Sněmovní tisk 72
Novela z. o potravinách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 6. 1. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 90).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/4 (stanovisko).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/5 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/7, který byl rozeslán 7. 5. 2014 v 14:44.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 154, usnesení č. 261).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 5. 2014.
  Zákon Senátem schválen 18. 6. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 7. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 139/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
678Olga Havlová06139-07298.doc (44 KB) / PDF (227 KB, 5 stran) 29. 4. 2014 v 08:37:00
743Josef Šenfeld06204-07433.doc (31 KB) / PDF (194 KB, 1 strana) 7. 5. 2014 v 09:11:49


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kontrola, Potravinářství, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost potravin, hygiena výživy, informace pro spotřebitele, inspekce potravin, lidská výživa, ochrana spotřebitele, potravinářská výroba, potravinová legislativa, potraviny, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)