(15.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže já nevím, co jsem udělal špatně. Vůbec nechápu, jak Česká exportní banka mohla schvalovat případy jako výstavbu apartmánů v Tunisu, kde není ani česká cihla, ani malta, ani cement, ani dělník. Vůbec celý systém - já rozumím tomu exportu, protože vím, co to je export, ale ten systém, že exportér vlastně vybere toho klienta, český exportér, a ručí za to jenom 2,5 %, to já považuji za absurdní. A to si myslím, že by asi dokázal každý takhle exportovat, aby v podstatě ten problém padl potom na stát. Takže podle mého názoru Česká exportní banka potřebuje zásadně změnit.

Stávající ředitel je nominant, tam ho doporučil pan Nečas. Ten samozřejmě za to asi nemůže, ale ta banka nemá žádnou strategii. Nikdo nekontroluje exportéry, kolik skutečně nakoupili českých surovin a proč jsme stavěli minihuť na Slovensku za 5 miliard a proč jsme nechtěli nějaké zásadní garance od těch exportérů. Tak když někdo chce exportovat, tak by měl asi ručit více než 2,5 %. Měl by možná ručit podstatně více. A stejně on by měl být příjemce těch peněz, a ne nějaký subjekt cizí, kde Česká exportní banka vlastně jen analyzuje na základě nějakých papírů, protože Česká exportní banka nemá síť nějakých zástupců.

A samozřejmě je tam problém s těmi sklárnami, kde byl nějaký hloupý nápad prodávat pohledávky, a ta nabídka byla úplně směšná. Naštěstí se to zrušilo. Místo toho, aby to exportní banka měla ošetřeno tak, abychom se například k těm aktivům mohli dostat, protože jedna ta sklárna vyrábí. Takže nevím, proč jsme ji nepřevzali a proč ji například neprovozujeme. Je tam vícero problémů a já si myslím, že celkem rozumím tomu, co jsou to exporty a co jsou to úvěry, a tohle je jeden z příkladů, jak špatně se stát stará o své kapitálové účasti. Proto je tam dneska 16 miliard nedobytných úvěrů. Je to samozřejmě garantováno EGAPem, ale já si myslím, že exportní banka musí zásadně změnit svou strategii a musí jasně definovat, komu ty peníze bude dávat. A když jsem poprvé požádal pana ředitele, aby mi dal nějaké podklady, tak mi dal ty zahraniční příjemce, kteří mi nic neříkají. Ale potom, když jsem požádal o ty exportéry, tak div se světe, je jich strašně málo, těch hlavních. Jsou to stále stejné firmy.

Takže si myslím, že je to velké téma, a bohužel občas se u nás stává, že když je státní banka, vzpomínáme si na ČKA, když to tedy řídí kvazizástupci, kteří možná na to úplně nemají kompetenci, nebo zasahují do toho politici, tak to tak dopadá. Takže jenom tolik.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Bendl s doplňující otázkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já s vámi v tomhle, pane místopředsedo vlády, velmi souhlasím. Pojďme diskutovat o změně parametrů. Máte k tomu řadu kompetencí a podobně. Otevřeme tu debatu, jak pomoci českým exportérům. Ale takhle to zatím spíš vypadá, že pořadí je fakt, že Česká exportní banka nikdy nepodporovala příliš zemědělský sektor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S doplňující odpovědí pan ministr financí.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já jsem skutečně nepochopil, co to má se zemědělským sektorem. Mimochodem, Agrofert je čtvrtý největší exportér, i když jsem si říkal, že o tom nebudu mluvit. A nikdy v České exportní bance neměl úvěr. A taky jsem investoval v Číně z vlastního miliardu. Podvedli mě, okradli mě, ale byly to moje peníze, ne státní. Takže nevím, co tu pletete do toho, pane Bendle, zemědělství. V úterý v 17.30 tady sedíme pan ministr Mládek, já, pan Klumpar a další zástupci České exportní banky, tak jste srdečně zván k této debatě o nové koncepci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S další interpelací na paní ministryni Helenu Válkovou pan poslanec Josef Šenfeld ve věci veřejné zakázky průchozí detektor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, děkuji vám za obdrženou odpověď na svou písemnou interpelaci z 5. února tohoto roku k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané průchozí detektor kovu a rentgen zavazadel, zadavatel Česká republika, Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, dále jen zadavatel.

Z vašeho sdělení ze dne 6. 3. tohoto roku vyplývá, že zadavatel smlouvu uzavřenou v rozporu se zákonem již nemůže ukončit, a tudíž nemůže realizovat nové výběrové řízení. Avšak ze zveřejněné dokumentace, pořízené v e-tržišti dne 26. února tohoto roku, Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, konkrétně z oznámení o zrušení výše uvedeného zadávacího řízení ze dne 21. února tohoto roku, číslo jednací OSPR 1652014, vyplývá, že zadavatel z výskytu důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat, 14 dní před vaší odpovědí na mou interpelaci toto výběrové řízení zrušil, neboli smlouvu neuzavřel.

Vážená paní ministryně, byla tedy smlouva uzavřena, nebo nebyla? A bude, či nebude výběrové řízení opakováno? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a prosím paní ministryni spravedlnosti o její odpověď. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, a hlavně děkuji za interpelace tohoto druhu, protože jsem tak přinucena se seznamovat se stavem, pokud jde o správu těch oblastí, které mám ve své pravomoci, působnosti, mimo jiné i soudy. A já vám tedy, pane poslanče, zodpovím tu vaši otázku velice jednoduše. Protože v době zjištění těch pochybení bylo již zadávací řízení ukončeno a bylo to ukončeno podepsáním smlouvy 10. února 2014, Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou bylo doporučeno ukončení této smlouvy a řádné vypsání nové veřejné zakázky. Jenže Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou namísto toho, aby ukončil smlouvu, zcela chybně a neplatně zrušil zadávací řízení, což vůbec nemohl udělat. Ten akt je neplatný, ukončené zadávací řízení již nelze zrušit. A on ho ukončil i tím, že předtím podepsal smlouvu 10. února 2014. Systém e-tržiště zrušení veřejné zakázky zadavateli ani neumožňoval. Naopak z tohoto systému jasně vyplývá, že veřejná zakázka byla tomu uchazeči již i zadána. Uzavřená smlouva je také v e-tržišti k dispozici.

To znamená, v současné chvíli není možné realizovat nové zadávací řízení, neboť na základě uzavřené smlouvy je již plněno. Ministerstvo spravedlnosti v důsledku závažného pochybení zadavatele, konkretně toho Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, přijalo takové opatření, že u něj udělá mimořádnou finanční kontrolu, která bude právě zaměřená na zadávání veřejných zakázek. A samozřejmě že o tom informujeme i nadřízený soud, Krajský soud v Hradci Králové. Současně jsem nařídila i audit na příslušném odboru Ministerstva spravedlnosti, do jehož kompetence veřejná zakázka spadá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP