, jehož zřizovatelem je váš rezort? (Předsedající: Váš čas vypršel.) Děkuji, omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Opravdu poprosím o dodržování času. A nyní je prostor pro pana ministra, prosím.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, k interpelaci ve věci stažení Čajkovského Střevíčků z programu Národního divadla bych vám chtěl sdělit následující. Národní divadlo se připojilo k výzvě na podporu Ukrajiny. Z toho důvodu mimo jiné se rozhodlo nerealizovat operu Petra Iljiče Čajkovského Střevíčky, již plánovalo uvést v příští sezoně. Učinilo tak především proto, že opera je zasazena do doby Kateřiny Veliké a v libretu jsou sborové scény, které oslavují carevnu, vyzdvihují nepřemožitelnost ruské imperialistické armády a všeobjímající velikost carského Ruska. (Smích v levé části jednacího sálu.) Postup Národního divadla je zcela legitimní. Je na Národním divadle, jaká díla bude nebo naopak nebude inscenovat. Zde bych připomněl, že ústavní pořádek České republiky zaručuje svobodu umělecké tvorby. Ta samozřejmě zahrnuje nejen uměleckou tvorbu jako takovou, ale i například provedení uměleckého díla, tedy divadelní představení. Tvůrčí tým, který měl inscenaci připravovat, cítil obavu z možného zneužití části obsahu opery, která se týká velké ruské říše. Dílo by mohlo dle jeho názoru v souvislosti s válkou na Ukrajině vyvolat značně negativní pocity.

Musím dodat, že Ministerstvo kultury nemůže nijak zasahovat do rozhodování Národního divadla o tom, které konkrétní dílo uvede a které nikoli. Platný právní řád takový postup neumožňuje. Ministerstvo kultury, ač je zřizovatelem Národního divadla, tedy mohlo toliko vzít na vědomí rozhodnutí Národního divadla učiněné v kontextu s ruskou okupací Ukrajiny. Zároveň musím zdůraznit, že rozhodnutí Národního divadla neznamená nějaké apriorní odmítání ruské umělecké tvorby, tím méně Petra Iljiče Čajkovského. Na repertoáru například zůstávají jeho balety Labutí jezero, Spící krasavice a Louskáček. Ještě dodávám, že v lednu 2023, kdy byla plánována premiéra opery Střevíčky, uvede Národní divadlo díla jiných významných ruských autorů: symfonii číslo 9 Dmitrije Šostakoviče a oratorium Igora Stravinského Oidipus Rex pod vedením dirigenta Johna Fioreho.

A protože se mě paní poslankyně ptala na můj osobní postoj, tak jenom k tomu dodávám, že toto rozhodnutí bylo učiněno dramaturgy Národního divadla. Chci podotknout, že hra nebyla ani zkoušena, a nevznikly proto ani žádné náklady. Byl to návrh, který nebyl přijat, nikoliv rozhodnutí o zrušení již hotové inscenace. Národní divadlo nadále hraje řadu ruských autorů. Nejde proto o žádný bojkot ruské kultury, ale jen o rozhodnutí uměleckých pracovníků Národního divadla, kteří vidí problém ve výše uvedené scéně. Ostatně Ministerstvo kultury bylo informováno až po rozhodnutí dramaturgů při mé schůzce s ředitelem Národního divadla. Osobně bych takto nerozhodl, kdybych byl na místě dramaturgů Národního divadla, na druhou stranu chápu, že rozhodování nebylo jednoduché, a existují argumenty, které ho podporují. Dokážeme si asi každý představit, jaká by mohla být reakce publika na scénu opěvující velkou ruskou říši ve vztahu k Ukrajině. Na závěr ale musím zdůraznit, že Ministerstvo kultury pod mým vedením do uměleckých rozhodnutí Národního divadla a dalších příspěvkových organizací nezasahuje, a nechystám to logicky ani proto v tomto případě.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji, pane ministře, a vnímám zájem o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Mádlová: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Přiznám se, že by mě vůbec nenapadlo, že by ministerstvo nebo kdokoliv jiný měl zasahovat do repertoáru Národního divadla. Mně se jedná o to, aby skutečně tady nebyla nějaká kolektivní vina vůči prostě uznávaným autorům. A chci se ještě zeptat. Myslíte si, že Mrazík, který je obvykle každoročně vysílán, že také bude na nějakém blacklistu, že bude zakázaný? (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo. Paní poslankyně, vaše slova o kolektivní vině jsou v kontextu toho, co jsem říkal, vlastně absurdní, promiňte mi ten výraz, prostřednictvím paní místopředsedkyně, omlouvám se, prostě proto, že jsem tady uvedl, že se dramaturgové Národního divadla rozhodli nezařadit jedno dílo a místo toho uvádějí sedm dalších děl ruských, takže kolektivní vina je absurdní argument. A pokud vy říkáte, že by vás ani nenapadlo, že bych já, nebo Ministerstvo kultury, zasahoval do toho, co se odehrává v Národním divadle, tak mi promiňte, ale je stejně absurdní vaše otázka, co já si myslím o Mrazíkovi. Jako by role má, role ministra kultury České republiky, role člověka, který stojí v čele instituce, která zřizuje Národní divadlo, je vykonávat zřizovatelské funkce, které mi určuje zákon, zřizovací listina, a nikoliv posuzovat to, co budou mít na svém repertoáru. Proto odpověď na tuto otázku samozřejmě v hlavě mám, ale jako ministr kultury vám ji nemůžu sdělit, protože bych přece porušoval to, co vy sama říkáte.

A pak dodám ještě jednu věc. Tato kauza v tom kontextu, který se v současné době odehrává, samozřejmě nějakou pozornost vyvolala. Tím, že Národní divadlo se takto rozhodlo, že se jednalo o nějaký neveřejný dokument, který se dostal na veřejnost, samozřejmě pozornost vzbudila. Ale musím říct, že v kontextu toho, kolik se za minulé roky udělalo na poli boje proti dezinformacím, jak cíleně a aktivně byla Česká republika vystavena ruským dezinformacím a že i někteří poslanci zde v sále přítomní se na tom podíleli, s podporou Putinova režimu, s podporou toho, co se odehrávalo, to si také musíme říct, že je přece vážná věc, kterou nesmíme opomíjet. A přece když říkáme: Ano, Národní divadlo udělalo nějaké rozhodnutí versus to, že v této České republice, v této zemi mnoho poslanců, mnoho politických stran aktivně podporovalo ruský Putinův režim, tak dejme toto na váhy a podle toho také tuto věc posuzujme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a nyní postoupíme k další interpelaci pana poslance Jiřího Hájka.

Nicméně nejprve ještě přečtu došlou omluvu, a sice paní místopředsedkyně Mračkové Vildumetzové mezi 18. a 21. hodinou dnes z rodinných důvodů.

A nyní tedy je na řadě pan poslanec Jiří Hájek se svou interpelací, kterou přednese, a bude se dotazovat pana ministra Víta Rakušana. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP