(16.20 hodin)
(pokračuje Vlastimil Válek)

Myslím, že každému, kdo se pohybuje ve financování zdravotnictví, každému lékaři, každému zdravotníkovi, každému ekonomovi je jasné, že musíme nastavit nějaký srozumitelný model, který umožní dlouhodobé, udržitelné financování, že není možné skokové navyšování, že to není asi ta úplná cesta. Ono to pak vede k tomu, co se stává, že pak dochází ke skokovému navyšování platů. Mohou se rozevírat nůžky mezi platem lékařů a nelékařů, a my musíme myslet i na nelékaře, protože sestřičky, radiologičtí asistenti a různí další, všeobecné sestry, praktické sestry a řada gynekologické a porodní asistentky, to všechno jsou ti, kteří drží také naše zdravotnictví nad vodou. To znamená, všichni zdravotníci pracovníci musí mít nějaký jasný, srozumitelný nárůst mzdy.

Ale hlavně naši pacienti musí mít na základě srozumitelného nárůstu úhrad zdravotním pojišťovnám jasný a předvídatelný model, jak se bude zlepšovat financování a kvalita zdravotní péče, protože víme všichni, že se zdražuje ta péče. Tady samozřejmě je třeba šetřit, je třeba hledat cesty úspor, a já jsem se o tom tady minule zmiňoval. Musíme tlačit na snižování maximálních cen léků, maximálních cen zdravotnických prostředků, protože není možné, aby ty peníze odcházely bůhvíkam a aby řekněme některé výkony byly dramaticky nadfinancované. Ale to, že musíme valorizovat úhradu za státní pojištěnce je jasné, zřejmé, je na tom konsenzus celé vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji velmi za dodržení času a ještě přečtu došlé omluvy. Omlouvá se pan poslanec Michael Rataj, a sice dnes mezi 17. a 18.15 z pracovních důvodů, a paní ministryně životního prostředí Anna Hubáčková od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní je na řadě se svou interpelací pan poslanec Jan Lacina, je mířena na pana ministra a prvního místopředsedu vlády Víta Rakušana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lacina: Děkuji za slovo. Já si dovolím obrátit před touto interpelací na pana ministra vnitra Rakušana. Jak jistě víte, my už jsme třikrát s panem prvním místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou adresovali dopis prezidentu republiky, a to konkrétně poslední den roku 2018, poslední den roku 2020 a poslední den roku 2021 s tím, že ho žádáme nebo vyzýváme, aby se zasadil o odstranění zátarasů a plošných kontrol na Pražském hradě, protože podle našeho názoru dlouhodobě tyto plošné kontroly a zátarasy obtěžují turisty, odpuzují Pražany a donedávna podle našeho názoru poškozovaly dobré jméno Policie České republiky.

Prezidentská kancelář nám odpověděla jednou a odkázala se na rozhodnutí blíže nespecifikovaných bezpečnostních složek. My jsme dlouho nevěděli, které bezpečnostní složky to jsou, nedokázal se k tomu dopátrat ani předseda zahraničního a bezpečnostního výboru Senátu Pavel Fischer. Teď se zdá, že se trošku už ta věc zacílila, že míříme někam do bezpečnostní rady státu nebo některého z jejich pracovních výborů, takže já bych rád možná tentokrát nasměroval tu výzvu směrem k vám, pane ministře vnitra, s tím, že samozřejmě si uvědomujeme, že v tuto chvíli se obrátilo to bezpečnostní paradigma, a že teď samozřejmě jsme v situaci, která do určitého míru může nějaké ohrožení naší země reprezentovat.

Není to tedy spíše otázka jako výzva, abyste udržel toto téma prosím na mysli a ve veřejném prostoru. My víme, že jste vyzval už jednou bezpečnostní složky k tomu, aby přehodnotily ten postoj. Je mi jasné, že pravděpodobně v tuto chvíli k tomu nedojde, ale abyste to udržel ve svém myšlenkovém světě a byl byste tak laskav a ve chvíli, kdy dojde k nějaké změně v této věci, abyste nás informoval. (Předsedající: Čas.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a nyní prosím pana ministra o reakci. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane poslanče, máte dobré informace, protože policie ta opatření na Pražském hradě vyhodnocuje periodicky, vyhodnocuje je pravidelně. Já jsem skutečně po svém nástupu do funkce i na základě četných podnětů, něco od vás, od pana senátora Růžičky, ale i od dalších občanů, aby tedy bylo všemi možnými složkami státu vyhodnoceno bezpečnostní riziko a nutnost takových opatření na Pražském hradě. Jednotlivé složky to opravdu udělaly a došly někdy v lednu k rozhodnutí, že by bylo možné připravit plán zmírnění opatření na Pražském hradě, to znamená, ne zcela dát všechna opatření pryč, ale spíše posílit dozor ve vnitřní části Pražského hradu a omezit to, o čem vy mluvíte, nějaké ty zátarasy, které opravdu moc vzhledné nejsou a vytvářejí nějakou pomyslnou bariéru na té historické cestě.

Ale přišla ruská invaze na Ukrajinu a v té chvíli vydaly bezpečnostní složky rozhodnutí na základě svých vnitřních procesů, kdy detekují momentální riziko i potenciální pro Českou republiku, že v téhle chvíli není žádná vhodná doba k tomu, abychom jakákoli bezpečnostní opatření zmírňovali, a že samozřejmě objektivně existující riziko v té chvíli může být vyšší. Takže v současné době vydaly bezpečnostní složky v reakci na ruskou invazi na Ukrajině stanovisko takové, že se momentálně teď nic měnit nebude, ale že bude docházet i s vývojem ukrajinské krize k dalšímu vyhodnocování aktuálních bezpečnostních rizik. A znovu říkám, nějaký odlehčený model už byl připraven, tak je možné, že pokud se to riziko objektivně sníží, třeba skončí válka, což bychom si všichni přáli, tak v té chvíli se můžeme určitě vrátit i k diskusi o tom, jak s opatřeními na Pražském hradě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Ještě je zájem o doplňující otázku? Není, čili můžeme pokročit k další interpelaci, s kterou je vylosován pan poslanec Petr Letocha na pana ministra školství Petra Gazdíka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Letocha: Děkuji vám, paní předsedající. Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Mám připravenou ústní interpelaci na pana ministra školství Petra Gazdíka s tématem projekty Národního plánu obnovy.

Vážený pane ministře, pan ministr Síkela před několika dny prohlásil, že velké množství projektů ze schváleného Národního plánu obnovy obsahuje vady, které mohou zkomplikovat jejich financování z evropských peněz. Dle slov pana ministra bude nutné Národní plán obnovy upravit. Vzhledem k tomu, že je nemalá část prostředků určená na zajištění aktivit v oblasti školství, vzdělání a vědy, které osobně považuji za prioritní, žádám vás o informaci, zda nejsou ohroženy také projekty v gesci vámi řízeného ministerstva. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a nyní bude mít slovo pan ministr školství Petr Gazdík. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče. Implementace Národního plánu obnovy v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy běží po věcné stránce bez vážných problémů. Všechny plánované aktivity jsou v termínech realizovány, realizovatelné a stále potřebné. Dokonce přibudou tím, že do českých škol přibudou ukrajinské děti, tak část aktivit v rámci Národního plánu obnovy prospěje také jim.

Celková obálka Ministerstva školství představuje 23 miliard korun. Pro materiál, který prezentoval pan ministr Síkela, jsme poskytovali vstupy za Ministerstvo školství. Projekty Ministerstva školství neobsahují vady a nepotřebují věcné úpravy. Některé projekty však patří do oranžové kategorie, které nemají problém s vlastní realizací ve schválených termínech, ale chybí zdroje na pokrytí DPH. To se v tuto chvíli snažíme řešit a v nejbližších týdnech předložím na vládu návrh řešení problému s DPH.

Ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu bylo Ministerstvo školství vyzdvihnuto jako jeden z mála rezortů, kde implementace Národního plánu obnovy probíhá bez problémů včetně komunikace směrem k Ministerstvu průmyslu a obchodu. Máme nastaven systém pravidelného čtvrtletního reportování, zpracováváme řídící a kontrolní systém na úrovně realizátorů jednotlivých komponent, postupně naplňujeme webové stránky a nové informace pro žadatele a příjemce. V rámci mise Evropské komise proběhla návštěva paní generální ředitelky Céline Gauer na základní škole Londýnská, kde jsem byl osobně přítomen. Paní generální ředitelku jsem provedl a prezentovali jsme jí využití prostředků na pořízení digitální techniky v době covidu, a tak i ze strany Evropské komise to bylo velmi oceněno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP