Sněmovní tisk 59
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Konečná, Miroslav Grebeníček, Miroslav Opálka, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Konečná K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 59/0 dne 13. 12. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2014 jako tisk 59/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Výročí

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní dědictví, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)