Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Šenfeld

Schůze: 4, 6, 7, 8, 17, 26, 31, 33, 39, 42, 44, 47, 49, 50, 53, 55, 56

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

44. Ústní interpelace
části č. 45-46 (12. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení  
část č. 50 (5. 2. 2014)

26. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Miroslava Grebeníčka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení  
část č. 176 (12. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 111 (20. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení  
část č. 107 (7. 5. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 115 (18. 9. 2014)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 208 (2. 4. 2015)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení
část č. 224, část č. 226 (7. 4. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení  
část č. 175 (17. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
části č. 316-317 (22. 10. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 144 (21. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení  
části č. 15-16 (1. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

153. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - třetí čtení  
část č. 134 (15. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

209. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 /sněmovní tisk 595/
část č. 98 (26. 5. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - druhé čtení
část č. 287 (16. 9. 2016)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - druhé čtení
část č. 157 (9. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

134. Návrh poslanců Ladislava Velebného, Dany Váhalové, Zdeňka Syblíka, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení
část č. 338 (9. 11. 2016)

261. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 233 (27. 10. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

část č. 5 (29. 11. 2016)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - druhé čtení
část č. 167, část č. 170 (28. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

171. Návrh poslanců Josefa Kotta, Mariana Jurečky, Ladislava Velebného, Pavla Kováčika, Olgy Havlové, Herberta Pavery, Jana Zahradníka, Jaroslava Faltýnka, Miloše Babiše, Pavla Čiháka, Josefa Hájka, Romana Kubíčka, Petra Kudely, Pavla Plzáka, Josefa Šenfelda a Dany Váhalové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 224 (12. 4. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP