(15.10 hodin)
(pokračuje Martin Kolovratník)

A představa, že tu novelu, kterou chcete odložit, posunout, rychle projednáte, je upřímně asi trochu mimo realitu. Bude to prostě nějaký čas trvat tady ve Sněmovně, bude se k tomu pak vyjadřovat Senát, může se to k nám vrátit, pak se k tomu bude vyjadřovat pan prezident a tak dále.

To, na čem chci ilustrovat tu nepřipravenost, to je vzkaz hlavně do řad ODS, že váš koaliční partner Piráti podle mého názoru absolutně neví, o čem to je, a pan ministr Bartoš prostě není připraven. Ve svém facebookovém účtu někdy 19. ledna řekl velmi stručně: Chceme zrušit institucionální integraci, podle nového stavebního zákona by stavební úřad měl převzít všechno, my ale chceme princip jeden úřad - jedno razítko. Takže pan ministr nechce institucionální integraci... (Předsedající: Pane poslanče, váš čas.) Už končím, bude to jenom už ta otázka, prosím o pět vteřin. Ptám se, jak chcete docílit principu jeden úřad - jedno razítko, když chcete nechat stavební úřady na obcích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Pan ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš je řádně omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Nyní bych si dovolila dát slovo paní poslankyni Karle Maříkové, která byla vylosována další v pořadí, která přednese ústní interpelaci na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Víta Rakušana. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, podle komisařky Johanssonové bylo dosaženo plné podpory zavedení povinné solidarity při přerozdělování uprchlíků ode všech členských zemí Evropské unie. Podle francouzského ministra vnitra tato povinná solidarita při přerozdělování uprchlíků nebude dobrovolná, bude zaveden mechanismus velké solidarity v otázkách distribuce imigrantů a bude se platit velká finanční podpora těm, kdo budou chtít fyzicky převzít imigranty na své území. Tato nová takzvaná solidární distribuce uprchlíků tedy nahrazuje odmítnuté povinné kvóty. Bylo oznámeno, že definitivní schválení dohody bude podepsáno 3. března v Bruselu. Za Českou republiku jste měl podepsat vy a mě by zajímalo, jestli k tomu podpisu vůbec došlo, protože nikde v médiích jsem nezaregistrovala, zda tomu tak bylo. A jakou míru solidarity bude mít Česká republika? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času a nyní bych požádala o odpověď pana ministra vnitra, pana Víta Rakušana. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, já jsem za tuhle interpelaci moc rád, protože se v prostoru virtuálním, i slovy různých politiků nejrůznějších stran, především těch opozičních, a na jejich sítích objevovaly nejrůznější informace. Ono je vždycky nejjednodušší se zeptat a jste první, kdo to tady v Poslanecké sněmovně udělal. Já jsem vám za to vděčný, protože, když se někdo zeptá, dostane odpověď.

A ta odpověď je jasná: 3. 3. se v Bruselu na Radě ministrů vnitra o žádné povinné solidaritě nejednalo. To téma nebylo na programu našeho setkání. Lze dohledat z oficiálních dokumentů, že 3. 3. se v Bruselu jednalo sedm hodin o institutu dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny. Sedm hodin se jednalo proto, že státy V4 na počátku jednání nesouhlasily s francouzským návrhem deklarace. Měli jsme mnoho separátních jednání a finálně byl schválen polský návrh, který byl odsouhlasen všemi státy Evropské unie včetně Maďarska, které mělo na začátku největší věcné výhrady proti původně předkládanému návrhu. Tedy téma povinné solidarity vůbec nebylo otevřeno.

Téma povinné solidarity v této chvíli francouzské předsednictví podle mých informací nehodlá předkládat ani v pondělí na Radě ministrů Evropské unie a bude se jednat opět výhradně o téma Ukrajiny, imigrační vlny, která se chystá, kde mimochodem Česká republika sama připravuje dokument, který se budeme snažit představit našim partnerům, který Českou republiku identifikuje a definuje jako postižený stát, a snažíme se dostát ve všech úrovních podpory ze strany Evropské unie na úroveň všem hraničním státům s Ukrajinou, to znamená Polsku, Maďarsku, Slovensku a tak dále.

Tedy je to dezinformace? Nejednalo se o tom, nic schváleno není. Zkušení vyjednavači - jednoho tady vidím - na úrovni Evropské unie vědí, že se nic nepodepisuje. Pamatuji si, že bývalý pan premiér nám tady také říkal, že žádný Green Deal nepodepsal, a měl pravdu, protože ono se nic nepodepisuje. Ale nejenom že jsem nic nepodepsal, ale to téma nebylo ani otevřeno. Znovu říkám, je to dohledatelné v oficiálních dokumentech.

A ještě mám čas, to je dobře, tak poznámku k tomu. Rozhodně za Českou republiku odmítáme povinné kvóty, máme to v programovém prohlášení. Myslím, že to je kontinuální postoj České republiky k danému tématu. Povinná solidarita jako nějaká představa francouzského předsednictví se podle mých odhadů nebude ani projednávat, a to vlivem aktuální změněné situace na mezinárodním poli, a navazující české předsednictví rozhodně téma povinné solidarity do své agendy zvedat nebude. Děkuju vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Pane ministře, já vám děkuju za dodržení času na odpověď. Zeptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku? Ano, chce. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Děkuji za odpověď, pane ministře. Mě by ještě zajímalo, jaké jsou závěry toho usnesení, toho polského návrhu, o kterém jste se zmiňoval.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Poprosím pana ministra vnitra o odpověď na doplňující otázku. Děkuji.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Určitě, děkuju. To je právě to, co jsme tady potom schvalovali v Poslanecké sněmovně. Možná tuším - jestli bude čas, tak se k tomu dostaneme - to je myslím institut dočasné ochrany, kde původní návrh francouzského předsednictví nijak blíže nedefinoval osoby ze třetích zemí. Na základě námitek Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky bylo posléze do usnesení prosazeno, že se jedná maximálně o osoby ze třetích zemí, které mají trvalý pobytový statut na území Ukrajiny a kde je primárně podporována v té chvíli návratová politika do zemí původu, takže to byl ten obsah celé debaty. A zároveň jsme ještě s polskou stranou do usnesení dostali, Česká republika také dala svůj návrh konkrétního usnesení, to, že daná věc může být ošetřena i národní legislativou. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuju, pane ministře. A nyní dávám slovo panu poslanci Vladimíru Zlínskému, který byl vylosován další v pořadí k přednesení ústní interpelace na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Zlínský: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře zemědělství, Rusko i Ukrajina jsou zásadními světovými producenty obilí - 30 %, kukuřice 19 %, slunečnicového oleje 80 %. V rámci válečných opatření pozastavila Ukrajina vývoz svého obilí do zahraničí. Dále Rusko produkuje 13 % celosvětového množství hnojiv, jejichž vývoz v rámci odvetných opatření pozastavilo. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že 50 % celosvětové produkce potravin závisí na hnojivech. V důsledku těchto a dalších změn je očekáván celosvětový pokles produkce obilovin až o 50 %. Lze předpokládat, že pokles produkce potravin povede k dalšímu skokovému zdražení na světových i lokálních trzích a může v některých zemích vést k hladomoru, sociálním bouřím a k ještě většímu zhoršení globální bezpečnosti.

V rámci snahy o zmírnění současného napětí ve společnosti se tedy ptám: Jaká opatření připravila a již učinila současná vláda k tomu, aby zajistila v následujícím období pro naše občany dostatečné množství potravin za přijatelné ceny? Za jaké cenové hladiny běžných potravin pro naše občany budete akceptovat opuštění myšlenky, že tržní prodej obilovin na evropské burze a volný trh jsou jedinou léčbou na tyto současné narůstající problémy s cenami potravin? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času. Pan ministr zemědělství je omluven, konstatuji, řádně omluven, a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Další, kdo je připraven se svojí interpelací, je pan poslanec Roman Kubíček, který přednese ústní interpelaci na ministra průmyslu a obchodu, kterým je pan Jozef Síkela. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP