(12.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Pokud jde o dotaz na nárůst administrativy a legislativy, tak tam musím říct, že je od roku 2015 spojena především s výrazně více komplikovaným systémem celé společné zemědělské politiky. My jsme prakticky ve všech případech drželi evropskou legislativu a nechodili jsme nad rámec požadavků, které ukládá evropská legislativa. Pokud zemědělci upozorňují na některé věci, které jim komplikují podávání žádostí o dotace právě například v oblasti investičních dotací, tady musím říct za svůj resort, že to bohužel nejsou požadavky naše, ale byly vytvořeny v rámci jednotného a metodického prostředí, v rámci monitorovacího systému. MMR řeklo všem resortům, že chce požadavky vyšší na otázku výběrových řízení, na otázku dokladování některých věcí. A tady jsme prostě v té diskusi nebyli schopni naše kolegy přesvědčit, že to je nadbytečné.

Takže asi tolik stručně k základním otázkám.

K aktuální situaci v zemědělství můžeme diskutovat dlouho. Jenom chci říci, že meziročně mezi roky 2015 a 2016 v letošním roce do konce tohoto roku bylo vyplaceno anebo bude vyplacena částka vyšší na živočišnou výrobu, případně na některé speciální plodiny, v objemu 2,3 miliardy korun z národních zdrojů. Zemědělské nevládní organizace tu informaci mají. Dotační tituly, které se týkají kompenzací za sucho, dotační titul 19 a 20, které jsou tady nové, plus zelená nafta, která věřím, že se podaří projednat se zpětnou účinností od 1. ledna, tak tato všechna opatření jsou v součtu 2,3 miliardy korun navíc, protože dneska zemědělci jak u vepřového masa, tak u mléka, opravdu to víte, kdo se v tom pohybujete, vyrábějí se ztrátou dvě koruny a více na jednom litru nebo na jednom kilogramu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu. Dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Zahradníček. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Pavera. (Gestikulace vpravo.) Dobře, v tom případě vyměníme pořadí. Pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající. Jenom krátce zareaguji na pana ministra. Ovoce do škol - říkal jsem, že podporuji, a myslím, že tam se shodneme s podporou ovoce do škol, především ty, které jsou vypěstované samozřejmě u nás v České republice. Jenom jsem podotýkal, že ne za ceny, které jsem zahlédl ve vaší zprávě, atd. To si myslím, že jsou o desítky procent navýšené ceny, než jsou normální ceny, myslím, že neodpovídá normální ceně.

Co se týká pracovních míst, o kterých jste mluvil, ano, myslím si, že v zemědělství a v potravinářském průmyslu je ještě možnost získat nová pracovní místa jak v potravinářském, tak zpracovatelském průmyslu týkajícím se různých produktů ze zemědělství. Naprostý souhlas.

Co se týká dotací, taky souhlasím s vámi, že ne úplně všechny dotace se budou moci zrušit. Ale většina těch dotací je opravdu špatná, ať je to plošně v jakémkoli odvětví. A jinak pro vaši informaci, to asi určitě víte, že dotace byly pro zemědělce i za první republiky.

Zmínil jste tady greening. Myslím si, že tady opravdu Ministerstvo zemědělství nebo SZIF udělal trošičku problém pro zemědělce, kteří čekali na výplaty greeningu, protože to měli naplánované na platby, splátky úvěru atd. a opravdu mnozí z nich se dostali do velkých komplikací. To sice nepatří tady úplně k té zprávě, ale protože jste to zmínil, tak to jenom opakuji. A věřím, že to pan ředitel SZIFu, který byl na posledním jednání zemědělského výboru a slíbil, že dá přesné termíny na příští rok, aby zemědělci věděli, jak si mají nastavit splátky, dodrží a že už nebudou takové posuny ve výplatě termínů dotací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec... S řádnou přihláškou? V tom případě musíte počkat, protože již zde mám řádně přihlášeného pana poslance Šenfelda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážení kolegové, hrozně rád bych, aby ve spoustě slov tady nezapadlo to nejdůležitější. Když si položíme otázku, jakých výsledků za rok 2014 dosáhlo české zemědělství, tak je třeba říci, že se jedná o výsledky velmi příznivé.

A jaký tedy byl rok 2014 ve srovnání s rokem 2013? Produkce se zvýšila o 7 %, ale protože mezispotřeba šla nahoru pouze o 2 %, zvýšila se čistá přidaná hodnota o 31 %. Tyto vlivy způsobily vzestup podnikatelského důchodu, zisku o 37 %, neboť dotace sice byly vysoké, ale meziročně se zvýšily pouze o 2 %. Z mnoha ekonomických údajů existuje jeden, který o výsledcích vypovídá nejlépe, proto se mluví o zisku, podnikatelském důchodu. V zemědělství v roce 2014 byl mimořádný, téměř 23 miliard korun. Nikdy takové hodnoty v minulosti nedosáhl. Roky 2008 až 2010 10,1 miliardy nejvíce, ale jen 2,8 miliardy v roce 2009. V následujících třech letech dochází k výrazné změně, zisk se pohybuje ve výši 16 až 17 miliard korun. A poslední meziroční změna je zvýšení o 37 %. Podle obou kritérií, změny meziroční a změny v čase, jde o výsledek více než dobrý, které se ovšem často nevyskytují. Lze mluvit o příznivé tendenci, která se projevila ve vztahu mezi produkcí a spotřebou, ale i mezi produkcí a dotacemi. Bohužel o příznivé tendenci již nemůžeme hovořit po výsledcích, které dosáhlo české zemědělství za rok 2015. Zpráva o stavu zemědělství zatím do Sněmovny nedorazila, nebo aspoň já nevím, a tam zisk, podnikatelský důchod, se meziročně snížil z 22,9 miliardy korun na 16,9 miliardy korun, to znamená o 26,2 %.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. A nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Bendl do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. K dotacím. Všichni přeci víme, že to je droga, na kterou se snadno zvyká, ale ona se nakonec ve finále stane jedem, protože prostě nikdy není možné dát ty dotace absolutně spravedlivě a vždy budou vytvářet v tom konkurenčním prostředí disharmonii a budou jedni či druzí zvýhodněni a třetí znevýhodněni. To zkrátka tak je. Žijeme bohužel, nebo bohudík, v prostředí Evropské unie, v prostředí volného trhu, kde se jednotlivé státy chovají k zemědělství různě. My máme systém financování, systém podpor českého zemědělství nastavený jinak než stará patnáctka, a tudíž tam vždy nějaká disproporce a disharmonie bude. Je na nás, jak s tím naložíme. O tom, že dotace způsobují nerovnost podnikání, o tom není pochyb. Ale bez nich v tuhle chvíli nejsme schopni vůbec žít, nebo zemědělský sektor bohužel není schopen žít. Kdyby ty dotace vymizely, tak v tom prostředí sousedních států, nebo v sousedních státech subvencovaném zemědělství by náš zemědělský a potravinářský sektor prostě nebyl schopen přežít. A to je fakt, který je možno smutně konstatovat.

Zemědělství přeci žije a není možno ho plánovat čistě z roku na rok, plánuje se na mnohem delší dobu. V tom je to složitější. A všechny ty věci, které dnes zakládáme, budou sklízet pšenku až v letech následujících. Proto i ty výsledky, které jsou dnes, nebo byly včera, byly založeny dva tři čtyři roky předtím. To tak prostě je. A kdo se v zemědělství pohybuje, ví, že tam se zkrátka nedá hospodařit jako v jednom kalendářním roce. I když je pravdou to, co tady říkal pan kolega, že v loňském roce opravdu nebylo vyplaceno zhruba 6,7 mld. korun, jak jsem viděl ze zprávy o čerpání kapitoly rozpočtu Ministerstva zemědělství za rok 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP