(15.00 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

A teď ještě pár slov k tomu strategickému plánu, který jste zmínil a na který naše vláda... a k těm úpravám, na které naše vláda přistoupila. Naším hlavním cílem je narovnat podmínky - to je důležité - narovnat podmínky mezi velkými agrokoncerny, které byly za minulého období zvýhodňovány před menšími a středními zemědělci a výrobci potravin. Ty podmínky nebyly rovné a my je potřebujeme narovnat. Jenom pro představu, a to je také důležité pro veřejnost: o 2 000 korun na hektar nižší, než kolik získávaly farmy nad 2 000 hektarů (nad 100 hektarů?). A to mluvím jenom o platbách z prvního pilíře, nikoliv o investičních dotacích z druhého pilíře, které čerpají převážně velké farmy. Tak toto není přece úplně dobrý stav. Znovu opakuji: o 2 000 na hektar nižší farma do 100 hektarů než farma, která má nad 2 000 hektarů (nad 100 hektarů?). A toto je přece potřeba narovnat a vytvořit podmínky pro to, abychom tady mohli mít i menší a střední farmy, které produkují kvalitní potraviny, které jsou české, které slouží českým občanům.

Takže výsledná podoba spočívající ve 23 % redistribuce, to je určitý kompromis a je to rozumný kompromis. Zástupci soukromých zemědělců a rodinných farem požadovali 30% zastropování a zástupci velkých agrokoncernů chtěli 10 % a žádné zastropování. Nakonec ve výsledku museli ustoupit všichni a dosáhli jsme rozumného kompromisu. Redistribuce je větší než dosud, není zastropování přímých plateb, je zastropování investičních dotací, aby jedna firma nemohla získat více než desítky a stovky milionů korun ročně. To mi připadá jako dobré rozhodnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji předsedovi vlády. A nyní se zeptám poslance Radima Fialy, chce-li položit doplňující otázku? Vidím, že už přichází k řečnickému pultu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, to, že průměrná farma v Evropské unii je 16 hektarů, je sice pravda, ale dovolte, abych vás upozornil, že vy jste premiérem České republiky, že nejste premiérem Evropské unie a musíte brát v úvahu specifika, která Česká republika má, a je k tomu podle mě potřeba takhle přistupovat.

Ale my jsme si asi nerozuměli v parametrech, protože myslím, že jste mi neodpověděl na spoustu těch věcí. Pošlu vám prosím písemnou interpelaci, kde to důkladně zdůvodním, napíšu vám konkrétní data, a budu rád, když mi na písemnou interpelaci odpovíte. Ale děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane poslanče, za doplňující otázku. V tuto chvíli požádám předsedu vlády Petra Fialu o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Já jsem ta čísla a srovnání velikosti farem uváděl záměrně, protože to je důležité. My se nepohybujeme ve vzduchoprázdnu, nejsme izolovaní a ani naše zemědělská politika taková není. Nehrajeme si na to. Každý, kdo se pohybuje v zemědělství, tak ví, jak to je a jak ty věci jsou provázané. My se právě snažíme o to, a to je důležité, a to je moje odpovědnost jako předsedy vlády České republiky, aby naši zemědělci byli konkurenceschopní, abychom tu měli i kvalitní život na venkově, abychom tu měli dobré potraviny, aby ty potraviny byly cenově dostupné, a tak dále a tak dále. A toho dosáhneme tím, že nebudeme likvidovat malé a střední zemědělce, ale že jim vytvoříme takové podmínky, aby mohli přežít. A já na rozdíl od vás, pane předsedo, nevidím žádný smysl v tom, že budou mít velcí výhody a malí budou znevýhodňováni. Jak tím pomůžete českému venkovu a českým zemědělcům? Podle mě nijak. Tím jenom nahráváte nějakým jiným zájmům. Takto to není.

A pokud jde o ta čísla, včera vydalo Ministerstvo zemědělství elektronickou kalkulačku, kde si každý zemědělec může spočítat, na jakou podporu bude mít v následujících letech nárok. Takže se nenechte strašit, podívejte se na to, přesně dopodrobna zjistíte na základě parametrů vlastní farmy, podle plodin, jaké pěstujete, zvířat, která chováte, podle režimu, v němž hospodaříte, na kolik budete mít nárok, nebo naopak o co byste mohl jako zemědělec usilovat, pokud byste změnil třeba režim hospodaření ve více šetrný k životnímu prostředí. Myslím, že ta kalkulačka situaci velmi pomůže, rozptýlí pochybnosti, různé fámy, různé strašení a upřesní čísla, která v prostoru kolovala. A myslím, že většina podniků bude překvapena, že na změně vydělají, a že tohle rozhodnutí je mnohem lepší forma zemědělské politiky, než jakou dělala vláda Andreje Babiše.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji předsedovi vlády za odpověď. Tím jsme se vypořádali s interpelací pod pořadovým číslem 3 a s další interpelací vystoupí poslankyně Alena Schillerová, která byla vylosována na čtvrtém místě. Připraví se poslanec Patrik Nacher. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Schillerová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, naše země je stále v rozpočtovém provizoriu. Od vašeho ministra financí pana Stanjury, ale i od vás jsme byli opakovaně ujišťováni, že rozpočtové provizorium nebude mít v podstatě žádné dopady. Z vašich slov to vypadalo, že tento stav vlastně nikdo ani nezaznamená. Já jsem opakovaně upozorňovala, že s rozpočtovým provizoriem nastanou obrovské problémy, a teď se má slova potvrzují. Každý den se na mě obracejí lidé, ale i nejrůznější instituce, na které má rozpočtové provizorium zásadní dopad, a neustále se objevují nové a nové informace, co v rozpočtovém provizoriu není možné, kde se marně čeká na slíbené či schválené finance. Jednou je to zaplacení zálohy léku na covid, který by mohl zachraňovat životy, jindy je to omezení vyplácení dotací směřujících do renovací památek, ale problém, jak jistě víte, bude i s čerpáním dalších a dalších dotačních titulů. Konkrétně obrovský problém jsou covidové programy.

Odpustím si věty o tom, jaký to byl nezodpovědný krok, před kterým jsem vás varovala, a nabízela jsem i pro vás lepší řešení, ale mě nyní zajímá to B: Jak dlouho bude rozpočtové provizorium trvat? Slyšeli jsme, že to bude konec března, ale bude skutečně do té doby rozpočet schválen, nebo návrh rozpočtu schválen? A především, co všechno bude během rozpočtového provizoria omezené? Můžete sdělit oblasti, o kterých už dnes konkrétně víte, že je tam problém s financováním? Myslím si, že by to bylo i férové vůči těm, kterých se takováto situace týká. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji paní poslankyni Aleně Schillerové za přednesení interpelace. Nyní má slovo předseda vlády Petr Fiala.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážená paní předsedkyně. No, vy jste neuvedla jediný případ těch problémů, které údajně občané nebo instituce, které se na vás obracejí, mají s rozpočtovým provizoriem. Já bych těm, kteří snad nějaký problém pociťují, a možná je to problém jenom informační, doporučoval, ať se obrátí na ministra financí a Ministerstvo financí, protože záhy zjistí, že prakticky žádné problémy s vyplácením těch řádných věcí v době rozpočtového provizoria nejsou.

Jenom připomenu, nestrašme se rozpočtovým provizoriem, byly přiděleny prostředky na měsíc leden ve výši jedné dvanáctiny rozpočtu loňského roku. Všichni s tím mohou hospodařit, mohou se vyplácet všechny plánované věci, takže tady žádné signály o zásadnějších problémech nemáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP