(15.30 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

A současné problémy České republiky, a to občané vidí, protože to každý den pociťují, jsou závažné a je potřeba, aby se jimi vláda prioritně zabývala, a to naše vláda dělá. Přišli jsme s konkrétními kroky na řešení drahé energie. Řešíme koronavirovou krizi ne chaosem, ne zmatenými rozhodnutími, ale konstruktivně, rozumně, srozumitelně. Předěláváme rozpočet, který jsme zdědili v katastrofálním stavu, a tak dál a tak dál. To jsou důvody, proč se nemohu věnovat všemu, čemu bych se chtěl věnovat a na co bych se třeba i jinak podíval. Tolik obecná odpověď.

A ještě nemohu nezmínit jednu věc, která mi připadá trošku úsměvná, když mě tady teď interpelujete. V minulých letech byla česká politika zatížena problémy, které měl bývalý premiér, váš pan předseda Andrej Babiš, mluvilo se tady o tom, střet zájmů, čerpání dotací, Čapí hnízdo. Nevšiml jsem si, že by poslanci hnutí ANO chtěli po panu premiérovi odpovědi na otázky týkající se těchto kauz. Bylo to přesně naopak, bránili jste ho, přestože ty kauzy poškozovaly zájmy České republiky a zájmy občanů.

A teď jenom na okraj ke Karlu Krejzovi. Já jsem s ním neměl možnost důkladně mluvit, ale krátce jsem se ho zeptal. Karla Krejzu znám řadu let, znám ho jako úspěšného místostarostu Litoměřic, které pod jeho vedením a vedením jeho týmu, jeho kolegů, vzkvétají. A měl jsem se o tom možnost sám přesvědčit při svých cestách po České republice. Chci také říct, že Karel Krejza prošel řadou voleb, byl opakovaně zvolen jak na komunální, tak celostátní úrovni. V posledních parlamentních volbách získal takřka pět tisíc preferenčních hlasů a byl zvolen poslancem.

Ta kauza, o které vy mluvíte a kterou tady zmiňujete, je myslím více než deset let stará. Pokud mám dobré informace, Karel Krejza působil ve firmě Český holding od roku 2003 do roku 2012, již deset let v ní není aktivní. Já ale žádné detailnější informace o jeho působení tam nemám. Podle jeho slov, jak jsem s ním měl možnost krátce mluvit, je pravda, že jeden z významných projektů, které firma za jeho působení v této společnosti připravovala, nedopadl úspěšně a měl negativní dopad na ekonomiku celé firmy. Za nezdarem toho projektu podle slov Karla Krejzy stála hypoteční a ekonomická krize, která tvrdě dopadla na developerské projekty tohoto typu. Je určitě známo všem, kteří podnikají, že prostě ne všechny podnikatelské záměry vyjdou. To se stalo i této firmě. To Karel Krejza přiznává, nijak se té zodpovědnosti nezříká, ale je potřeba taky říct, že významné podnikatelské projekty vždy schvaluje valná hromada, tedy akcionáři, jejichž vůli vedení společnosti následně realizuje, a propojení nákupu nemovitostí několik let po odchodu Karla Krejzy z té firmy s neúspěšným podnikatelským záměrem by prostě nemělo být spojováno s nějakými minulými aktivitami.

Tolik to, co o tom vím a jak jsem měl možnost o tom krátce s panem poslancem Krejzou mluvit. Až budu mít čas, tak se podívám určitě i na tu reportáž, ale po pravdě říkám, že tuto příležitost jsem ještě neměl.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Pane předsedo, čas. Děkuji předsedovi vlády za odpověď a zeptám se paní poslankyně Bereniky Peštové, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že jde k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Vážený pane premiére, já vám děkuji za vyčerpávající odpověď, která samozřejmě vůbec nesměřovala k tomu tématu. Ze začátku jste mi vysvětlil, co všechno jste museli napravovat nebo musíte napravovat.

Ta reportáž je zajímavá, protože pan poslanec Krejza se tam sám přiznal, že to nezpochybňuje. Ale když si opravdu vezmu, říkám, že jsem tu nová, těch mimořádných schůzí, které tady byly v minulém volebním období svolány vždycky kvůli nějaké aféře, tak proto jsem se ptala, jak se k tomu postavíte vy, protože vy jste byli ti, kteří vyzývali. Ano, vždycky to je ta opozice, nebudou to samozřejmě ti spolupracovníci, aby vyzývali svého vlastního předsedu, aby nějakým způsobem abdikoval nebo aby se k tomu stavěl tak, jak jste ho vyzývali vy. Ale mě to zajímá, protože vy jste se pasoval do té role, kdy říkáte, že chcete, aby všechno bylo řádně prověřeno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Paní poslankyně, čas. Požádám v tuto chvíli o reakci předsedu vlády Petra Fialu.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: A to je právě ten rozdíl, paní poslankyně. Já jsem tady zmiňoval minulé kauzy právě proto, že si myslím, že se všem má měřit stejným metrem a že se prostě máme ptát i vlastních kolegů, jestli se dopustili něčeho, co je špatné, nebo nedopustili. Já jsem to udělal, pana poslance jsem se zeptal, jeho ujištění jsem dostal. Musím taky říct, že pan poslanec nijak netají to, že ten podnikatelský záměr nevyšel, že nedopadl dobře, k tomu se podle mě jasně postavil. Ale já si nejsem v tuto chvíli vědom toho, a ty signály nemám, že by se Karel Krejza dopustil něčeho, co by mělo zpochybňovat jeho další politické působení.

A říkám to, co jsem vždycky říkal a platí to: pokud se politik dopustil něčeho nezákonného, nekalého, nemá v politice co dělat. My podle toho jednáme, a je jedno, jestli je to politik z ODS nebo z hnutí ANO, a já věřím, že stejný metr, stejnou přísnost budete uplatňovat na všechny, i na vaše stranické kolegy. Já to dělám a budu to tak dělat i nadále.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji předsedovi vlády za odpověď na doplňující otázku. S další interpelací v tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Vladimíra Lesenská, která byla vylosována na sedmém místě, a připraví se Tomio Okamura. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, mám trošku výhodu, protože pan kolega Patrik Nacher byl vylosován před mým dotazem, takže mně udělal celý úvod k tomu, co vlastně zajímá mě.

Sdružování klubů - ano, pan premiér tady konstatoval, že Poslanecká sněmovna - kluby je jedna věc, vláda druhá. Ale pokud vím, tak i on, i většina dalších členů vlády jsou součástí těchto klubů, a mě by zajímalo v rámci nominace a v rámci průběhu volby do Správní a Dozorčí rady VZP, proč najednou ta změna. Nominace proběhly, pokud vím, na základě dohody klubů, v poměrném zastoupení klubů a najednou, ejhle, je všechno jinak! Takže dneska jedním hlasem zvítězila revokace původního usnesení volební komise a budeme nominovat jinak a podle nových pravidel. Proč? Komu co vadí? A hlavně se ptám, jak budou fungovat příští volby? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji paní poslankyni Vladimíře Lesenské za přednesení ústní interpelace a v tuto chvíli požádám předsedu vlády Petra Fialu o odpověď na tuto ústní interpelaci. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, vy jste tu interpelaci, a já vám to nevyčítám, označila jako sdružování. Já jsem si myslel, že třeba sdružování občanů nebo něco podobného, že chcete řešit tyhle otázky, a kdybyste to trošku konkretizovala, tak bych se na to připravil, takže bych se třeba zeptal, co se dělo při té volbě, jak se ta pravidla měnila, a byl bych vám schopen kompetentně odpovědět. Já to teď fakt nemyslím jako výčitku, ale myslím to tak, že i pro interpelujícího poslance, v některých zemích je to zvykem, že se velmi konkretizuje, k čemu ten dotaz bude směřovat, a ten, kdo je interpelován, se na to může připravit a opatřit si všechny informace, nikdo nevíme všechno, ani já. Takže sdružování mě vedlo celkem jiným směrem i v mých představách a úvahách a nedovedl jsem si představit, že se budete ptát na toto. Odpovím vám stejně jako panu poslanci Nacherovi. Podívám se na to, zjistím, co se odehrálo, budu o tom mluvit s kolegy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP