Sněmovní tisk 86
Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 86/0 dne 16. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 92).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 86/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 86/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 86/3, který byl rozeslán 7. 5. 2014 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 156, usnesení č. 262).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 5. 2014.
  Zákon Senátem schválen 18. 6. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 7. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 138/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
741Josef Vozdecký06202-07432.doc (29 KB) / PDF (231 KB, 2 strany) 6. 5. 2014 v 17:48:28


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kontrola, Politika agrární, Potravinářství

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost potravin, hygiena výživy, inspekce potravin, potravinová politika, spotřeba potravin, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)