(15.10 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

Ale proč tady máme rozpočtové provizorium? To je důležité si říci: protože tady byl připraven rozpočet předcházející vládou, paní ministryní financí Alenou Schillerovou a vládou Andreje Babiše, který je pro Českou republiku z hlediska zájmů jejích občanů nebezpečný a nepřijatelný. Čeští občané, české firmy čelí historicky vysoké inflaci, na občany dopadá drahota. Ekonomové se shodují v tom, že inflace je z velké části, nebo zhruba z poloviny, abych nepřeháněl, způsobena nezodpovědným hospodařením minulé vlády, tím, že se rozhazovaly peníze, které jsme si museli půjčit. A pokud chceme tuto drahotu zkrotit, pokud chceme pomoci lidem neznehodnocovat jejich peníze, vláda s tím musí něco udělat a musí začít šetřit. My jsme zdědili návrh rozpočtu s dalším obrovským schodkem a já nechci, abychom tady měli - a nemůžeme si dovolit, abychom tady měli - rozpočet se schodkem 377 miliard korun nebo jak to bylo. My musíme ten schodek dostat pod 300 miliard korun, abychom dokázali zkrotit inflaci. A to je důvod, proč tu máme rozpočtové provizorium. Minulý rok schodek 420 miliard korun, a teď máme jít do takového deficitu? No, to nemůžeme, protože bychom občanům znehodnotili peníze, zdražovalo by se dál, a tohle prostě nechceme. Ten rozpočet je špatný jak pro občany, tak pro Českou republiku jako celek. Jenom za tyto tři roky by se zvětšil, kdybychom v tom pokračovali, dluh každého občana včetně dětí a seniorů o 100 000 korun. A kdo to bude platit? No, to budou platit lidé! Budou to platit ze svých daní, budou to platit ze své budoucnosti, a to je prostě něco, na čem se dál v tomto rozsahu prostě nemůžeme podílet. Cílem státu má být, aby vybral jenom to nejnutnější, co potřebuje na svůj chod, a ne aby rozhazoval tímto způsobem peníze. To není role státu a my tady v tomto případě musíme něco udělat.

Abych odpověděl i na vaši podotázku nebo druhou otázku, která tam zazněla: rozpočtové provizorium, které vlastně nemá dopad na ty výplaty, je lepší řešení, než abychom narychlo schválili špatný rozpočet, který tady byl připraven. Rozpočtové provizorium běží do konce března, aktuálně probíhají jednání o novém rozpočtu. Ta jednání vedeme velmi intenzivně a jsme připraveni projednat rozpočet ve vládě začátkem února, někdy v první polovině února, takže bychom ho následně mohli předložit Poslanecké sněmovně, a pořád platí náš cíl, že nový rozpočet by měl začít platit od 1. dubna nejpozději. To jsme řekli opakovaně, tři měsíce rozpočtového provizoria jsou únosné.

Nemáme z toho nikdo radost. Raději bychom byli, kdybychom tady hospodařili v normálních podmínkách, s normálním schváleným rozpočtem, ale prostě převzít rozpočet, který jste nám tady připravili, to by bylo naprosto neodpovědné, neodpovědné vůči občanům, protože bychom jenom podporovali další zvyšování inflace a neudělali bychom nic pro to, abychom inflaci zkrotili, a tím i zkrotili drahotu. (Předsedající: Pane předsedo, čas!) A takové nezodpovědnosti se my nedopustíme.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji předsedovi vlády a zeptám se paní předsedkyně poslaneckého klubu Aleny Schillerové, chce-li položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Alena Schillerová: Ano, určitě chci. Děkuji, pane premiére, byť jsem se nic nového nedozvěděla než to, co už jsem slyšela mockrát a co bylo řečeno několikrát z vašich úst i z úst vašeho ministra financí, tak položím konkrétnější otázku: Kdy se dočkají podnikatelé covidových programů? Neříkejte, že nevíte o jejich stížnostech, že nevíte o té řadě výstupů v mediálním prostoru, že jsou postiženi podnikatelé, že nevíte o tom, že by v centru Prahy třeba, když půjdete někdy po centru Prahy výjimečně, že nevidíte poloprázdné restaurace, že mají problémy kultura, divadla - tak já se ptám, kdy budou, když není žádný problém rozpočtové provizorium? Ptám se, proč je pozastavený Antivirus typu B, na který byly peníze uvolněny naší vládou a byly připraveny?

To jsou moje konkrétní otázky. Takže zkuste, prosím - o té inflaci vás budu interpelovat příště, na rozpočtu tady povedeme určitě hodinové debaty, až ho předložíte. (Předsedající: Paní předsedkyně, čas!) Tak zkuste mi odpovědět na tyto konkrétní otázky. Děkuji vám předem.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení doplňující otázky a požádám o odpověď a reakci pana předsedu vlády Petra Fialu.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Já jsem odpovídal, paní předsedkyně, na to, na co jste se mě ptala, to znamená, jak dlouho bude trvat rozpočtové provizorium. To jsem vám jasně řekl s jasnými daty, a dokonce s jakýmsi harmonogramem schvalování ze strany vlády. Pak jste se mě ptala na to, jestli - myslím, že to všichni slyšeli - existují nějaké problémy s vyplácením nějakých věcí pro jednotlivce i firmy v rozpočtovém provizoriu. Neřekla jste nic konkrétního. Já jsem vám řekl, že ty problémy obecně neexistují. Řekl jsem vám částku, kterou jsme uvolnili. Řekl jsem vám, jakým způsobem se dá postupovat. Řekl jsem vám, proč jsme nemohli schválit ten rozpočet. Takže já jsem vám odpověděl na všechno a myslím, že jsem odpověděl naprosto jasně.

Pokud jde o kompenzace, některé programy běží. My jsme celý Antivirus nezastavili, to přece dobře víte, ale přerušili jsme, pozdrželi jsme nebo pozastavili jsme Antivirus B právě z důvodu otázky, která se vůbec netýká rozpočtu a rozpočtového provizoria, ale efektivity těch dotací a potřebnosti těch dotací, a to jsme řekli, to jsme projednali i se sociálními partnery. Neříkám, že všichni reprezentanti podnikatelských svazů byli nadšeni. Někteří skutečně chtěli pokračování tohoto programu. Ale Antivirus A, toho se to vůbec netýká. A samozřejmě debatujeme o tom, jakou formou účinně pomoci těm, kteří byli postiženi některými rozhodnutími, na která si jistě pamatujete, to jsou třeba zákazy vánočních trhů. A ti, kteří to prostě spolu se starosty nepřejmenovali na nějaký adventní nebo jiný trh, tak ti podnikatelé se opravdu dostali do obrovských problémů, protože se dlouhodobě připravovali na to, že ty tržby udělají, a teď finanční prostředky pro svou obživu získají právě na těch vánočních trzích. A když ty vánoční trhy byly zakázány, tak to jsou lidé - to je typický příklad podnikatele, kterému je potřeba pomoci... (Předsedající: Pane premiére, vypršel čas na vaši odpověď.) ... protože stát tady něco zakázal, s čím ti lidé počítali. Tento program připravujeme a na příští nebo přespříští vládě pomoc těmto lidem schválíme.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Děkuji předsedovi vlády. Tím jsme se vypořádali s interpelací pod pořadovým číslem 4 a s další interpelací vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, který byl vylosován na pátém místě, a připraví se paní poslankyně Berenika Peštová. Pan poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, víte, odkud jsem teď přijel? Já jsem přijel ze zastupitelstva hlavního města Prahy, kde zatím největší konflikt byl mezi zastupiteli ODS a Piráty, přímo panem primátorem. A já to tady říkám proto, že my se tady dostáváme do kontrastu, kde naopak na centrální úrovni vy jste dneska rozhodnutím ve volební komisi podpořili za mě netransparentní budoucí volbu do Správní rady VZP. Já bych se vás na to chtěl zeptat. Dneska volební komise revokovala svůj návrh na volbu členů a náhradníků Správní a Dozorčí rady VZP. Pro lidi zvenku, aby tomu rozuměli: do Správní rady VZP nominuje vláda 10 členů a Sněmovna 20 podle poměrného systému. Ten poměrný systém je taková tabulka, jak jsem tady ukazoval, když jsme volili předsedu a místopředsedu, no a tam si později teprve Pirátská strana všimla, že nemá žádného nominanta, protože při počtu 20, to znamená hnutí ANO 8, ODS 4, STAN 3, KDU 2, SPD 2, TOP 09 1 a Piráti žádný, takže najednou si to uvědomili, tak se vytvoří ty koalice. Už tedy ne jednotlivé strany, ale koalice, a pak už to začíná vycházet u ODS, KDU, SPD, TOP 09 stejný počet, u PirSTAN 4, takže předpokládám, že STAN se o to jedno místo rozdělí a dá ho Pirátům. Kdyby tam byly všechny ostatní koalice, tak to vychází 7 - 7 - 4 - 2.

Můj dotaz tedy směřuje k tomu, jestli tohle je, a netýká se to přímo vás a ani ODS, ale vašeho koaličního partnera, jestli tohle tedy je ta nová politická kultura, kde údajně nejde o funkce, jde o transparentnost a jde o předvídatelnost. A tady v tomto případě mi to tak tedy nepřijde, to ať se na mě nikdo nezlobí. Děkuji za prostor a děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času. To bylo přednesení ústní interpelace Patrikem Nacherem a poprosím pana předsedu vlády Petra Fialu o odpověď. Pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP