(18.20 hodin)
(pokračuje Pavera)

Opravdu si myslím, že tak jak to tady bylo řečeno, že bychom museli pak mít zákon pro včelaře, pro holubáře, pro kynology a pro další a další organizace, které tady jsou a jistě stojí za naši pozornost. Není pravdou, že když nebude přijatý zákon pro zahrádkáře, tzv. zahrádkářský zákon, že by zahrádkáři měli tady zaniknout. Naopak. Velmi si vážím činností všech spolků, které pracují pro lidi, dělají něco pro veřejnost a dávají možnost rozvíjet talent nebo zálibu v těchto organizacích a spolcích. Myslím si, že to je celospolečenský trend, a všichni bychom to měli podporovat jak celostátně, tak samozřejmě i v obcích a městech. Ale schvalovat zbytečný zákon, který, jak už to tady bylo řečeno, zaplaví náš už tolik zaplevelený - zbytečné rozsáhlé zákony, které tady máme, tak si myslím, že když ho neschválíme, že se vůbec nic nestane.

Moc vás prosím, abyste fakt vzali rozum do hrsti a abychom zbytečně neřešili něco, co už dávno vyřešeno je. A věřte, že zahrádkáři určitě přežijí i bez tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Kudely a po něm řádně přihlášený pan poslanec Hovorka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, podepisuji se pod slova, která tady hovořil pan kolega Pavera. Zahrádkářská činnost je činnost velmi důležitá, nicméně na obecní i městské úrovni. Obce ať podporují činnost zahrádkářů, ať jim přispívají na opravy moštáren a podobně. Nicméně i kdybychom měli mít sebelepší zákon o zahrádkářské činnosti, tak obce nikdy nedonutí tomu, aby podporu spolkové činnosti dělaly. Je to skutečně vyloženě záležitost mezi obcí a spolky. Patří to na jejich úroveň. A pokud budou obce neochotny tuto činnost podporovat, tak sebelepší zákon je k tomu nedonutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Hovorku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já také hlásím střet zájmu, protože jsem členem Českého zahrádkářského svazu a aktivní zahrádkář.

Chtěl bych dodat, že to klíčové, které se tady objevovalo mnohokrát v minulosti, to byl problém, že zahrádkáři mnohdy měli své zahrádkové osady na pozemcích, které jim nepatřily. Byla to často, jak říkal kolega Seďa, půda, která byla zúrodněná za cenu velkých obětí a velkých nákladů. V době, kdy se začala měnit hodnota pozemků a hodnota půdy, tak samozřejmě zahrádkové osady se staly předmětem zájmu obcí a měst a často byly tlaky na to, aby zahrádkáři tyto pozemky opustili. To byl klíčový problém všech norem, které měly pomoci zahrádkářům, myslím, že od roku 2002, které se tady objevovaly. Ale právě si myslím, že tento základní problém jsme řešili v zákoně o zemědělském půdním fondu. Pokud vím, ten pozměňovací návrh byl přijat. Myslím si, že to bylo to klíčové, co nejvíc trápilo zahrádkáře.

Pokud se týká podpory veřejně prospěšné činnosti, kterou samozřejmě zahrádkáři vykonávají jako spousta jiných společenských organizací, pak každý moudrý, rozumný starosta takovou činnost podporuje v rámci možností. Myslím si, že ta spolupráce často bývá dobrá tam, kde jsou rozumní starostové.

Takže jsem chtěl říct, že to klíčové se podařilo vyřešit v zákoně o zemědělském půdním fondu, a nejsem si jist, jestli prostě další úprava, tak jak tady říkají kolegové, by byla potřebná a nezbytně nutná. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Dvě faktické eviduji. Prvního poprosím pana poslance Bendu a připraví se pan poslanec Adamec. (Poslanec Benda se na vystoupení připravuje.)

Tak poprosím pana poslance Adamce. Ten svoji přihlášku stahuje. Takže poprosím přece jenom pana poslance Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem si tady jenom vytáhl takovou pikanterii, pokud byste to náhodou pustili, proč si myslím, že to opravdu má jít do ústavněprávního výboru. Reaguji tím na vystoupení pana kolegy Kováčika.

Paragraf 6 odst. 8 říká - prosím, poslouchejte dobře: Podnikání v zahrádkové osadě je s výjimkou činností sloužících pro podporu zahrádkářské činnosti zakázáno. Věta první. Věta druhá říká: Podnikání spočívá zejména v pěstitelském pálení, moštování ovoce, sušení ovoce a vaření povidel. (Smích v sále.)

To znamená, tyto věci jsou tam explicitně zakázány. Věřme tomu, že ten zákon není dobře napsán. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Kováčik s faktickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já to samozřejmě, paní a pánové, na sobě nenechám. O osadě jsem nemluvil. Ale děkuji panu kolegu Bendovi - vaším prostřednictvím, paní předsedající - za úplný výčet činností a služeb, které zahrádkáři svým spoluobčanům poskytují, nikoliv v osadě, ale jako svaz zahrádkářů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Šenfeld s faktickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych tady jen upřesnit jednoho předřečníka, kolegu Hovorku, kde tady říkal, že ten hlavní problém zahrádkářů byl vyřešen v zákoně o zemědělském půdním fondu. Já se obávám, že ten hlavní problém vyřešen nebyl. Podle mne se jedná o zákon o Státním pozemkovém úřadu, kdy já jsem byl jedním z iniciátorů, aby ti, kteří užívají pozemky jako zahrádkářské osady, si mohli odkoupit pozemky, a bohužel se nepodařilo. Zůstalo v zákoně to, že si odkoupit sice můžou, ale za ceny stavebních pozemků, které jsou až čtyřicetinásobně vyšší. Takže ten problém vyřešen nebyl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Okleštěk s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, paní předsedající. Já jsem se v podstatě umáčkl, ale když už jsem se umáčkl, tak bych chtěl vzkázat vaším prostřednictvím panu kolegovi Bendovi: Já také nesouhlasím s tím, abychom přišli o pěstitelské pálenice. Pro mě je to zásadní, protože pěstitelské pálenice jsou mi velmi blízké, takže tady si naprosto rozumíme.

Můj otec byl přes 40 roků předsedou zahrádkářů v místní organizaci. Nepotřeboval k tomu zákon. A tak jak tady bylo řečeno, ta občanská společnost - tak jenom důkaz toho: Moji rodiče se mají rádi a mám pět bratrů. A šlo to bez zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane navrhovateli? Pane zpravodaji? Není tomu tak.

Nyní se vypořádáme hlasováním o návrzích. Jako s prvním se vypořádáme s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který přednesl pan poslanec Benda.

Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (K mikrofonu přichází poslanec Kučera.) Prosím, pane poslanče?

 

Poslanec Michal Kučera: Já bych jenom chtěl upřesnit. Myslím, že první bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já mám v prezidiálce napsáno toto pořadí, tak to ctím. Nicméně pokud si to Sněmovna takto přeje, můžeme to přehodit. Takže nejdřív... (Připomínky z pléna.) Je to podle mě v souladu s jednacím řádem. Takže se vypořádáme s návrhem pana Bendy na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Pane poslanče Bendo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP