(Jednání pokračovalo v 11.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávaném bodu. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, než dám hlasovat. Než vám udělím slovo, pane zpravodaji, tak se hlásí pan poslanec Šenfeld k proběhlému hlasování. Prosím.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, moc se omlouvám, ale podávám tímto návrh na revokaci usnesení, které bylo přijato hlasováním číslo 160. Hlasoval jsem proti a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je tady návrh na revokaci usnesení. Je to procedurální návrh. (Nesrozumitelné hlasy z pléna.) Dobře, v tom případě vám udělím slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, jako řídícího schůze vás žádám, abyste ocitoval, podle kterého paragrafu chcete nechat hlasovat. Nic takového není možné. My jsme nepřijímali žádné usnesení, my jsme hlasovali o pozměňujících návrzích. Takže než vůbec přistoupíme, tak bych chtěl vědět, podle jakého paragrafu. Podle mě to není hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to, pane předsedo, jednací řád Poslanecké sněmovny, § 63 odst. 7 písm. c). (Hlasy z pléna: Odstavec 5.)

Citace zní doslova: Přijatý návrh lze revokovat, pokud byl přijat. Návrh na revokaci může podat jen ten, kdo pro návrh hlasoval. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon: Jak se jmenuje ten odstavec?) Návrh na vypuštění části návrhu. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My jsme hlasovali o pozměňujícím návrhu. (Šum v jednací síni, hlasy z pléna: pětka - sedmička.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak upřesním, v které části jednacího řádu se to nachází. Je to odstavec pět... (Hlasy z pléna: Sedm. Místopředseda Bartošek mimo mikrofon: Ne, já jsem to říkal dobře.)

Odstavec 7 písmeno c)... (Šum v jednací síni.) Případně stejné vysvětlení je v případě stejného paragrafu 63 odst. 5 písm. c).

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, jde o postup, který jednací řád předpokládá. Protože pan kolega Šenfeld se chce vyhnout otázce, jestli navrhl námitku proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování, to znamená, že ji nenabízí bezprostředně, tak jednoduše protože hlasoval pro, má záznam pro, a je tedy oprávněn, protože jde o pozměňovací návrh, navrhnout revokaci usnesení k tomu konkrétnímu návrhu. Je tedy k tomu oprávněn podle jednacího řádu. Nemyslím si, že to je věc, kterou bychom tady nikdy nedělali. V tomto ohledu si myslím, že i předsedající, jestli odkázal na odst. 7 písm. c), nebo na odst. 5 písm. c), to je stejný postup, který v jednacím řádu je. V tomto ohledu je to oprávnění poslance Šenfelda. Já si nemyslím, že je potřeba to zpochybňovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je zde tedy návrh na revokaci u pozměňovacího návrhu pod písmenem A. Já o tom dám hlasovat. Můžete vznést případně námitku proti postupu předsedajícího.

Pan poslanec Komárek. (Šum, zapísknutí a neklid v jednací síni.) Můžete vznést námitku proti postupu předsedajícího.

 

Poslanec Martin Komárek: Já vznáším námitku proti postupu předsedajícího. Prosím, aby se předsedající poradil s legislativou, protože to, co jsme citovali a podle čeho máme hlasovat, se má týkat pouze návrhu na zamítnutí nebo na odročení, nikoliv pozměňovacích návrhů. Aspoň tak já chápu jednací řád. Takže prosím, aby se k tomu vyslovila legislativa.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš výklad jednacího řádu není v pořádku, nebo respektive s ním nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že postup, který jsem navrhl, je v souladu s jednacím řádem, a dám hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího, která byla vznesena.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího. Kdo je proti této námitce?

Je to hlasování s pořadovým číslem 163, přihlášeno je 167, pro návrh 67, proti 86. Tato námitka byla zamítnuta.

 

V tom případě dám hlasovat o revokaci proběhlého usnesení.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro revokaci přijatého usnesení u pozměňovacího návrhu pod písmenem A, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 164, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 83, proti 67. Eviduji... (Hluk a šum v jednací síni.)

Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chci zpochybnit poslední hlasování. Na sjetině mám křížek, ale hlasoval jsem pro.***
Přihlásit/registrovat se do ISP