(15.00 hodin)

 

Poslankyně Berenika Peštová: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, k 1. 1. 2022 nabyl účinnosti nový stavební zákon, který řeší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a zřízení krajských stavebních úřadů. Máme 24. 3. a já se ptám, jak byly splněny konkrétní úkoly dané zákonem, to je založení nového finančního místa v integrovaném informačním systému státní pokladny, změny ve státním rozpočtu, rozpočtová kapitola a eliminace prostředků mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Nejvyšším stavebním úřadem. Druhá otázka: jak budete zdůvodňovat neplnění milníku, kterým je zřízení Nejvyššího stavebního úřadu, a jak budete argumentovat Evropské komisi jeho nesplnění, když podmínkou schválení byla reforma stavební správy v České republice a komise odsouhlasila částku 1,6 miliardy na zřízení a implementaci Nejvyššího stavebního úřadu? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času a nyní bych požádala pana ministra financí Zbyňka Stanjuru. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, je to trochu střelba mimo terč, ale proč ne. Víte stejně dobře jako já, že problematika Nejvyššího stavebního úřadu spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj a problematika Národního plánu obnovy patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Ale není žádný problém, abych vám na vaše otázky odpověděl.

Pokud máme upřímnou obavu o to, jak to bude s Nejvyšším stavebním úřadem, doporučuji podpořit sněmovní tisk 137, novelu stavebního zákona, který ten z našeho pohledu špatný nápad gigantického Nejvyššího stavebního úřadu eliminuje na rozumnou mez. Nicméně formálně, z hlediska státního rozpočtu, ty kroky učiněny byly. Jistě jste si všimla, paní poslankyně, že v návrhu státního rozpočtu, který schválila Poslanecká sněmovna, je nová rozpočtová kapitola s číslem 363, Nejvyšší stavební úřad, takže formálně je všechno splněno. A je také pravda, že Poslanecká sněmovna schválila návrh vlády, že v této kapitole je nula korun českých. To je politické rozhodnutí vlády, protože rozpočet je výsostně politické rozhodnutí vlády a následně většiny v Poslanecké sněmovně. Nicméně formálně ty kroky, na které jste se ptala, jak je to zařízeno v systému státní pokladny, tak to zařízeno je. Jenom jsou tam výdaje z rozhodnutí Poslanecké sněmovny stanoveny ve výši nula a po schválení té předložené novely stavebního zákona, ke kterému předpokládám dojde - ale máte pravdu, jsme ještě na začátku legislativního procesu, takže můžeme odhadovat, kdy to bude. Já se do těch odhadů pouštět nebudu, ale máme vůli, aby tato novela byla schválena, a máme vládní většinu, tak dojde k částečnému odložení zřízení státní stavební správy i faktického vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a ta agenda bude nadále vykonávána Ministerstvem pro místní rozvoj a financována z jeho rozpočtu.

A co se týče Národního plánu obnovy, já bych doporučoval docela podrobné jednání, až na to bude prostor, protože tak lajdácky a tak špatně připravený dokument se málokdy vidí. V okamžiku, kdy tady bude pan ministr průmyslu a obchodu, který je na zahraniční služební cestě, tak bychom dostali docela podrobnou informaci o všech připravovaných projektech a byly by rozděleny a barevně označeny zelenou ty, které uskutečnit lze, které jsou v dobrém stavu přípravy, a červenou, která ukazuje významné problémy v tomto projektu, a je to v zásadě červený dokument. V této chvíli probíhají jednání s Evropskou komisí. Nejsme zdaleka jediný stát, který projednává upgrade nebo update Národního plánu obnovy. Řeší to v podstatě skoro všechny členské státy, některé to ještě nemají ani schválené. Myslím, že to všechno dobře víte, takže i s tímto milníkem se vypořádáme tak, aby nebylo ohroženo čerpání.

Jenom připomínám, že ve státním rozpočtu na letošní rok jsou plánované výdaje Národního plánu obnovy kryté z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 45,3 miliardy korun a podrobné členění podle jednotlivých kapitol, komponent, stejně jako rozdělení na běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny docela podrobně v dokumentu zpracovaném v návrhu státního rozpočtu.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji ministrovi financí za dodržení času v rámci odpovědi a zeptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Ano, avizuje, že ano. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Já vám děkuji, pane ministře, za odpověď. Je sice pravda, že jsem se vás ptala, jak budete argumentovat komisi, že částka, která byla uvolněna na něco, nebyla na to vůbec použita, ale to je váš boj, jak říkáte správně, vy jste vláda, vy rozhodujete, nebo vy jste ti, kteří vládnou. Mně spíš jde o to, že tady máme občany, kterým říkáme, že jsme právní stát, máme tady zákony, které nabývají účinnosti, všichni je dodržujeme a chceme, aby byly dodržovány. Stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2022, změnový zákon 1. 2. 2022. To, co tady jste dali do Poslanecké sněmovny, to se snažíte nějakým způsobem přibrzdit nebo ospravedlnit něco, co vlastně nekonáte. Já se jenom ptám, jakým způsobem budete obhajovat to flagrantní porušení zákona, protože vy ten zákon vůbec nedodržujete. Ten zákon tady je a vy se podle něho vůbec neřídíte. O to mi jde.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času a požádám o odpověď pana ministra financí. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Jestli jsem správně pochopil, tak se ptáte, paní poslankyně, jak budeme argumentovat, až budeme vyjednávat ten update Národního plánu obnovy. Tak já nebudu vyjednávat, je to logické, podle rezortu, ale předpokládám, že argumentace bude změna legislativy.

A k tomu, co vy říkáte, také musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud máme vůli ten stavební zákon změnit tak, aby byl lepší a funkčnější, tak mi připadá neodpovědné a nehospodárné, abychom dělali výdaje, které by vlastně byly jednorázové a které by se za několik týdnů či měsíců ukázaly jako zbytečně vynaložené výdaje. To je ten argument. My jsme vás na to upozorňovali v minulém volebním období, vy jste na to neslyšeli. Já to plně respektuji, že jste měli většinu vy a SPD, kteří jste to prohlasovali. Na druhé straně, pokud máme tak vysoký deficit a chceme nakládat zodpovědně s penězi daňových poplatníků a pokud takový výdaj považujeme za nehospodárný, tak jsme ten výdaj prostě neučinili. A není to rozhodnutí vlády, je to rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Jedna věc je, že to vláda takhle předložila, k tomu se plně hlásím. Jako člen Poslanecké sněmovny se plně hlásím k tomu, že jsem hlasoval pro tento návrh. Ale bylo to svobodné rozhodnutí dolní komory našeho Parlamentu, která návrh státního rozpočtu schválila.

Já myslím, že bychom měli mít na paměti jinou věc, a v těch obecných deklaracích se vlastně shodujeme, aby stavební řízení bylo kratší, flexibilnější, abychom lépe stavěli. Lišíme se v názoru, jaké nástroje, jaké instituce k tomu použít. To mi přijde jako legitimní politický spor, na tom není nic špatného. My prostě na tuto otázku máme jiný názor než vy, ale respektuji váš názor a vaše uchopení, jak zajistit to, abychom stavební řízení měli prostě kratší.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Pane ministře, děkuji za dodržení času a za vaši odpověď. Nyní bych si dovolila dát slovo panu poslanci Martinu Kolovratníkovi, který byl vylosován další v pořadí, k přednesení ústní interpelace, a to na místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj, pana Ivana Bartoše. Ještě zároveň řeknu, že se připraví paní poslankyně Karla Maříková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Vidíte, linka stavebního zákona se bude prolínat i do mé interpelace, byť už jsem to řekl před chvílí, bude se o tom jednat hlavně zítra. A škoda, že Zbyněk Stanjura teď odešel, ono to jeho vystoupení chce ještě malou reakci nebo doplnění. Stavební zákon tady nakonec finálně byl odhlasován počtem 106 hlasů, 106 poslanců předchozí Sněmovny ho nakonec potvrdilo, takže nebylo to jenom ANO a SPD. A jak říkám, škoda, že Zbyněk Stanjura odešel, protože v té své interpelaci navazuji na to, na co on byl dotazován a na co reagoval. I já respektuji, je to politické rozhodnutí, je to jeden politický názor, proti němu druhý politický názor, ale milí kolegové a milý nepřítomný pane ministře Bartoši, vy na to nejste připraveni, na tu změnu. Tak jak to tady teď Zbyněk Stanjura obhajoval, že to chcete udělat jiným způsobem, odlišným od nás, že na to máte vládní většinu, tak jenom stručně rychle povím: jsme na konci března, jak řekla Berenika Peštová, ten zákon platí od 1. ledna. A já bych si dokázal představit, kdyby vaše předvolební sliby platily a byli jste kompetentní a připravení, no, tak jste tu asi mohli - dobře, ne v listopadu, ale možná v prosinci - jste mohli přinést kvalitní, dobrou novelu, všechno odložit, všechno tady prohlasovat a byli byste konformní. Je konec března a neudělali jste zatím nic. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP