Sněmovní tisk 575
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 25. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 523/15, PID RACK9U2HKR8R.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Petr Kudela a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 920).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 575/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 575/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 575/3, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 9:28.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 575/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1147).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 4. 2016.
  Návrh zákona 28. 4. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2016 poslancům jako tisk 575/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2016 poslancům jako tisk 575/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 1230).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 185/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3526Josef Šenfeld08987-12189.doc (34 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 19. 1. 2016 v 14:06:49
3530Petr Kudela08991-12192.odt (28 KB) / PDF (92 KB, 4 strany) 19. 1. 2016 v 14:28:25
3588Petr Kudela09049-12265.odt (25 KB) / PDF (57 KB, 3 strany) 26. 1. 2016 v 13:53:25
3589Petr Kudela09050-12266.odt (21 KB) / PDF (58 KB, 4 strany) 26. 1. 2016 v 13:53:25
3763Jiří Petrů09224-12529.doc (14 KB) / PDF (205 KB, 1 strana) 19. 2. 2016 v 09:42:35
3825Petr Kudela09286-12607.doc (30 KB) / PDF (265 KB, 3 strany) 1. 3. 2016 v 14:07:25


Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Deskriptory EUROVOCu: pravomoc instituce, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, systém vlastnictví půdy

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)