(15.20 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, já se pokusím nějak reagovat na vaši interpelaci, která se týká Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale musím se přiznat, že nevím, co se dnes nebo včera dělo na výboru, tyto informace nemám a nestihl jsem o tom být v žádném směru informován, takže já si ty informace zjistím a pak budu schopen vám kompetentně odpovědět i na tuto otázku. Předpokládám, že to je věc především poslaneckých klubů.

Jenom ale využiji té příležitosti a vaší otázky, abych řekl, co jste naznačil, že podle zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně je jmenováno 10 členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny vládou, tedy je to v kompetenci vlády na návrh ministra zdravotnictví, a těch dalších 20, o kterých vy mluvíte, jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na základě poměrného principu. Poměrný princip je určitě dobré dodržovat, protože je nepochybně správné, aby ve Správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny byli zastoupeni i zástupci opozice, a to odpovídajícím způsobem. Samozřejmě u té části, kterou jmenuje vláda, respektive zvykově i logicky ministr zdravotnictví, tam jsou to většinou lidé, kteří mají nějakou zkušenost s organizací zdravotní péče, poskytováním zdravotních služeb nebo financováním zdravotnictví. Dohromady by ta správní rada měla tvořit odborný orgán, který ale je schopen vytvářet i určitou formu politické kontroly.

Já bych byl rád - a já se ještě podívám na to, co se tedy odehrálo na výboru, o čem vy jste se tady zmínil - já bych byl opravdu rád, aby zástupci vlády, ale i zástupci Poslanecké sněmovny vykonávali svou činnost ve správní radě odpovědně, se zájmem o rozvoj Všeobecné zdravotní pojišťovny a s přihlédnutím hlavně k zájmům jejích pojištěnců. Proto ta správní rada existuje. A když se podívám do minulosti na zásahy minulé vlády, konkrétně ministra zdravotnictví, který tlačil Všeobecnou zdravotní pojišťovnu třeba do vydání brožury s fotkou tehdejšího premiéra Andreje Babiše a zaslání všem pojištěncům v průběhu volebního období, nepovažuji takovéto kroky a takovéto řízení a takovýto tlak na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu za něco, co je hodné politické kultury České republiky a co bychom měli tolerovat.

Musíme si uvědomit, že Všeobecná zdravotní pojišťovna nakládá s prostředky občanů, tedy pojištěnců, a to prostředky nemalými. Přes VZP proteče během roku více než přes většinu ministerstev. A myslím si, že ten příklad, který jsem uvedl - ale mohl bych uvádět i další příklady - nám jasně ukazuje, jak je důležité, aby ti lidé, kteří jsou nominováni do Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, si byli vědomi odpovědnosti vůči občanům, vůči pojištěncům, vůči českému zdravotnictví a podle toho se chovali a bránili jakémukoli tlaku ve prospěch jakýchkoli soukromých nebo jiných zájmů. To je správná cesta, ať už bude Poslaneckou sněmovnou do Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny zvolen kdokoliv, tak doufám, že vyslyší té mé výzvy, která je směřována ke všem novým členům, ať už jsou zvoleni Poslaneckou sněmovnou, nebo byli jmenováni vládou, ke všem členům Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby toto měli na paměti a takto vykonávali svoji službu vůči pojištěncům, vůči občanům, vůči všem, kteří čerpají služby Všeobecné zdravotní pojišťovny, která ale nakládá s prostředky českých občanů.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane předsedo vlády, za dodržení času. Zeptám se v tuto chvíli poslance Patrika Nachera, chce-li položit doplňující otázku. Vidím, že jde k řečnickému pultu. Vaše slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já to ještě doplním, totiž druhá část toho usnesení je, že volební komise vyhlašuje novou lhůtu pro podávání návrhů. Jinými slovy, v této chvíli tím rozhodnutím to znamená, že ty orgány naplněny nejsou a vedení VZP není zvoleno, to znamená, teď je jakoby bezvládí. To jenom na přetřes za prvé.

Za druhé je třeba si udělat nějaký právní rozbor, protože do Správní rady VZP jsou nominováni poslaneckými kluby v poměrném systému, nikoliv koalicemi. To, že se vytvářejí koalice v rámci voleb v Poslanecké sněmovně, to je možné, u VZP je to, aspoň co jsem zatím zjišťoval, novum.

Ale co mi tam vadí úplně nejvíc, je, že tady už jednou ta nominace proběhla, to je ten problém. Já jsem se už smířil s tím, že v pondělí vystupujete jako kluby, v úterý jako koalice, ale tady už jednou ta volba proběhla, a tady to revokujete a vrací se to zpátky... (Předsedající: Pane poslanče, čas!) ... protože to někdo na začátku špatně sečetl. To je ten problém.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji panu poslanci Patrikovi Nacherovi za přednesení doplňující otázky a požádám pana předsedu vlády Petra Fialu o odpověď. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Já se teď nebudu pouštět do výkladu o těch koalicích a poslaneckých klubech. Já myslím, že je to poměrně jednoduché, byť chápu, že... nebo nechápu, ale vnímám, že poslankyně a poslanci opozice s tím mají opakovaně problémy. Ale ono je to legislativně i po všech jiných stránkách logické a v pořádku.

Ale pane poslanče, opravdu nevím, co se odehrálo na tom volebním výboru. Beru vaši informaci vážně. Podívám se na to, promluvím s našimi zástupci a určitě máme zájem na tom, aby tady nevznikly jakékoli pochybnosti, že ta volba proběhne řádně. Zájmem nás všech, já myslím vaším i naším, to vás mohu ujistit, je, abychom tam respektovali poměrný systém, aby tam byli zástupci opozice, aby všichni dělali, co mají, v tom smyslu, jak jsem práci členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny vymezil.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za doplňující odpověď a nyní s další interpelací vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová, která byla vylosována na šestém místě, a připraví se paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Vážený pane premiére, v úterý přinesla Česká televize v pořadu Reportéři skandální reportáž týkající se vašeho poslance na ožebračení velké části důvěřivých lidí, kteří své finance svěřili litoměřickým fondům maskovaným za názvem Český holding. V opozici jste osm let měl největší starost o to, jak si pan Babiš pomohl k 50 milionům na Čapí hnízdo. Váš pan poslanec svítí u vytunelování 2 miliard, sám svou odpověď v pořadu uznal. Tak bych ráda věděla, jestli za odhalování těchto řádově jiných přešlapů půjdete se stejnou razancí. Upřímně, tento člověk, jestliže je členem výboru pro obranu, docela se obávám o další osud budoucích vojenských zakázek. Nehovořil jste s panem poslancem o možnosti složení mandátu? Jak budete, pane premiére, danou věc řešit? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji paní poslankyni Berenice Peštové za přednesení interpelace a požádám o odpověď a reakci předsedu vlády Petra Fialu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážená paní poslankyně Peštová, já se přiznám, že tu vámi zmiňovanou reportáž jsem neviděl, protože jsem se musel věnovat jiným problémům, třeba těm, které naše vláda zdědila po vládě Andreje Babiše, ať už je to drahota, inflace, koronavirus, rozložené státní finance a další a další věci. Naše vláda také zápasí s nepružnou státní správou, ve které bývalá vládní koalice zabetonovala kvůli špatnému služebnímu zákonu spoustu svých lidí, kteří nesloužili zájmům státu, ale sloužili zájmům a prospěchu jedné společnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP