(15.40 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

Obecně chci ale říct, v Poslanecké sněmovně na začátku na základě jednacího řádu se mohou kluby sdružit do jednoho klubu. Podle toho se ustavuje Poslanecká sněmovna a její orgány. To nám říká jednací řád, není to nic neobvyklého. Dá se podle toho postupovat, nepostupovalo se podle toho poprvé při utváření této Sněmovny a je to něco, co je naprosto dobře možné. Politické strany vytvářejí politické kluby a ty politické kluby při ustanovování, ustavení orgánů Poslanecké sněmovny mají možnost se sdružovat do jednoho klubu, který potom takto vystupuje, což má nějaký vliv na utváření orgánů Poslanecké sněmovny.

Já vím, že těm, co nás sledují mimo Poslaneckou sněmovnu, to zní trošku divně, ale jsou to pravidla, která v Poslanecké sněmovně máme a která docela dobře fungují. Není ani nic zvláštního, že politické strany, které kandidují v rámci koalice ve volbách, v rámci volební koalice, potom utvářejí samostatné poslanecké kluby. I to je v souladu s legislativou, i to je v souladu se zvyklostmi, a nakonec když nějaká politická strana se rozhodne s jinou politickou stranou kandidovat v rámci volební koalice, tak to nedělá bez rizika, nedělá to jen tak. Existují tam určitá omezení, existují tam vyšší vstupní klauzule i po zásahu soudu do volebního zákona, a to všechno jenom ukazuje, že se i s tímto počítá, že s tím počítal zákonodárce, že s tím prostě počítali tvůrci v uvozovkách politického systému, že toto funguje jako standardní věc. Tak z toho nedělejme nic zvláštního. Já vím, že se to třeba někomu v nějaké chvíli nemusí hodit nebo líbit, ale je to něco, co je normální, co odpovídá naší tradici, odpovídá to plně pravidlům hry a zákonům.

Pokud existují pochybnosti, ale to chci říct jasně, pokud existují pochybnosti o postupu v té věci, o které jsme tady mluvili, tak se na to podívejme, sejděme se na to například na úrovni předsedů klubů a posuňme tu věc dál tak, ať ty pochybnosti odstraníme.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji předsedovi vlády za odpověď a zeptám se paní poslankyně Vladimíry Lesenské, zda chce dát doplňující otázku. Vidím, že ano. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Já děkuji i za vysvětlení, které jsem podotýkala, že s ním nemám problém. Sdružení klubů, ano, funguje a fungovat bude, to jste mi tady znovu vysvětlil. Ale já jsem se ptala: původní nominaci podaly jednotlivé kluby. Respektovali jsme to všechno, volební komise má svoje usnesení, a to jsme dneska na základě něčeho revokovali. Já jsem se ptala, kde nastala změna. Nic víc, nic méně. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, paní poslankyně, za doplňující otázku. Poprosím pana předsedu vlády o odpověď a reakci. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: A já jenom zopakuji, a udělám to i vzhledem k tomu, že paní poslankyně vystoupila ještě s tím doplňujícím dotazem, že o té dnešní změně nejsem informován, věnoval jsem se jiným záležitostem. Samozřejmě si vyslechnu kolegy, jak to bylo provedeno, a znovu opakuji, pokud existují pochybnosti, na úrovni předsedů klubů je možné je nepochybně vyjasnit a dospět výsledku, který bude pro všechny akceptovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: To byla odpověď na doplňující otázku předsedy vlády a nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec a předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který byl vylosován pod číslem 8, a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, na odpověď máte pět minut, proto dám jednoduchých šest krátkých otázek, na které stačí stručné odpovědi.

Za prvé. Vaše koaliční hnutí STAN a první vicepremiér vaší vlády Vít Rakušan dodnes neodpověděl na otázky, kdo jsou koncoví majitelé firem, které jim sponzorovaly volební kampaň. Nelze to dohledat, o tom už jsme tady hovořili. On to nechce přiznat. A hlavně - a druhou věcí je, z jakých peněz pochází tedy ty sponzorské dary, když ani nevíme koncové majitele firem, a zdali vám to nevadí? Proč se na to Víta Rakušana nezeptáte, aby to vyjasnil? Vždyť to je zásadní věc. Říkal jste, že budete pro transparentnost, a skutek utek! To je můj první dotaz.

Druhý dotaz. Kdy vyzvete předsedu Pirátů Ivana Bartoše, který v rozporu s pirátským kodexem kumuluje tři funkce najednou, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj a poslanec? To přece také není správné. Proč k tomu mlčíte?

Za třetí. Ministr Rakušan se nám už mstí a v aktuální zprávě Ministerstva vnitra, kterou vydal dneska, označuje SPD jako dezinformátory. Samozřejmě zneužívá Ministerstvo vnitra s cílem manipulovat veřejné mínění, a tím oslabit politickou konkurenci. Tak ať ho přestane zneužívat, jestli ho k tomu vyzvete.

Čtvrtý. Proč je ve správní radě Miroslav Kalousek? Proč ho nominujete do Správní rady VZP? VZP má rozpočet 261 miliard korun ročně. Posíláte kunu do kurníku! To je ta změna, kterou jste avizovali? To je ten nový vítr?

Za páté. Proč zvyšujete daně, když jste slíbili, že nebudete zvyšovat daně? Váš ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka řekl, že hodláte zvyšovat spotřební daně. Proč porušujete předvolební slib?

A za šesté, kdy vyřešíte zdražování? Říkal jste, že do konce loňského roku představíte řešení. Nepředstavili jste nic a energetická politika je v rukou národních vlád, proto se nemusíte vymlouvat na Evropskou unii. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času. To bylo přednesení interpelace předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou. V tuto chvíli požádám o odpověď předsedu vlády Petra Fialu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane předsedo, pokusím se na vaše otázky odpovědět. Ale pokud jste byl přítomen tady u předcházejících interpelací, tak na jednu jsem už odpověděl. To, co dělá naše vláda proti zdražování, to přece zaznělo, moje odpověď nebo jeden z těch klíčových kroků, to přece zaznělo v odpovědi, která se týkala rozpočtového provizoria, rozpočtu. To, co můžeme udělat proti inflaci, proti tomu, aby se lidem znehodnocovaly peníze, aby se zastavila inflace, aby se zastavila drahota, kterou tady způsobila i svou špatnou hospodářskou politikou předcházející vláda, tak přece to, co musí vláda udělat, na tom se shodují všichni ekonomové, je jednoznačně dát signál, že stát bude hospodařit lépe, že vláda bude šetřit, že vláda bude šetřit na výdajové straně, že bude šetřit na provozu státu a že přestane roztáčet inflační spirálu. To je přece jasné řešení a na tom naše vláda intenzivně pracuje.

A ještě jsem tady mluvil i o tom, co jsme udělali pro lidi, kteří se dostávají do energetické chudoby, protože předcházející řešení pomáhají kde komu, i těm, se kterými přišla předcházející vláda, jako je třeba odpuštění DPH, ta dočasně pomáhají všem, i těm, co to nepotřebují. Stojí to velké peníze, ale žádné řešení to není. Takže konkrétní kroky jsem tady jasně řekl.

Pokud jde o daně, přečtěte si náš koaliční program opravdu pořádně! My jsme slíbili lidem, že nebudeme zvyšovat celkově daně. Dokonce jsme se zavázali, že přineseme daňovou brzdu, to znamená, legislativně zakotvíme to, že když celkově daně dosáhnou určité výše, složená daňová kvóta, tak že už vláda nebude moci zvýšit nějakou daň, aniž by jinou nesnížila. To je náš závazek a to taky v průběhu volebního období uděláme a připravíme. Takže daně v žádném případě zvyšovat nebudeme, a nestrašte lidi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP