(16.10 hodin)
(pokračuje Ivan Bartoš)

Takže jsem vám zde ten plán sdělil. Můžete říct svým lidem, ať sledují třeba i mé sociální sítě, kde ve všech krocích ve věcech bydlení a dostupného bydlení informuji a i v tomto směru jednám v Evropské komisi i v rámci našeho budoucího předsednictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji panu ministrovi.

Nyní ještě zkonstatuji, že došla omluva pana ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, a to dnes od 16 do 17.30 hodin z pracovních důvodů.

A nyní je na řadě interpelace pana poslance Jana Síly, která je mířena na pana místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Prosím.

 

Poslanec Jan Síla: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěl bych vás interpelovat v zastoupení většiny zdravotníků a obyvatel této země. Podle sporného vyjádření premiéra pro Českou lékařskou komoru cituji: "Platby za státní pojištěnce v tomto roce nebudou sníženy, pouze ponechány na stejné úrovni jako vloni. Předvolební slib vaší vlády pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce byl zrušen." A jak uvedl pro Deník.cz ministr Jurečka, přichází to v úvahu nejdříve v roce 2024.

Možná se dá souhlasit s vaším a premiérovým tvrzením, že v letošním roce ještě budou mít zdravotní pojišťovny díky svým rezervním fondům dostatek finančních prostředků na úhradu zdravotní péče, ale problémy nastanou jistě v příštím roce vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny nebudou mít žádné rezervy, a navíc přibude platba za zdravotní pojištěnce ukrajinských utečenců tím pádem. A proto vám kladu zásadní otázku: Jak zajistíte financování zdravotnictví v příštím roce, to je v roce 2023, když se nedá vyloučit podzimní vlna koronavirové infekce, epidemie, a musíme zaplatit zdravotní pojištění za ukrajinské uprchlíky? Prognóza 5,6 miliardy na tuto péči za ukrajinské uprchlíky je podle mého názoru podhodnocená, protože dle údajů WHO je na Ukrajině mnohonásobně vyšší frekvence tuberkulózy rezistentní na běžnou léčbu, HIV a dalších chorob.

Již od března by mělo probíhat dohodovací řízení o platbách za zdravotní péči. Zajímal by mě váš postoj k těmto jednáním. Nechci vás tlačit ke zdi, ale zajímal by mě termín, kdy si představujete zavedení automatické valorizace plateb za státní pojištěnce a varianty vyměřovacích... (Předsedající: Čas.) ... základů k výpočtu valorizace. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Nyní bude reagovat pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

A já v mezičase přečtu došlou omluvu, a sice pana poslance Patrika Nachera, od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů bude pan poslanec omluven.

A nyní pan ministr zdravotnictví. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Děkuji, paní předsedající. Tak já jsem to tady říkal několikrát, ale opakování matka moudrosti, postupně si to takto každý zapamatuje a tak děkuju za tu příležitost, že to můžu už posedmé znovu zopakovat, a rád to činím.

Valorizace plateb za státní pojištěnce tak, jak je to v souladu s naším programovým prohlášením, bude od prvního možného termínu, což zřejmě každý v této Poslanecké sněmovně ví, že je leden 2023. Bohužel jsme se nestali vládou tak brzo, abychom mohli valorizovat úhrady za státní pojištěnce už od ledna 2022.

Co se týče peněz zdravotních pojišťoven, v letošním roce absolutně péče není ohrožená. Za ukrajinské uprchlíky bude vybráno pojištění, které bude platit stát. Ano, je to pravda, toto pojištění přibude pojišťovnám ve výši zhruba 5 miliard, možná 6 miliard, záleží na počtu uprchlíků. Část té péče navíc bude hrazena z Evropské unie, typicky očkovací látky. Dneska jsme vyjednali dodávku asi 30 000 dávek očkovacích látek, které nejsou v České republice součástí schématu, ale jsou součástí schématu na Ukrajině.

To se týká i obav z tuberkulózy. Rozumím těm obavám, ale ty obavy jsou liché, protože u dětí tento problém v podstatě vůbec nehrozí, u mladých žen ten problém hrozí limitovaně. Máme nastavené schéma, které doporučuje WHO obecně u uprchlíků ze zemí, kde je větší výskyt tuberkulózy, a toto schéma zavádíme jak v těch UA POINTech, tak jsme je poslali jako doporučení po dohodě s odbornými společnostmi, příslušnými odbornými společnostmi zdravotnickým zařízením, kde jsou schopné provádět vyšetření včetně snímků plic ve dvou projekcích u rizikových skupin pacientů. Navíc jsme se dohodli tento týden s komisařkou, která navštívila Českou republiku, na tom, že velmi pravděpodobně získáme přístup do dokumentace, zdravotnické dokumentace pacientů z Ukrajiny. Ale to už je jenom vedlejší bod.

Teď k těm penězům. V současné době víme, že příjmy pojišťoven budou v roce 2022 dosahovat 440 miliard. Příjmy - ty nejnovější predikce jsou, že ty příjmy se pravděpodobně sníží na 429 miliard, a to i po započítání všech rizik spojených s uprchlickou krizí. To znamená, celkový deficit systému v letošním roce by tedy měl být 11,4 miliardy. To vypadá jako velké číslo, ale toto číslo se liší o 2 miliardy od toho, co předvídaly pojišťovny v loňském roce i po započítání úhrad za státní pojištěnce. Úhrady za státní pojištěnce, to navýšení v letošním roce, vycházelo z toho, že zůstatek bude 11 miliard. My jsme dneska prakticky jistí, že ke konci roku 2022 budou dosahovat rezervní fondy nějakých 40 miliard, to znamená, péče v letošním roce v žádném případě nemusí být, nemůže být ohrožena.

A máte pravdu, z hlediska financování roku 2023 je potřeba nějakým způsobem pokračovat dál i kvůli dohodovacímu řízení. A proto, a tady naprosto souhlasím, je potřeba do konce června mít jasnou představu o tom, jak bude valorizována úhrada za státní pojištěnce. Takto jsem se dohodl s poskytovateli, takto jsem se dohodl na dohodovacím řízení v současné chvíli, a to je vlastně odpověď, a doufám, že to tak mohu udělat na interpelaci číslo 66, která je v tomto směru velmi podobná. Předpokládám, že se kolega Koten nedostane s touto interpelací k pultíku.

V současné době tedy probíhá dohodovací řízení s Ministerstvem financí o způsobu, jakým valorizace bude probíhat, zda bude procentuální, nebo bude vycházet z nějakého výpočtu. Předpokládám, že to bude načteno jako pozměňovací návrh v prvním čtení zákona o úhradách za státní pojištěnce, a moje představa je, že to bude dlouhodobý systém valorizace úhrad za státní pojištěnce, který musí mít jednu zásadní podmínku - že systém státních pojištěnců je něco, co jinde v cizině není - tak musí mít tu zásadní podmínku, že ta úhrada nebude vyšší nebo že bude porovnatelná s úhradou, kterou platí ti, co mají minimální mzdu. Současně ta úhrada musí predikovat pro pojišťovny nějaký vývoj, který ale nebude mít ten rizikový faktor, že kdyby se snižovala HDP nebo průměrná mzda nebo minimální mzda, že by došlo k snížení úhrad za státní pojištěnce. V takové fázi to musí být stabilní.

To znamená, v letošním roce opravdu nemám žádné obavy. V příštím roce bych sdílel vaše obavy, kdyby nebyl tento pozměňovací návrh přijat, ale já předpokládám, že o něm nebude diskuse, že spíš budeme debatovat o modelu, který je optimální.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Já velmi děkuji za dodržení času. A je zájem o doplňující otázku? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Síla: Děkuji za informaci, byla vyčerpávající. Nicméně bych se chtěl ještě zmínit o tom, proč se tady na to tážu posedmé, říkáte, že odpovídáte. Tady je jeden fakt, že skutečně ministr Jurečka čili člen vaší vlády se vyjádřil, že to nebude v roce 2023, že to bude nejdřív v roce 2024, kdy automatická valorizace plateb za státní pojištěnce naběhne. Proto jsem se na to ptal a chtěl jsem od vás ujištění. Byl jsem ujištěn, čili jsem spokojen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Takže je ještě zájem o reakci pana ministra? Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Je třeba využít, paní předsedající, ten čas k tomu, aby člověk mohl a měl tu příležitost diskutovat s poslanci. Vy jste se mě neptal sedmkrát, různí jiní poslanci se mě ptali a já se snažím odpovídat vždycky stejně, protože si myslím, že ten problém je složitý a bude velmi intenzívní diskuse o tom modelu. Netuším, co kde v médiích zaznělo. Já jsem se o sobě v médiích dověděl věci, které jsem nikdy neřekl, a to si myslím, že se týká každého z nás, a to je normální, protože člověk někdy řekne něco, co třeba není úplně jasné, a pak to může být různě interpretováno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP