(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat dál, přečtu jednu omluvenku. Od 17 hodin do konce dnešního jednání z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Josef Kott.

Sedmnáctý v pořadí byl vylosován pan poslance Josef Šenfeld, který interpeluje pana ministra Martina Stropnického. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Moje interpelace na ministra obrany Martina Stropnického.

Vážený pane ministře, v loňském roce vaše ministerstvo poskytlo dotaci na projekt Péče o československé politické vězně, členy Českého svazu bojovníků za svobodu, který se setkal u dotčených s mimořádně velkou odezvou. Bývalí vězni nacistických koncentračních táborů a věznic velice uvítali péči, která jim díky finančním prostředkům vašeho ministerstva byla poskytována prostřednictvím terénních pracovníků, rovněž členů Českého svazu bojovníků za svobodu. V převážné většině se jedná o osoby ve věku nad 80 let se zdravotními problémy, často trpící sociální izolací, pro něž je právě lidský bezprostřední kontakt velice důležitý. Terénní pracovníci jim v řadě případů poradili a pomohli například při zajištění příspěvku na péči a styku s úřady, ale především svým osobním zájmem o jejich život jim přinášeli významný pocit, že nejsou zapomenuti a že k jejich osudu není dnešní společnost lhostejná.

Podle mých informací v letošním roce podobný projekt vaše ministerstvo zatím nerealizuje a bývalí političtí vězni se dotazují, kdy je jejich terénní pracovník navštíví. Je skutečností, že sice někteří z nich sami financují tyto návštěvy v omezeném počtu alespoň u některých politických vězňů, ale to nemůže nahradit rozsah péče, která by mohla být poskytována, pokud by loňský projekt pokračoval.

Moje otázka tedy zní: Poskytne Ministerstvo obrany i v letošním roce Českému svazu bojovníků za svobodu finanční prostředky na projekt Péče o československé politické vězně? Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že není přítomný pan ministr, bude vám odpověď zaslána písemně. Půjdeme dál. Osmnáctý v pořadí byl vylosován pan poslanec Jiří Junek, který interpeluje pana ministra Dana Ťoka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Junek: Vážený pane předsedající, děkuji. Dobré odpoledne.

Vážený pane ministře, zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, byl několikrát novelizován. Novelizace z února 2013 měla téměř fatální důsledky v oblasti výkupu pozemků pro výstavbu dálniční sítě. Konkrétně v mém regionu, Pardubickém kraji, v tomto období klesla výkupní cena cca z průměrných 120 korun za metr čtvereční na nějakých 15, maximálně 30 korun za metr čtvereční. Pochopitelně za tuto cenu nebyl prakticky žádný z majitelů ochoten své pozemky odprodat. Nově zvolená Sněmovna se rozhodla tento stav napravit a zákon č. 416 opět novelizovat. Stalo se tak v polovině loňského roku a novela vstoupila v platnost 13. 9. 2014. Na jejím základě se výkupní ceny zvýšily o osminásobek, v případě udělení výjimky ministra na šestnáctinásobek.

Můj dotaz tedy zní, jak se tato novela uplatňuje v praxi a jaké jsou s ní zkušenosti. Zda se daří na jejím základě pozemky bez problémů vykupovat. Konkrétně mě v této souvislosti také zajímá stav výkupu pozemků pro výstavbu rychlostní komunikace R35 v úseku Opatovice nad Labem - Časy - Ostrov u Vysokého Mýta. Chápu, že druhá část otázky je poměrně konkrétní, tak případně jestli mi na ní pak můžete odpovědět písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám pana ministra, aby odpověděl na vaši interpelaci. Máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v březnu roku 2015 byla provedena analýza novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, s cílem identifikovat největší problémy investorů v současné právní úpravě majetkové přípravy staveb. Současný stav vychází z novely zákona a Ministerstvem dopravy vydané směrnice č. 5-2/2014 k provádění zákona. Po účinnosti novely zákona se podařilo Ředitelství silnic a dálnic vypořádat k 5. 3. 2015 celkem 852 vlastníků pozemků u 47 staveb, počet běžících výkupů je 1 313 a žádostí o výjimku je 77. Správa železniční dopravní cesty vypořádala celkem 25 listů vlastnictví, běžících vypořádání je u 79 listů vlastnictví a žádná žádost o výjimku. Ministerstvu dopravy bylo doposud předloženo od ŘSD celkem 33 žádostí o poskytnutí výjimky. K dnešnímu dni nebyla zatím poskytnuta žádná výjimka.

Konkrétní situace na stavbách R35 Opatovice nad Labem - Časy a R35 Časy - Ostrov k 5. 3. 2015. Na dalších stavbách výkupy neprobíhají. Celkový počet listů vlastnictví je 549, celkem vlastníků 1 102, počet vypořádaných vlastníků k datu účinnosti novely zákona byl 144, počet vypořádaných vlastníků od účinnosti novely zákona je 441, počet běžících výkupů je 517 a počet žádostí o výjimku je 28.

I přes určitý pokrok v procesu výkupu pozemků poukazují velcí investoři, jak Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty, na značné problémy, a to zejména tyto. Znalec při zpracování znaleckého posudku velmi těžko stanoví obvyklou cenu pozemku určeného pro výstavbu dopravní stavby, jelikož takový pozemek se v praxi neobchoduje. V rámci vyvlastňovacího řízení oceňují znalci vyvlastňované nestavební pozemky často jako pozemky stavební, tedy s přihlédnutím k vydanému územnímu rozhodnutí. Zákonem stanovený šestnáctinásobek hodlají vymáhat v rámci vyvlastňovacího řízení, popřípadě v rámci soudních sporů. Vlastníci pozemků často raději podstoupí vyvlastňovací řízení, kde je jejich pozice naprosto odlišná. Předkládají posudek, který vyvlastňovací úřad jako věcně nepříslušný nepřezkoumává na vyšší cenu, a investorovi nezbývá než se odvolávat k nadřízeným orgánům, případně podávat žaloby s nejistým výsledkem. Velmi nejistý postoj vyvlastňovacích úřadů v případě, že nebude vydána výjimka Ministerstva dopravy k požadavku na šestnáctinásobek ceny, zatím nejsou praktické zkušenosti. Na základě praktických zkušeností a výsledků analýzy Ministerstvo dopravy zváží úpravu a řešení současné situace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vypadá, že to pan poslanec má doplňující otázku. Tak ji pojďte položit, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji za odpověď. Pečlivě budu sledovat, jak se ministerstvo případně vypořádá s problémem šestnáctinásobku. Nicméně mám ještě jeden doplňující dotaz, který se týká také výstavby R35. Na něj opravdu nechci odpověď tady, stačí mi písemně. Jedná se o následující.

Podle platného projektu R35 je plánována křižovatka nebo sjezd z R35 ve městě Litomyšl. Vzhledem k tomu, že další obdobná křižovatka nebo obdobný sjezd je naplánován pouhých dva a půl kilometru dále, vnímají všichni starostové z regionu tuto křižovatku jako zcela zbytečnou a zbytečně prodražující náklady na celou stavbu rychlostní komunikace. Nicméně ŘSD i přes všeobecnou shodu dotčených obcí a jejich obyvatel na této křižovatce trvá. A já se tedy ptám, proč tomu tak je. Proč chce stát zbytečně vynakládat velké finanční prostředky na tuto nechtěnou stavbu? Netrvám na odpovědi teď, stačí pak písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vypadá to, že pan ministr bude reagovat bezprostředně. Máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Chci jenom reagovat rychle. Já se na to podívám. Pokud je to nechtěná křižovatka, tak proberu s ŘSD, proč na tom trváme. Asi by se to dalo vyloučit.

Jenom se vrátím k tomu šestnáctinásobku. My prostě nechceme dělat hned nějakou další novelu. Chceme vyzkoušet, jak to bude fungovat, a prováděcí vyhláškou se k tomu osmi- až šestnáctinásobku nějakým způsobem chceme postavit a určitě to představíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní postoupíme dále. Poprosím pana poslance Petra Bendla s jeho interpelací na pana ministra Mariana Jurečku. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP