(15.20 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, tady naše oblíbené téma emisní povolenky, velmi mě k tomu nutí dneska cena energií dopadající na občany České republiky. Jenom řeknu, co konstatovala Evropská komise, když jsme ji upozorňovali na to, že emisní povolenky se staly předmětem spekulací. Evropská komise vyhlásila, že enormně drahé povolenky nejsou výsledkem investičních nákupů nevýrobních subjektů, a naprosto odmítla tvrzení některých účastníků trhu, že se emisní povolenky staly předmětem spekulací.

No, co se stalo minulý týden? Agentura Bloomberg vydala toto prohlášení: prudký pokles cen emisních povolenek, který začal v den invaze Ruska na Ukrajinu a pokračoval až do 7. března, byl podle analytiků způsoben zejména spekulativními obchody. Pan bývalý premiér Babiš na to upozorňoval už minulou vládu. A nyní se bude dít co? Potřebujeme někoho, kdo bude vyjednávat v Evropské unii o změně směrnice vydávání emisních povolenek EU ETS tak, aby došlo ke snížení cen finálních výrobků. Jenom tady dám některé příklady, protože se budeme vracet zpátky k uhlí, a uhlí vydává dvojnásobek CO2 na jednotku toho výkonu, to znamená, že bude zatíženo větší emisní povolenkou, to je takové perpetuum mobile. My se vlastně nemůžeme dostat od drahého plynu k uhlí, protože ono zase bude zdraženo tou emisní povolenkou.

A jenom bych tady řekl nějaké příměry. V lednu roku 2018 stála emisní povolenka 4,85 eura, v průměru roku 2021 byla cena 54,2 eura a maximální cena ze dne 10. 2. 2022 byla 97 eur. Takže budu žádat informaci, jakým způsobem bude pan ministr postupovat při vyjednávání změny směrnice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Konstatuji také, že pan ministr průmyslu a obchodu Jan Síkela je řádně omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Další, kdo je připraven se svou interpelací, je pan poslanec Josef Flek, který přednese svou ústní interpelaci na ministra školství pana Petra Gazdíka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Flek: Děkuji. Vážená paní místosedící, vážení kolegové, vážení ministři, rád bych se zeptal pana ministra Petra Gazdíka na téma dopady covidu. Vážený pane ministře, téma posledních týdnů je jasné, a je to ruská agrese na Ukrajině, následný příliv uprchlíků přišel po dvouleté vlně covidu, na jejíž vliv na školy se jakoby zapomnělo. Byly to dva roky částečně zavřených škol, doba karantén, online výuky, a nyní už zmíněná uprchlická krize, se kterou se bude potýkat asi každá česká škola. Jak nás ujistíte, že se Ministerstvu školství podaří vrátit výuku opět do normálu, a jaké kroky v tomto podniká? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. A nyní bych požádala pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana Petra Gazdíka. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče, chci vás ujistit, že na problémy, které máme po covidu, jsme ve školách nezapomněli. To, že teď tady máme válku, to, že příliv uprchlíků je další komplikací pro naše školy, ale zároveň výzvou pro Českou republiku do budoucna, to je pravda. Na druhou stranu následky, které některé nezvládnuté části covidové epidemie způsobily ve školách, to, že české děti chodily nejméně do škol v období covidové epidemie z celé Evropské unie, je prostě fakt, a proto bych rád zdůraznil, co Ministerstvo školství v minulých měsících či letech učinilo pro to, aby tuto situaci napravilo.

Od srpna roku 2020 se konaly letní vzdělávací kempy pro žáky základních a středních škol, kteří zmeškali učivo kvůli koronaviru, vzdělávací dny organizovala Asociace školních sportovních klubů s finanční podporou Ministerstva školství, a naučně-vzdělávacím programem prošly tisíce dětí. Děti měly program zdarma, vše bylo hrazeno z dotace ministerstva.

V roce 2001 to bylo 5 169 letních kempů ve všech krajích v České republice v červenci a srpnu, toho se zúčastnilo 89 000 dětí plnících povinnou školní docházku. Program se soustředil na pohyb dětí, na doučování, v hodnocení účastníků, jejich rodičů převažovaly kladné ohlasy. Na přelomu září a října 2021 byla předložena zpráva o dopadech pandemie covid-19 na vzdělávání, průběžná aktualizace výsledků studií k šíření omikronu byla vypracována následně. Byl vypracován také národní plán doučování, v období roku 2021 byly školy podpořeny částkou 250 milionů korun ze státního rozpočtu, šlo o prostředky na vlastní doučování, na metodickou podporu škol, byly zapojeny i pedagogické fakulty. Kromě podpory samotného doučování sekundárně směřovaly k aktivitám, rozvoji všech dimenzí osobnosti žáka a cílem je kompenzace psychických a sociálních deprivací způsobených distanční výukou.

V současné době řešíme v rámci Národního plánu obnovy snížení nerovností ve vzdělání jako jednu ze zásadních priorit, která přímo navazuje na problémy způsobené nemocí covid-19 v dlouhodobém horizontu, finanční prostředky ve výši 1 miliardy korun na doučování žáků v období od ledna tohoto roku do června roku 2023, žákům škol bude poskytována podpora prostřednictvím doučování přímo ve školách a ve školských zařízeních, finanční prostředky ve výši 2 miliard korun na podporu škol vzdělávajících děti a žáky sociálně znevýhodněné, to jest mající vyšší index socioekonomického znevýhodnění.

Také se zaměřuji na prevenci digitální propasti, která s následky nemoci covid-19 přímo souvisí, finanční prostředky jsou zde ve výši 4,3 miliardy korun. Cílem investice je zajistit, aby bylo digitální vybavení dostupné všem žákům, a tak předejít digitálnímu vyloučení. Investice obsahuje aktivitu, kdy byly základním školám a nižším stupňům gymnázií poskytnuty prostředky 1,27 miliardy korun na ICT, vybavení pro výuku na dálku, na tuto intervenci navazuje cíl, aby 80 % škol vytvořilo fond mobilních digitálních řízení.

Dále máme investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť a dále v rámci excelentního výzkumu a vývoje v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví, předpokládané náklady 5 miliard korun, zde budou podpořeny prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenských disciplín. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Pane ministře, já vám děkuji za dodržení času a zeptám se, jestli pan poslanec Josef Flek chce dát doplňující otázku? Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Flek: Děkuji. Děkuji za obsáhlou odpověď. Já bych se chtěl zeptat ještě, zda by bylo možné říci, jaké konkrétní kroky máte pro tento rok nachystané jako Ministerstvo školství. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji a požádám pana ministra školství o odpověď. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: To byly ty kroky v rámci Národního plánu obnovy, které jsem zmiňoval v závěru. Ty samozřejmě budou teď nějakým způsobem kombinovány s podporou také výuky češtiny a podpory v rámci psychických problémů nebo začlenění ukrajinských dětí, o těch teď vyjednáváme s Evropskou unií, aby tyto prostředky Národního plánu obnovy mohly být rozšířeny právě v důsledku toho, že do České republiky podle odhadů přijde nebo už přišlo více než 100 000 ukrajinských dětí, a ty cíle, které jsou v rámci Národního plánu obnovy v důsledku nemoci covid-19 a dlouhodobých problémů dětí v sociálním vyloučení, tak jsou velmi podobné paradoxně, jako mají ukrajinské děti, které budeme začleňovat. Takže tady ty aktivity se budeme snažit nějak podporovat vzájemně. A já už jsem byl na návštěvě v Bruselu a Evropská komise už přislíbila, že ty prostředky v rámci této oblasti navýší. V tuto chvíli se o tom vyjednává. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP