(17.20 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný ministře zemědělství, vzhledem k tomu, že jsem se dozvěděl, že do vysokých úřednických postů jsou přijímáni bývalí předlistopadoví vysocí představitelé Federálního ministerstva vnitra, jako například bývalý náčelník hraničního přechodu a dlouholetý náčelník hraničního přechodu v Rozvadově, chtěl bych od vás ujištění, že všichni ti, kteří přicházejí za vás do resortu Ministerstva zemědělství, mají čisté lustrační osvědčení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Odpověď na tuto otázku vám bude zaslána písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Radka Maxová, která interpeluje pana ministra Dana Ťoka. Nikde ji zde nevidím, v tom případě půjdeme dál. Další v pořadí je paní poslankyně Anna Putnová se svou interpelací na pana ministra Marcela Chládka. (Poslankyně Maxová vstupuje do sálu).

Omlouvám se, paní poslankyně, musíte být přítomna v sále v okamžiku, kdy se vyvolává pořadí. Není to poprvé, co se to stalo. Skutečně v okamžiku, když čtu jméno, musíte být přítomna v sále, v tom případě se pokračuje dál.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře Chládku. Rok 2015 byl vyhlášen Rokem technického školství. Tuto iniciativu vzal Svaz průmyslu a dopravy a Ministerstvo školství se k této iniciativě pouze připojilo. Nicméně jsem ráda, že se tak stalo. Vy jste na svých výjezdních cestách po republice v řadě případů sliboval podporu technickému školství. Koncem února tohoto roku jste řekl, že chcete, aby projekt, ve kterém budou nabídnuty prostory k prohlídce ve školách i v podnicích, byly otevřeny všem, především rodičům, jejichž děti by měly zájem věnovat se technické profesi. Při té příležitosti jste řekl, že jste připraven také na to, že to bude něco stát. Já bych se vás tedy chtěla zeptat, jaký je rozpočet na podporu technického školství v tomto roce a o jaké projekty se konkrétně jedná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Chci se zeptat pana ministra, zda je připraven k odpovědi. Tak vás požádám, abyste odpověděl paní poslankyni na otázku.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane místopředsedo, vždy připraven.

Vážená paní poslankyně, ono je to trochu složitější proto, protože finanční prostředky posíláme z více zdrojů. Já se vám pokusím shrnout pokud možno v tom svém časovém limitu, co nejvíce těch prostředků budu moci.

Za prvé začněme operačními programy. Co se týče technického vzdělávání, tak OP VK od roku 2012 do roku 2015 to bylo tři tisíce sedm miliard, za rok 2015, to znamená tento rok, 1,2 miliardy a nyní jednáme ještě o dalších 800 milionech navíc. To, co jsem říkal ráno, tak se týká také jednoho projektu podpory technického vzdělávání, a to je vzdělávání učitelů odborných předmětů v cizím jazyce, takže budeme proplácet tu možnost, aby ti, kteří učí odborné předměty a chtějí tyto předměty učit i v cizím jazyce, tak budou mít možnost stáže v tomto jazyce v zahraničí. Pak je tam druhá věc pro učitele odborných předmětů, že budou mít možnost proplácení právě z tohoto fondu odborné stáže v zahraničí.

Pro rok 2015 je v OP VaVpI další podpora technického vzdělávání. Tam teď momentálně kromě 2,5 miliardy, které už do toho šly a končí právě v tomto roce, tak ještě připravujeme zbytkovou výzvu na 200 milionů korun a v operačním programu VVV, který by měl být, pokud všechno půjde, schválen již v květnu, resp. červnu tohoto roku, tak na technické vzdělávání je tam připraveno 8,7 miliardy. Momentálně pro rok 2015, na druhou polovinu, dalších 340 milionů korun.

Pak jsou to ještě prostředky z národních fondů, zmíním alespoň některé z nich. Jeden z nich je za 200 milionů korun a to je podpora oborů, kde se hlásí málo studentů a nebylo by možno to otevřít za současného způsobu financování. Kde to je na počet žáků, tak tam dáváme 200 milionů korun, a pak jsou to takové ty víceoborové třídy, které si o to také mohou žádat. První kolo už máme za sebou a nyní se připravuje kolo druhé.

Pak je tam ještě další fond, který je v rámci podpory technického vzdělávání. Tam je teď v tuto chvíli připraveno 43 milionů, a to je fond, který já pracovně nazývám 3+3+3, kdy chceme kraji dát tři miliony korun, pokud se ale kraj zaváže, že k tomu přidá také tři miliony korun a podnikatelé z toho regionu také tři miliony korun, takže by to bylo devět milionu korun na jeden kraj, jeden region, s tím, že tato výzva je připravena na podporu právě přípravy děti už od mateřské a základní školy, aby získaly vztah k technice a k odbornému vzdělávání, to znamená, mohou si za to školy například kupovat vybavení do dílen, mohou si nakupovat stavebnice typu Lega, Merkur, mohou si kupovat lístky science center atd., to všechno z toho půjde.

V novém způsobu financování také připravujeme daleko větší podporu ještě učitelům odborných technických předmětů. Připravujeme také variantu, tu propojenost, kterou jste možná pravděpodobně měla na mysli, a to je propojenost mezi vysokými, středními a základními školami. Na některých školách už to probíhá. Příklad ČVUT - gymnázium v Novém Strašecí, to je konkrétní příklad. My tam máme připraveno, že střední odborné školy budou nabízet a základní školy budou využívat prostory těchto středních odborných škol, které by nahrazovalo např. to technické vzdělávání a dílny.

To je k tomuto. Nevím, kolik mám ještě času.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Máte zhruba minutu, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Tak já nevím, jestli jsem uspokojivě odpověděl paní poslankyni. Pokud ne, tak bych ještě doplnil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chystá se vám položit doplňující otázku. Máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Pane ministře, všechna ta čísla, která jste sdělil, tak pravděpodobně prověříme ještě dodatečně ze stena, nicméně mně se jedná o ten projekt, který jste zmínil v přímém přenosu a informovala o tom Mladá fronta 27. února. S lehkostí sobě vlastní jste řekl, že jste připraven vytvořit projekt na den otevřených dveří, aby se děti a především jejich rodiče mohli seznámit s pracovním prostředím. Čili já se ptám konkrétně na tento projekt. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, požádám pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, budu rád, když to paní poslankyně prověříte. Ještě budu raději, když na to připravíte prověrkovou komisi, jestli jsem tam neudělal nějakou chybu, ale musím se přiznat, že s lehkostí sobě vlastní si to teď nedokážu vybavit. Ono toho bylo tolik napsáno, že když mi řeknete článek 27. v Mladé frontě napsaný v 10 hodin ráno, tak to teď nedokážu přesně zařadit. Když mi to pak pošlete, tak v pořádku. Ale jestli se ptáte na ty dny otevřených dveří atd., tak to spadá do této oblasti, do toho fondu, o kterém jsem mluvil posledně, 3+3+3. My jsme ochotni a schopni to finančně podpořit, finanční prostředky na to máme, ale musí tam chtít i druhá strana. Nemáme s tím vůbec problém.

Další věc, o čem jsem se možná zmínil a vy to máte pravděpodobně na mysli, to je ta věc, kterou jsem viděl v některých podnicích, kdy se propojují daleko více s jednotlivými školami, že otevírají dny otevřených dveří právě pro rodiče dětí, aby se děti se svými rodiči mohli podívat do toho prostředí a zjistili, a to pravděpodobně možná máte na mysli, aby zjistili, že ten obor není o tzv. špinavých montérkách, ale že je o něčem jiném. Měla jste toto na mysli?

 

Poslankyně Anna Putnová: Ptám se na ten projekt.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Co se týká těchto záležitostí, tak to už dávno podporujeme, dokonce jsem měl teď jednání s velvyslanci a bylo to s lehkostí mně vlastní, že jsme dojednali s velvyslanci rakouské a německé strany, že dokonce německé a rakouské podniky, pobočky se do tohoto zapojí, do tohoto projektu.

Pokud jsem vás neuspokojil, paní poslankyně, vynasnažím se příště, abych vás plně uspokojil, a kdybyste ještě v mezičase, než bude další interpelace, tak jste chtěla ještě nějaké doplnění, rád vám to osobně doplním a nebo písemně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP